4S Stragies and standards for Smart Swedish Industry

Projektet 4S - Strategies and Standards for Smart Swedish Industry - har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri. Detta genom att jobba med standardisering. Projektet har delsyften; dels att länka samman resultat från svenska utvecklingsprojekt för industrins digitalisering, främst inom de strategiska innovationsprogrammen PiiA och Produktion2030, med det internationella standardiseringsarbete som pågår inom ISO och IEC, och dels att ge relevanta utvecklingsprojekt guidning samt ekonomiskt stöd.

Förväntat resultat är att flera personer som är med i utvecklingsprojekt även kommer att engagera sig inom standardiseringsfrågor. Effekten kommer att bli att Sverige, på den internationella arenan, kommer att synas och höras mer inom området Smart Industri.

Samarbetande organisationer

  • Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA (Forskningsinstitut, Sweden)
  • SEK Svensk Elstandard (Non profit, Sweden)
  • SIS Statens Institutionsstyrelse (Offentlig, Sweden)
  • Prod2030 (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Blue Institute (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 05 aug 2020.