3De-energiutmaningar med tredimensionell fastighetsindelning

För den multifunktionella staden är trenden idag att arbeta med tredimensionell fastighetsindelning för att inrymma flera ägare och många funktioner i samma byggnad. Projektet ska i en nära trippelhelix-samverkan öka affärsdrivet och korta kopplingarna mellan forskning och praktik genom att i tre stadsutvecklingsprojekt föra samman forskare med kravställare samt genomförare. Målet är att driva arbetet i parallella processer där det identifieras möjligheter och utmaningar inom policys och krav för styrning, samt metoder och modeller för genomförande inom tredimensionell fastighetsbildning. Projektet ska samla ett starkt konsortium som kan ta utmaningarna med 3De in i framtiden.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Johanneberg Science Park AB (Privat, Sweden)
  • Business Region Göteborg (BRG) (Non profit, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Akademiska Hus (Offentlig, Sweden)
  • Älvstranden Utveckling (Offentlig, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
  • Riksbyggen (Privat, Sweden)
  • Friends of Gothenburg Innovation (FOG) (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 10 jul 2020.