Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 20 Jun 2019 16:10:02 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/John-H-Black-Symposium-SWE.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/John-H-Black-Symposium-SWE.aspxJohn H Black Symposium<p>Chalmers Conference Centre, company, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Astrokemi - från nanometer till megaparsec</p><div>Den 24-28 juni anordnas ett symposium på Chalmers i John H Blacks ära : <span style="background-color:initial"><em>John H Black Symposium - </em></span><span style="background-color:initial"><em>Astrochemistry, from nanometres to parsec</em></span><span style="background-color:initial">. </span></div> <div><br /></div> <div>Det vetenskapliga syftet med symposiet är att lyfta fram den grundläggande kopplingen mellan teorier om mikroskopiska processer som studerats på jorden och förståelsen av fenomen i ett brett utbud av rymdmiljöer.<br /></div> <div><br /></div> ​​Mer information om Symposiet finns på <a href="http://www.chalmers.se/en/departments/see/calendar/Pages/John-H-Black-Symposium.aspx">vår engelska webbplats​</a>. https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Almedalen-skogens-roll-for-klimatarbetet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Almedalen-skogens-roll-for-klimatarbetet.aspxVarför råder det inte samsyn om skogens roll för klimatarbetet<p>Strandvägen, H551, Visby</p><p>​Skogen är viktig i strävan efter klimatneutralitet. Efterfrågan på biobaserade produkter ökar och det kan bli konkurrens om skogsresurserna. Vad bör prioriteras? Vilka användning ger bäst klimatnytta? Bör skogen stå kvar, som kolsänka? Den 3 juli kl 8.00-8.45 diskuteras dessa frågor på ett seminarium i Almedalen. Om du inte är på plats kan du följa seminariet här: https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/​</p><span style="background-color:initial">Parisavtalet har fastställt ambitiösa klimatmål som innebär att vi fort behöver fasa ut användningen av fossilbränslen. Vi behöver sannolikt också åstadkomma ”negativa utsläpp”, alltså fånga in och lagra koldioxid utanför atmosfären. Skogen kan ersätta fossilbränslen, cement och andra produkter som orsakar växthusgasutsläpp. Dessutom kan skogen lagra kolatomer utanför atmosfären på både lång och kort sikt. Kolatomerna återgår tidigare till atmosfären om biomassa används för att producera biobränslen jämfört med om vi bygger trähus. Skogen och skogsindustrin kan alltså bidra i klimatarbetet på olika sätt. Vilka strategier som är de bästa är inte uppenbart. Seminariets mål är att reda ut frågeställningar kring skogens roll i klimatarbetet. Deltagarna i panelen kommer att bidra med olika perspektiv för att klargöra vad forskningen kan ge säkra svar på, vad som är osäkert, och vad som snarare handlar om preferenser och samhälleliga val, än om att invänta svar ifrån fortsatt forskning.</span><div><br /></div> <div><b>Medverkande:</b></div> <div>Göran Berndes, professor, Chalmers</div> <div>Lena Ek, ordförande, Södra skogsägarna</div> <div>Anders Wijkman, ordförande, Rom-klubben, tidigare EU-parlamentariker (kd)</div> <div>Johan Stendahl, docent, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU</div> <div>Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen</div> <div><div><div><span style="font-weight:700"><br />Moderator:</span></div> <div>Anders Ådahl</div></div> <div><br /></div> <div>Kontakt:<br /><a href="mailto:ann-christine.nordin@chalmers.se"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Ann-Christine Nordin</a>, kommunikatör Chalmers styrkeområde Energi.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">På Almedalens programwebb hittar du mer info om seminariet:<br /><a href="http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57247%E2%80%8B"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Varför råder det inte samsyn om skogens roll för klimatarbetet?​</a></span></div> <p class="MsoPlainText"><br /></p> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">Plats: </span>Västsvenska arenan, Strandvägen, mitt emot Almedalsparken​<br /></div> <div><span style="font-weight:700">Tid: </span>onsdag 3 juli kl 08.00-08.45</div> <div><span style="font-weight:700">Arrangör: </span>Chalmers</div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Rent-mjöl-i-soppåsen---Anta-kampen-mot-matsvinnet-i-Sverige.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Rent-mj%C3%B6l-i-sopp%C3%A5sen---Anta-kampen-mot-matsvinnet-i-Sverige.aspxRent mjöl i soppåsen - Anta kampen mot matsvinnet i Sverige<p>Syregården, Hamnplan 4, Visby</p><p>Varje dag går 815 miljoner hungriga samtidigt som en tredjedel av den mat som produceras världen över går förlorad som matsvinn. I samarbete med flera verksamheter på Göteborgs centrum för hållbar utveckling bjuder Agenda 2030 i Väst in till ett seminarium för att anta kampen mot matsvinnet.</p>​Årets pristagare av <a href="https://evt.ungpd.com/Issues/53e33068-4e29-4f9c-b4a8-0283704ffc94/Click?ContactId=b01c0e77-e313-4621-b4ba-9bb257a4bb90&amp;url=http://winwingothenburgaward.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Win Win Gothenburg Sustainability Award</a> har blivit internationellt uppmärksammad för sitt politiska engagemang mot matsvinn. Som aktivist och folkvald politiker har han lyckats driva igenom lagstiftning som gör det olagligt för butiker att slänga mat. <br /><div style="padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px 0px 10px;line-height:19px;padding-right:0px">Det är dags att anta kampen mot matsvinnet i Sverige! Var med och diskutera erfarenheter och lösningar med bland annat Karin Östergren, senior forskare och projektledare på RISE, Christina Linnerhag, projektledare för Göteborgsmodellen för minskat matsvinn i Göteborgs stad och Björn Siesjö, stadsarkitekt och ledamot i juryn för Win Win Award. </div> <div style="padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px 0px 10px;line-height:19px;padding-right:0px"><strong>Arrangörer: </strong><a href="https://evt.ungpd.com/Issues/53e33068-4e29-4f9c-b4a8-0283704ffc94/Click?ContactId=b01c0e77-e313-4621-b4ba-9bb257a4bb90&amp;url=https://gmv.chalmers.gu.se/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Göteborgs centrum för hållbar utveckling, </a>Agenda 2030 i Väst, Win Win Gothenburg Sustainability Award, samt nätverken <a href="https://evt.ungpd.com/Issues/53e33068-4e29-4f9c-b4a8-0283704ffc94/Click?ContactId=b01c0e77-e313-4621-b4ba-9bb257a4bb90&amp;url=http://www.focali.se" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Focali (Forestry, climate and livelihood research network)</a> och <a href="https://evt.ungpd.com/Issues/53e33068-4e29-4f9c-b4a8-0283704ffc94/Click?ContactId=b01c0e77-e313-4621-b4ba-9bb257a4bb90&amp;url=https://www.siani.se/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Siani (The Swedish International Agriculture network initiative)</a></div> <div style="padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px 0px 10px;line-height:19px;padding-right:0px"><a href="http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56668">Mer information</a></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Almedalen-2019---En-hållbar-transportsektor-2030---hur-når-vi-fram-i-tid.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Almedalen-2019---En-h%C3%A5llbar-transportsektor-2030---hur-n%C3%A5r-vi-fram-i-tid.aspxAlmedalen 2019 - En hållbar transportsektor 2030 - hur når vi fram i tid<p>Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby</p><p>​Klimatet tål inte mer väntan. Godstransportsektorn behöver ett systemskifte för att nå 2030-målet. Företagen har viljan och tekniken men hur får vi till en omställning i praktiken?</p><div style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;padding-bottom:15px;font-style:normal;text-align:left;padding-top:0px;padding-left:0px;orphans:2;widows:2;margin:0px 0px 1em;letter-spacing:normal;line-height:19px;padding-right:0px;text-indent:0px">Vilka förutsättningar ser företagen behövs för att de ska våga investera och hur kan politikerna bidra?<span> </span><br /><br />Arrangör:<span> </span><a href="https://kneg.org/">Nätverket KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg</a>, vars medlemmar inom fordon, drivmedel och transportbransch har gått samman för att gemensamt nå det uppsatta målet om 70% reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.</div> <div style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;padding-bottom:15px;font-style:normal;text-align:left;padding-top:0px;padding-left:0px;orphans:2;widows:2;margin:0px 0px 1em;letter-spacing:normal;line-height:19px;padding-right:0px;text-indent:0px"><a href="http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56212">Mer information om evenemanget</a></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Johan-Mellqvist.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Johan-Mellqvist.aspxInstallationsföreläsning Johan Mellqvist<p>EA, lecture hall, Hörsalsvägen 11, EDIT trappa C, D och H</p><p>​ Measurements of emission sources and trends of air pollutants and climate gases</p>​Johan Mellqvist, avdelningen Mikrovågs- och optisk fjärranalys på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap håller sin installationsföreläsning för befordran till (full) professor i optisk fjärranalys:  Measurements of emission sources and trends of air pollutants and climate gases (Mätning av utsläppskällor och trender för luftföroreningar och klimatgaser). <div><br /></div> <div>Efter föreläsningen blir det mingel i Analysen. </div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/European-Aerosol-Conference-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/European-Aerosol-Conference-2019.aspxEuropean Aerosol Conference 2019<p>Svenska Mässan, Gothenburg, Sweden</p><p>​Join colleagues from all areas of aerosol science at EAC2019, 25-30 August 2019.</p>​Take the opportunity to challenge your brain, create new networks, and maintain existing relations. The Nordic Society for Aerosol Research (NOSA) arranged its first symposium in 1982 in Gothenburg. In 1988 NOSA hosted the first EAC Conference together with GAeF. Now NOSA together with the Gothenburg Air and Climate network GAC) welcome aerosol scientists to Gothenburg for the EAC2019. <br /><br />The conference is hosted by <a href="http://www.nosa-aerosol.org/">Nordic Society for Aerosol Research</a> and <a href="https://gac.gu.se/">Gothenburg Air and Climate Network</a> <br /><br /><a href="https://eac2019.se/">Find more information, abstract submission and registration on the conference website</a> https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/SIF-Air---Bringing-forward-Solutions-for-Improved-Air-Quality.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/SIF-Air---Bringing-forward-Solutions-for-Improved-Air-Quality.aspxSIF Air - Bringing forward Solutions for Improved Air Quality<p>The Swedish Exhibition &amp; Congress Centre, Gothenburg</p><p>​Solutions Initiative Forum (SIF) – Air is an action-oriented event where entrepreneurs, innovators, investors, businesses, civil society, policy makers and academia come together to promote solutions to air pollution.</p><div>​Air pollution is a global challenge for human health and sustainable development as it causes 7 million deaths every year. SIF Air will present a set of selected hands-on solutions that originates from Nordic countries and that have potential positive effects on global air quality. At the event we want to discuss barriers and opportunities to scale up these air quality solutions. The event is also the launch of the “Air Solutions Report”, describing the challenge of air pollution for the SDGs, as well as the concepts of the selected solutions and their impacts on the SDGs.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">From the program</h2> <div><ul><li><strong>20 Solutions for improved air quality</strong></li> <li><strong>Dr. Gary Fuller, King’s College London</strong><br />Air pollution scientist and author of ”The Invisible Killer: The Rising Global Threat of Air Pollution – and How We Can Fight Back”</li> <li><strong>Dr. Dorota Jarosińska, WHO</strong><br />Programme Manager of Working and Living Environment at the World Health Organization</li> <li><strong>Dr. Markus Amann, IIASA</strong><br />Program Director of Air Quality and Greenhouse Gases at IIASA in Austria</li> <li><strong>Susanne Lützenkirchen, City of Oslo</strong><br />Air Quality Adviser for the City of Oslo in Norway.</li> <li><strong>Build your own air quality measuring station to bring home</strong><br /></li></ul></div> <div> </div> <div>Follow the discussions and stay connected via our social media channels, <a href="https://www.facebook.com/SDSNNE/">Facebook</a> and <a href="https://twitter.com/SDSNNE">Twitter</a> @SDSNNE #SIFAir</div> <div> </div> SIF Air is organized by the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Northern Europe, the <a href="https://gac.gu.se/">Gothenburg Air and Climate Network</a>, <a href="https://kva.se/en/startsida"></a><a href="http://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/english_index.html" title="Link to new web page" target="_blank">Swedish National Committee for Global Environmental Change</a> and <a href="https://miljobron.se/vast/en/">Miljöbron</a> as a side-event of the <a href="https://eac2019.se/">European Aerosol Conference – EAC 2019</a>.https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/International-Transdisciplinarity-Conference-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/International-Transdisciplinarity-Conference-2019.aspxInternational Transdisciplinarity Conference 2019 - Joining Forces for Change<p>Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Gothenburg</p><p>​​Our societies are facing critical points in their development, where large challenges are becoming increasingly difficult to handle. Numerous conflicts and complexities are surfacing - to which we can see societies responding with fragmentation, intolerance and exclusion. One way to address such developments is through societal transformation processes that implicitly include a variety of interest groups, stakeholders and organisations.</p><p>Transdisciplinary (TD) research is one approach that focuses specifically on co-producing and integrating knowledge and expertise from a variety of sources, including communities, research, cities and businesses. It is an approach that is driven by the need to create processes where values and transformations towards a more just and sustainable society are openly debated. <br /><br />The aim of this conference, Joining Forces for Change, is to bring together actors from different disciplines, sectors and professional mandates to engage and discuss practical examples and case studies that approach societal transformation through boundary breaking collaboration. The conference invites practitioners and researchers from government and administrative organisations and agencies, interest groups from community and business, and researchers and students from across the university. <br /><br />The overall focus is on what we can learn from our collaborative experiences, case studies and practices regarding wider societal transformation, methodological innovations and theoretical development. We will specifically search for 'sites for change' in terms of spaces, practices and learnings where TD research and co-production play a crucial role. </p> <p><span class="calFactLabel"></span> </p> <p><span class="calFactLabel">The conference is arranged by t</span>he Network for Transdisciplinary Research, Mistra Urban Futures and the School of Global Studies, University of Gothenburg.<br /></p> <a href="http://www.transdisciplinarity.ch/td-net/Veranstaltungen/ITD-2019.html"><p>Find more information on the conference website</p></a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Socialt-byggande-och-modernt-sjalvbyggeri.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Socialt-byggande-och-modernt-sjalvbyggeri.aspxSocialt byggande och modernt självbyggeri<p>Chalmers Conference Centre, company, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Mistra Urban Futures är en av initiativtagarna och värdarna bakom en ny gränsöverskridande mötesplats för inkluderande projektformer i bostadsbyggandet. Den 19-20 september bjuder vi in till en öppen nationell konferens om socialt byggande och modernt självbyggeri på Chalmers Conference Centre i Göteborg. Genom konferensen vill vi bidra till utveckling och nya kunskaper inom området socialt byggande och självbyggeri. Konferensen ska synliggöra och diskutera olika former för socialt byggande och självbyggeri samt inspirera och stimulera till ett fortsatt arbete med frågan. Exempel på talare och gäster är Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt, Raumlabor Berlin - ett experimentellt tyskt arkitektkollektiv och Ulrika Hägred, expert på Boverket och huvudförfattare till rapporten ”Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen”.​</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2019/konferens_socialt_byggande_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><span style="background-color:initial">Se programmet här: <a href="https://socialtbyggande.se/konferens/program/">https://socialtbyggande.se/konferens/program/</a></span><div><br /></div> <div>Boka din biljett på <a href="https://socialtbyggande.se/konferens/anmalan/">https://socialtbyggande.se/konferens/anmalan/ </a><strong>Ange rabattkod BYGGSOMMAR vid bokning så får du 400 kronor i avdrag på deltagaravgiften vid bokning innan 8 juli.</strong></div> <div><br /></div> <div>Våra deltagare bjuds in från alla sektorer i samhället, till exempel:</div> <div><ul><li><strong>Politiker</strong> på lokal, regional och nationell nivå</li> <li><strong>Tjänstepersoner</strong> på planeringsnivå inom kommuner, regioner och statliga myndigheter.</li> <li><strong>Akademiker</strong> – forskare och studenter med fokus för frågorna.</li> <li><strong>Civilsamhälle</strong> – i form exempelvis av självbyggerigrupper, självbyggare (individer), byggemenskaper, byalag, kollektivhus, folkrörelser.</li> <li><strong>Företrädare</strong> – för offentlig och privat finansiering, entreprenörer och konsulter i och runt byggsektorn.</li></ul></div> <div><br /></div> <div><strong>Läs mer på hemsidan:</strong></div> <div><a href="https://socialtbyggande.se/">https://socialtbyggande.se/  </a></div> <div><br /></div> <div><strong>Följ och gilla på sociala medier</strong></div> <div>Facebook: @socialtbyggande2019, <a href="https://www.facebook.com/socialtbyggande2019">www.facebook.com/socialtbyggande2019</a></div> <div>Instagram: @socialtbyggande </div> <div><br /></div> <div><strong>Värdar och initiativtagare</strong></div> <div><div>Bergsjön 2021                                           </div> <div>Boverket</div> <div>Centrum för boendets arkitektur, CBA</div> <div>Coompanion</div> <div>DiverCity</div> <div>Egnahemsbolaget </div> <div>Familjebostäder i Göteborg AB                     </div> <div>Föreningen för byggemenskaper</div> <div>Göteborg stad, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning</div> <div>Inobi</div> <div>Mistra Urban Futures </div> <div>RISE</div> <div>Sweco</div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Ingen-fattigdom---Lärarfortbildning-om-globala-målen-för-hållbar-utveckling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Ingen-fattigdom---L%C3%A4rarfortbildning-om-globala-m%C3%A5len-f%C3%B6r-h%C3%A5llbar-utveckling.aspxIngen fattigdom - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling<p>Universeum, Göteborg</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om att avskaffa all form av fattigdom överallt! Lyssna på inspirerande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i konkreta workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p>​<span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Nu är det dags för det första målet - Ingen fattigdom - i lärarfortbildningarna om de globala målen för hållbar utveckling. Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips då alla medverkande får en kortlek om de globala målen att använda i sin undervisning.<span> </span></span><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt lärarstudenter. Serien har pågått sedan 2016 och ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin &quot;Bästa partnerskap&quot;.<span> </span></span><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Vid höstterminens första tillfälle handlar det om mål 1 Ingen fattigdom: Avskaffa all form av fattigdom överallt.<span> </span></span><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Anmälan via Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan.<span> </span></span><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2019-09-19/" style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Anmäl dig här.</a><span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><span> </span></span>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/CLS/kalendarium/Sidor/ChALS-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/CLS/kalendarium/Sidor/ChALS-2019.aspxChALS 2019<p>The house of William Chalmers, house, Södra Hamngatan 11, Göteborg</p><p>​​Välkommen till Chalmers Annual Library Seminar 2019</p><div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Årets tema är Artificiell intelligens &amp; bibliotek. Vad är egentligen AI och vad blir konsekvenserna för samhället och biblioteken? <span style="background-color:initial">Anmälan och det färdiga programmet kommer inom kort. </span></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span style="background-color:initial">För mer information besök <a href="http://www.lib.chalmers.se/chals2019">ChALS webbplats</a> och följ oss gärna på <a href="https://www.facebook.com/Chalskonferens2019/">Facebook​</a></span></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><br /></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">ChALS är en årlig konferens som anordnas av Chalmers bibliotek i anslutning till Bokmässan i Göteborg.  ChALS har ägt rum sedan 2003 och har fokus på högaktuella teman för högskolebibliotek.</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><br /></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Varmt välkomna!</div> https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Transport-initiativseminarium-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Transport-initiativseminarium-2019.aspxTransportation in the Age of Digitalisation<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Välkomna till styrkeområde Transports initiativseminarium den 26 september 2019.</p>​Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för morgondagens hållbara, säkra och effektiva transporter. Men med stadigt ökande transportflöden och höga krav på miljö, säkerhet och kompetens finns även utmaningar. <br /><div>Vilka utmaningar står fordonsindustrin och samhället inför och vilka förväntningar och behov av transportlösningar kommer användarna att ha? Framtidens fordon förlitar sig alltmer på kommunikation och delade data – vilka risker bär det?</div> <div><br />På initiativseminariet ”Transportation in the Age of Digitalisation” presenteras frågorna ur flera olika perspektiv. Chalmers styrkeområde Transport bjuder in till en heldag den 26 september. Välkomna till spännande diskussioner om framtidens transportutmaningar!<br /><br /></div> <div>Programmet och mer information finns på <a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/initiative-seminar-2019/Pages/default.aspx" target="_blank">seminariets webbsida &gt;</a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.trippus.net/Participants/Transportation">Länk till registreringen &gt;</a><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/lunch-seminar-Syngas-and-renewable-electricity.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/lunch-seminar-Syngas-and-renewable-electricity.aspxLunch seminar: Syngas and renewable electricity – the new green route for chemical production?<p>Chalmers teknikpark, lecture room Afrodite, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg</p><p>​Save the date: 30 September. Welcome to a lunch seminar organized by Chalmers Energy Area of Advance. The seminar will present and discuss the possibilities and challenges and with help of industrial stakeholders looking at the role of syngas fermentation in a Swedish bio-economy.</p>​<span style="background-color:initial">Syngas is a mixture of mainly carbonmonoxide, carbondioxide and hydrogen  that is produced through the gasification of carbon-based waste products and industrial processes. Large quantities of syngas are released as a part of industrial off-gases, from e.g. steel mills. Microbial syngas fermentation has the great potential in providing sustainable production of chemicals and fuels from an entirely renewable energy system.</span><div><br /><div><span style="font-weight:700">Place:</span> Teknikparkens Konferenscenter, Lecture room Afrodite, Sven Hultins gata 9C, Chalmers Campus Johanneberg </div> <div><span style="font-weight:700">Date: </span> Monday 30 September</div> <div><span style="font-weight:700">Time: </span>12:00-14:00. An vegetarian lunch wrap and coffee/tea will be served. <br /><br /></div> <b>Program:<br /></b>Titles and speakers TBA soon<br />The one hour lecture will be followed by a discussion​​<br /><br /></div> <div><b>Please register by the latest 20 September.</b></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/ae9f1268-2027-4826-8eca-a1adc1921d5f%E2%80%8B%E2%80%8B"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />You can register now on this link </a><br /></div> <div><br /><div><div><i>Most welcome to join us for this lunch seminar,</i></div> <div><br /></div> <div><b>Maria Grahn, </b></div> <div><i>Director of Energy Area of Advance</i></div></div> <div><br /></div> <div></div></div> <div><br /></div> <div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> ​https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Klimatneutrala-godstransporter---vad-innebär-70-procent-målet-i-praktiken.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Klimatneutrala-godstransporter---vad-inneb%C3%A4r-70-procent-m%C3%A5let-i-praktiken.aspxKlimatneutrala godstransporter - vad innebär 70 procent-målet i praktiken<p>7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm</p><p>​KNEG:s årliga resultatkonferens får ny kostym då den i år arrangeras i samarbete med NTM - Network for transport Measure. Med denna gemensamma kraftsamling belyser vi vad som konkret behöver göras för att nå 70 procent-målet till 2030.</p>​<span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Saknar du siffror på hur vi konkret får till omställningen till 2030? Är det svårt att förstå hur stora insatser som faktiskt kommer att krävas?<span> </span></span><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Årets konferens erbjuder dig ett besök i verkligheten. Utvalda företag inom väg, järnväg och sjöfart kommer presentera sitt scenario på den omställning de behöver få till för att nå 70%-målet. Unika siffor framtagna i samarbete med Magnus Swahn och Håkan Johansson på Trafikverket. Du får även lyssna till hur transportköpare jobbar för att främja en omställning samt ta del av KNEG:s årliga resultat.<span> </span></span><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Besök<span> </span></span><a href="https://kneg.org/kneg-konferens-i-samarbete-med-ntm/" style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px">KNEGs hemsida</a><span style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><span> </span>för löpande information om konferensen.<span> </span></span><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><br style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/fa02d546-a587-44ba-a829-43aabc698538" style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Anmäl dig här senast 16 september</a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Lokala-energisystem-viktig-pusselbit-i-energiomstallningen-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Lokala-energisystem-viktig-pusselbit-i-energiomstallningen-.aspxLokala energisystem – viktig pusselbit i energiomställningen<p>Palmstedtsalen, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>​En digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla är igång på Chalmers. Nu summeras lärdomarna. Dels om att bygga och drifta systemet, men också projektets fem policyrekommendationer för en snabbare energiomställning. Du träffar partners, experter och beslutsfattare.</p>​<div><span style="background-color:initial">Aktiviteterna finansieras genom EU-projektet Fossil-free Energy Districts, FED. FED är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.</span></div> <div><br /></div> <div>Magnús Sigfússon, direktör stadsutveckling i Göteborgs Stad, välkomnar​<br /><span style="background-color:initial"></span><div><div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Program:</strong></span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Lunch</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Inspirationstalare: </span><a href="http://smartastader.com/speakers/olga-kordas/" target="_blank">Olga Kordas</a><span style="background-color:initial">, programchef Viable Cities, forskare på KTH</span><br /></div> <div>Vad är FED? - Hur fungar FED-systemet, vad det unika, vilka är lärdomarna och utmaningarna?</div> <div>Policies - Vilka policies rekommenderar FED? Varför?</div> <div>Paneldiskussion - Vilken förändring behöver vi? </div> <div>Framtid - Vad är nästa steg? Hur lever FED vidare?</div> <div>Summering </div> <div>Mingel med förtäring</div> <div><br /></div> <div>Moderator: <a href="/sv/personal/Sidor/anders-adahl.aspx">Anders Ådahl</a>, Styrkeområde Energi Chalmers</div> <div><br /></div> <div><strong>Medverkande partners:</strong></div> <div>Akademiska Hus</div> <div>Business Region Göteborg</div> <div>Chalmers</div> <div>Chalmersfastigheter</div> <div>Ericsson</div> <div>Göteborgs Stad</div> <div>Göteborg Energi</div> <div>Johanneberg Science Park </div> <div>RISE Research Institutes of Sweden</div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div>Seminariet är kostnadsfritt, men kräver registrering via länken nedan senast den 27 september</div> <div><br /></div> <div><a href="https://sv-se.invajo.com/event/johannebergsciencepark/lokalaenergisystemviktigpusselbitienergiomst%C3%A4llningen" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan till seminariet​</a></div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act!-Sustainable.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act!-Sustainable.aspxAct! Sustainable<p>Göteborg</p><p>​Save the date! Vecka 45 är det återigen dags för Act! Sustainable, inspirationsveckan inom hållbarhet för studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet.</p><a href="https://www.hallbarhet.se/">​Håll dig uppdaterad här</a>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Anständiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillväxt---Lärarfortbildning-om-globala-målen-för-hållbar-utveckling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Anst%C3%A4ndiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillv%C3%A4xt---L%C3%A4rarfortbildning-om-globala-m%C3%A5len-f%C3%B6r-h%C3%A5llbar-utveckling.aspxAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling<p>Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt! Lyssna på inspirerande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i konkreta workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p><p>Nu är det dags för det åttonde målet - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - i lärarfortbildningarna om de globala målen för hållbar utveckling.<span> </span><br /><br />Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips då alla medverkande får en kortlek om de globala målen att använda i sin undervisning.<span> </span><br /><br />Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt lärarstudenter. Serien har pågått sedan 2016 och ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin &quot;Bästa partnerskap&quot;.<span> </span><br /><br />Vid höstterminens andra tillfälle handlar det om mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.<span> </span><br /><br />Anmälan via Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan.<span> </span></p> <p><span></span> </p> <p><span><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2019-11-07/" style="font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Anmäl dig här.</a></span></p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Chalmers-hållbarhetsdag.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Chalmers-h%C3%A5llbarhetsdag.aspxChalmers hållbarhetsdag 2019<p>Chalmers Conference Centre, company, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Chalmers Hållbarhetsdag återkommer den 8 november och i år är temat Cirkulär ekonomi, kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.</p>​<span style="background-color:initial">Chalmers Hållbarhetsdag återkommer den 8 november och riktar sig främst till studenter och personal. </span><span style="background-color:initial">Grundtanken med Hållbarhetsdagen är att Chalmers medarbetare och studenter möts för att reflektera och lära om hållbarhetsfrågorna. Dagen tar avstamp i något av de <a href="https://www.globalamalen.se/" target="_blank">17 globala hållbarhetsmålen​</a>. I år är ligger fokus på mål 12 - <a href="https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/">Hållbar konsumtion och produktion</a> med Cirkulär ekonomi som övergripande tema.</span><div><p>Många av Chalmers forskare arbetar inom området cirkularitet, vilket gör att vi kan se fram emot ett spännande program.</p> <p>Nytt för i år är att Hållbarhetsdagen sker i samarbete med Göteborgs studentvecka för hållbarhet, <a href="https://www.hallbarhet.se/">Act! Sustainable</a>, som äger rum 4-9 november.</p> <p><br /></p> <p><strong>Arrangör 2019: </strong><span style="background-color:initial">Styrkeområde Produktion </span></p> <p><span style="background-color:initial"><br /></span></p> <p><span style="background-color:initial"><em>PS: Vill du som student eller personal delta i programmet, </em></span><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/5f858562-1a50-4f2f-ad49-1ac0c2f82675"><span style="background-color:initial"><em>använd den här </em><em>länken för att skicka din intresseanmälan</em><em>.</em></span>​</a></p> <p><br /></p> <style> p.p1 {margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;font:12.0px 'Helvetica Neue';} span.s1 {text-decoration:underline;} </style></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Årlig-konferens-inom-Agenda-2030-i-Väst.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/%C3%85rlig-konferens-inom-Agenda-2030-i-V%C3%A4st.aspxÅrlig konferens inom Agenda 2030 i Väst<p>Gothia Science Park, Skövde</p><p>​Nu har vi glädjen att välkomna dig till årets konferens med Agenda 2030 i Väst, i samarbete med CSR Västsverige och Glokala Sverige, ett projekt som drivs av Svenska FN-förbundet i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Genom kunskapshöjande presentationer och workshoppar får du tillfälle att lära och inspireras av goda exempel både från regionen och från andra delar av landet och världen.</p>​Ett övergripande tema för årets konferens är hur en fördjupad kunskap om relationerna mellan de globala målen för hållbar utveckling kan bidra till maximal samhälls- och affärsnytta samtidigt som negativa bieffekter minimeras. Bekräftade talare är bland andra Niklas Sörensen, VD för Ramboll i Sverige, Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska hus och ledamot i styrelsen för Sweden Global compact, samt representanter från Länsstyrelsen och VGR.<div> </div> <div>Dagen består av två delar, en förmiddagskonferens samt tre parallella workshoppar under eftermiddagen. Du kan välja mellan att anmäla dig enbart till konferensen eller till båda delarna</div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Valkommen-till-Chalmersdagen-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Valkommen-till-Chalmersdagen-.aspxVälkommen till Chalmersdagen<p>Kårhuset, reception, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​10 mars 2020, kl 09:00-16:00Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1</p><div></div> <div>Varje vår bjuder Chalmers in till en informationsdag - Chalmersdagen. 2020 är Chalmersdagen den 10 mars, klockan 9-16 i Kårhuset. Passa på att fråga våra studievägledare om högskolans olika utbildningar och träffa studenter från de olika programmen som kan sitt program och vet hur det är att studera på Chalmers. Varje timma under dagen håller vi seminarier där varje program presenterar sig, du kan också gå rundvandringar och bekanta dig med campusområdet. </div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/utbildning/mot-chalmers/Sidor/Chalmersdagen.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Chalmersdagen​</a><br /></div> <div><br /></div>