Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 18 Jan 2019 16:56:41 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-Andreas-Ekstrom.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-Andreas-Ekstrom.aspxDocentföreläsning: Andreas Ekström<p>PJ, lecture hall, Fysikgården 2B, Fysik Origo</p><p>​Andreas Ekström ger föreläsningen  &quot;Precision nuclear physics&quot; i samband med hans befordran till oavlönad docent.</p><div><h4 class="chalmersElement-H4"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/340x296px/IMG_9135Andreasinne340x296.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:200px;height:174px" />Sammanfattning:</h4></div> <div>Nuclear physics is a cornerstone in our scientific endeavour to understand the universe. Indeed, atomic nuclei bring us closer to study both the stellar explosions in the macrocosmos, where the elements are formed, and the fundamental symmetries of the microcosmos. Having access to a a precise description of the interactions between protons and neutrons would provide a key to new knowledge across 20 orders of magnitude; from neutrinos to neutron stars. <br /><br />In this lecture I will discuss novel methodologies to use experimental information from heavy atomic nuclei in the construction of nuclear interactions from chiral effective field theory. I expect this strategy to create clear scientific advantage and allow me to tackle the following big research questions: To what extent can nuclei be described in effective field theories of quantum chromo dynamics? How do we estimate the uncertainties in theoretical predictions ? <br /><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Microwave-road-seminar-23Jan2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Microwave-road-seminar-23Jan2019.aspxMicrowave road seminarium om positionering<p>Provinn, Kvarnbergsgatan 2, Göteborg</p><p>​Välkommen till ett seminarium den 23 januari på temat positionering.</p><div>​ <br /></div> <div>PROGRAM<br />16.00–16.30 Registration and Coffee<br />16.30–16.45 Introduction of MWR<br />16.45–17.30 Jan Johansson, RISE, “GNSS”<br />17.30–17.45 Coffee break<br />17.45–18.00 Russ Whiton, Volvo Cars, MIMO Signals of Opportunity for Autonomous Drive<br />18.00–18.30 Fuxi Wen, Chalmers, Massive MIMO localization for 5G<br />18.30–21.00 Beverage, food and continuation with positioning discussions<br /><br /><br />Date: 23rd January 2019<br />Time: 16.00–21.00 pm<br />Where: Provinn, Kvarnbergsgatan 2<br />R.S.V.P: 18th January 2019<br />Registration: <a href="mailto:event@provinn.se">event@provinn.se</a><br />Parking: Nordstan or The Opera House<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Urban-Lecture-with-Prof-Salvatore-Lorusso-and-Prof-Jan-Rosvall.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Urban-Lecture-with-Prof-Salvatore-Lorusso-and-Prof-Jan-Rosvall.aspxUrban Lecture with Prof Salvatore Lorusso and Prof Jan Rosvall<p>Mistra Urban Futures, entrance hall, Läraregatan 3, Gothenburg</p><p>​Mistra Urban Futures invites researchers, students and practitioners engaged with sustainable development themes within their departments. The Urban Lecture will focus on where we began 25 years ago, and what we have achieved until today.</p><div>​Our invited guests are Salvatore Lorusso, professor emeritus from the University of Bologna, and Jan Rosvall, professor emeritus University of Gothenburg and Chalmers. Together with some of their former PhDs, we will learn about the context and preconditions for sustainable awareness and advancements at Chalmers and University of Gothenburg 25 years ago. Professor Lorusso will contribute with the perspective of co-researching with the Swedish universities, but with the reference from the EU and Italy more specifically. The seminar will be moderated by Ylva Norén Bretzer, University of Gothenburg and Mistra Urban Futures. Seminar and mingle.</div> <div><br /></div> <div>Arranged by: Mistra Urban Futures in collaboration with GMV.<br /><a href="https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lecture-professor-jan-rosvall-and-professor-salvatore-lorusso-25-january-2019"><br />More information<br /></a></div> <div><br /></div> <div>Please register in this <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/6d96e18a-7c29-4468-9f04-436b1c37a117">link</a> on the 22 January at the latest. <br /><a href="https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lecture-professor-jan-rosvall-and-professor-salvatore-lorusso-25-january-2019"></a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Lär-SUD-bjuder-in-till-PROJEKTVERKSTAD-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/L%C3%A4r-SUD-bjuder-in-till-PROJEKTVERKSTAD-.aspxLär-SUD bjuder in till PROJEKTVERKSTAD<p>Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8. Buss 60, hållplats Vagnhallen Gårda</p><p>​Har du en idé som du vill förverkliga? Vill du få tips på källa att söka pengar från? Vill du träffa andra som har idéer kring projekt?</p><div>​<strong>Välkommen till PROJEKTVERKSTAD i nätverket Lär-SUD! <br /></strong></div> <div><strong><br /></strong></div> <div>Lär-SUD riktar sig till lärare, pedagoger, skolledare och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling.<strong><br /></strong></div> <div><br /><strong></strong></div> <p><strong>Magdalena Taube, forskare vid Göteborgs universitet</strong>, berättar om erfarenheterna från den första utlysningen av ULF-avtal. ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. <br /></p> <p><br /></p> <p><strong>UHR, Universitets-och högskolerådet. </strong>Hur kan skolan samverka med olika organisationer inom olika utbildningsområden genom internationella samarbeten?  Inom ramen för Universitets-och högskolerådets internationella program är det möjligt att arbeta tillsammans med andra länder och olika typer av organisationer för att utveckla förskolan/skolans undervisning och övergripande arbete.   </p> <p>Du kommer att få mer information om UHR:s olika bidragsfinansierade program, ta del av goda exempel, identifiera de behov förskolan/skolan har och börja skissa på projektidéer.</p> <p><br /></p> <p><strong>Mikael Olsson, forskare vid Göteborgs universitet. </strong>Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och studera biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. VIRTUEs fokus är påväxt av djur och alger på CD-liknande skivor. VIRTUE syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap hos elever men bidrar också till fortbildning av lärare. Skolprojektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. VIRTUE-s utvecklas nu till en europeisk skolresurs med stöd av Erasmus+.</p> <p><br /></p> <p><strong>Anmäl dig</strong> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/62e19ea4-2a68-41cf-a083-a124400f6cf5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">här</a> senast den 29 januari.<br /><strong>Kontakta </strong><a href="mailto:rebecka.jorquera@chalmers.se">rebecka.jorquera@chalmers.se</a> för mer information.<br /></p> <p><br /></p> <p><strong>Arrangörer</strong><strong>: </strong>Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och GR Utbildning.</p> <p><em><br /></em></p> <p><em>Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare och att bidra till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.<br /></em></p> <p><br /></p> <p><em>Foto: Angelina Litvin/Unspslash.</em><br /><em></em> </p>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Ingen-hunger---Lärarfortbildning-om-globala-målen-för-hållbar-utveckling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Ingen-hunger---L%C3%A4rarfortbildning-om-globala-m%C3%A5len-f%C3%B6r-h%C3%A5llbar-utveckling.aspxIngen hunger - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling<p>Universeum</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbar jordbruk! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p>​Nu är det dags för det andra målet - Ingen hunger - i fortbildningarna om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. <br /> <br />Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin &quot;Bästa partnerskap&quot;. <br /> <br />Vid vårterminens första tillfälle handlar det om mål 2 Ingen hunger: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbar jordbruk. <br /> <br /><b>Föreläsare:</b> <br /> <br /><b>Kristina Snuttan Sundell, Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet</b> <br />Kristina är professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet och verksamhetsledare för Swedish Mariculture Research Center (SWEMARC). Att producera näringsriktig mat till hela jordens framtida befolkning på ett miljövänligt sätt är en våra största utmaningar. SWEMARC:s målsättning är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. Idag producerar vi det mesta av vår mat på land och endast några få procent av matproduktionen kommer ifrån vatten. <br /> <br /> <b>Madelene Ostwald, GMV och Fysisk resursteori, Chalmers:</b> <br />Madelene är docent och forskar kring skog och markanvändning: bland annat om hur multifunktionell markanvändning kan öka produktiviteten i jordbruket. Ett exempel är genom agroforestry, där träd på fälten både ger frukt och förbättrar jorden för grödorna på marken. <br /> <br /><b> Rasmus Einarsson, Fysisk resursteori, Chalmers</b> <br /><div>Rasmus är doktorand på Fysisk resursteori vid Chalmers och forskar om hållbara näringsflöden i lantbruket. Forskningen syftar till att förstå hur framtidens matproduktion och markanvändning kan göras mer miljövänlig och samtidigt mätta världens befolkning.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2019-02-25/">Anmäl dig här på Den globala skolans webb<br /></a></div> <div><br /><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2019-02-25/"></a></div> <div><span class="calFactLabel"><em>Arrangeras av </em></span><em>Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet</em><br /></div> <br />https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Women-Academy.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Women-Academy.aspxGender challenges in academic careers and organisations<p>Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg</p><p>S​ave the date: 27 February, at 13.15-15.00, 2019 for the upcoming  seminar on gender challenges in academic careers and organisations​. Speaker: Liisa Husu, Professor of Gender Studies, School of Humanities, Education and Social Science (HumES) at Örebro Liisa Husu is a member in Genies Advisory Board.</p><span style="background-color:initial"><a href="https://www.oru.se/personal/liisa_husu"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Read more about Liisa Husu</a><br /></span><span style="background-color:initial"><br /><b>Place: </b>Palmstedsalen,  Chalmers Student Union Building, Campus Johanneberg, Chalmersplatsen, 412 96 Gothenburg.​</span><div><br /></div> <div><b>Organizers: </b><span style="background-color:initial"><a href="http://www.chalmers.se/insidan/EN/about-chalmers/equality/genie-gender-initiative">Genie, Gender Initiative for Excellence</a>, </span><span style="background-color:initial">Chalmers Areas of Advance Transport and Energy.</span></div> <div><br /></div> <div>More info to come.</div> <div>Registration will open soon,</div> ​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Initiative-seminar-AI_4-5March2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Initiative-seminar-AI_4-5March2019.aspxInitiative seminar Advancing AI<p>Lindholmen Conference Centre, conference hall,</p><p>​Save the dates 4-5 March 2019 for the upcoming initiative seminar on AI.</p><div>Event webpage: <a href="/en/areas-of-advance/ict/events/initiative-seminar-AI2019/Pages/default.aspx">www.chalmers.se/en/areas-of-advance/ict/events/initiative-seminar-AI2019/</a><br /></div> <div><br /> Registration will open in January.</div> <div> <br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Barn,-liv-och-trafik-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Barn,-liv-och-trafik-2019.aspxBarn, liv och trafik 2019<p>Lindholmen Science Park, science park, Lindholmen</p><p>Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön.</p>​<span style="background-color:initial">Konferensen är en mötesplats för dig som hanterar och planerar stads- och trafikmiljö, folkhälsa samt undervisning som rör barn och ungdomar. Du får träffa kollegor, forskare och sakkunniga från olika delar av Sverige och våra grannländer.</span><div><br /></div> <div>Möt talare från Trafikverket, kommuner, forskare och experter. Vi tar utgångspunkt i dagens trafiksäkerhetsläge för barn och unga och går vidare med en spännande utblick mot ett grannland, vi kikar på digitaliserings-och automatiseringsutvecklingen, framtidens resvanor och trender inom beteendepåverkan. Bland annat. Kom, och bli en av dem som förstår framtiden först! </div> <div><br /></div> <div><strong>ARRANGÖR</strong>: NTF Väst, <a href="https://www.saferresearch.com/">SAFER </a>och Göteborgs Stad.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://vast.ntf.se/det-har-gor-vi/barn-liv-och-trafik-2019/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Program och anmälan</a></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/AR-Transformations-Gathering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/AR-Transformations-Gathering.aspxAR+ Transformations Gathering<p>Veras gräsmatta, Vera sandbergs allé 8</p><p>​​AR+ Transformations Gathering is a community organizing event, designed by and for those committed to action oriented transformations research.</p><br /><div>Our gathering convenes a new global community to enable creative interaction around the question of how to do science/learning with stakeholders.</div> <br />If you're engaged in creating transformative knowledge, emphasizing participation, (self-) inquiry, action and deeper values orientation, then you belong! We see our transdisciplinary work not only as an alternative, but also as a complement, to conventional ways of doing &quot;objective&quot; science. We want our research to be more useful in the crises of sustainability; we want our collaborations connected up.<br /><br /><strong>Goals:</strong><br /><ul><li>Open minded program design</li> <li>Bring like hearted communities together</li> <li>Share experience and experiments</li> <li>Showcase Action Research jewels</li> <li>Balance heads, hearts and hands</li></ul> <div><strong>Contact:</strong></div> <div><a href="mailto:patrik.alexandersson@chalmers.se">Patrik Alexandersson</a>, director of Centre for Healthcare Improvement<br /><a href="mailto:hilary@hilarybradbury.net">Hilary Bradbury</a>, jubilee professor at Chalmers 2018<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2019---Initiativseminarium.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2019---Initiativseminarium.aspxEngineering Health 2019<p>Wallenbergsalen, lecture hall,</p><p>​Hur kommer framtidens hälso- och sjukvård att se ut? Hur tar vi vara på de oändliga möjligheterna med ny teknik? Vilka kompetenser kommer att behövas? Detta seminarium siktar på att inspirera till nya forskningssamarbeten och nya karriärvägar för framtidens vård.</p>​<span style="background-color:initial">Engineering Health är ett gemensamt evenemang av Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, med syfte att föra medicin och teknik närmare varandra.</span><div><div><br /><span style="background-color:initial"></span><p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"><a href="https://www.sahlgrenska.se/forskning/engineeringhealth/">Mer information, program och anmälan här​</a></p></div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Hållbar-konsumtion-och-produktion---Lärarfortbildning-om-globala-målen-för-hållbar-utveckling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/H%C3%A5llbar-konsumtion-och-produktion---L%C3%A4rarfortbildning-om-globala-m%C3%A5len-f%C3%B6r-h%C3%A5llbar-utveckling.aspxHållbar konsumtion och produktion - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling<p>Världskulturmuseet, Södra vägen 54</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p>​Nu är det dags för det tolfte målet - Hållbar konsumtion och produktion - i fortbildningarna om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. <br /> <br />Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin &quot;Bästa partnerskap&quot;. <br /> <br />Vid vårterminens andra tillfälle handlar det om mål 12: säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. <br /> <br /><div><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2019-04-10/">Anmäl dig här på Den globala skolans webb</a></div> <div><br /></div> <div><em>Arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet</em><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/European-Aerosol-Conference-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/European-Aerosol-Conference-2019.aspxEuropean Aerosol Conference 2019<p>Svenska Mässan, Gothenburg, Sweden</p><p>​Join colleagues from all areas of aerosol science at EAC2019, 25-30 August 2019.</p>​Take the opportunity to challenge your brain, create new networks, and maintain existing relations. The Nordic Society for Aerosol Research (NOSA) arranged its first symposium in 1982 in Gothenburg. In 1988 NOSA hosted the first EAC Conference together with GAeF. Now NOSA together with the Gothenburg Air and Climate network GAC) welcome aerosol scientists to Gothenburg for the EAC2019. <br /><br />The conference is hosted by <a href="http://www.nosa-aerosol.org/">Nordic Society for Aerosol Research</a> and <a href="https://gac.gu.se/">Gothenburg Air and Climate Network</a> <br /><br /><a href="https://eac2019.se/">Find more information, abstract submission and registration on the conference website</a>