Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 22 Mar 2019 10:41:45 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2019---Digitala-tvillingar-och-processintelligens.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2019---Digitala-tvillingar-och-processintelligens.aspxDigitala tvillingar och intelligenta processer<p>Lindholmen Conference Centre, conference hall, Lindholmspiren 5, Navet</p><p>Chalmers styrkeområde Produktions initiativseminarium fokuserar i år på &quot;Digitala tvillingar och intelligenta processer&quot;.</p><h4 class="chalmersElement-H4">INITIATIVSEMINARIUM 2019</h4> <div><span style="background-color:initial">Industriell design och teknik, även inom hälso- och sjukvård,  står inför mycket stora utmaningar som bland annat innebär produktkomplexitet, hållbarhetskrav och allt snabbare innovationscykler. En viktig faktor för digitalisering är att skapa virtuella modeller av processer, produkter eller tjänster. Genom att para ihop de virtuella och fysiska världarna, via så kallade digitala tvillingar, kan man</span><span style="background-color:initial"> via </span><span style="background-color:initial">analys av data och systemövervakning ta hand om problem innan de ens uppträder.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>Årets initiativseminarium fokuserar på &quot;Digitala tvillingar och intelligenta processer&quot;. <span style="background-color:initial">På plats har vi bland annat tre framstående forskare från Tyskland och Storbrittanien, som delar med sig av sina erfarenheter inom simulering inom sina respektive forskningsområden. Läs mer på:</span><div><br /></div> <div> <div><a href="/en/areas-of-advance/production/events/Initiative%20seminar%20the%20mind%20of%20the%20machine/Pages/default.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />The mind of the machine: agenda, talare mm (på engelska)​​​</a></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/49d658e3-1eb0-49f1-94ef-ae47bf96d743" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Snabb länk till registrering​</a></div> <div><br /></div> <div><em><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Production/Jubileum_Guld.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:150px;height:150px" /><br />Årets initiativseminarium sker i samarbete med </em><a href="https://www.iva.se/om-iva/iva-100/" target="_blank" title="länk till IVAs web"><em>IVA​</em></a><em> som firar 100 år.<a href="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Production/Jubileum_Guld.jpg"></a></em><br /></div> </div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Egnahemsfabriken.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Egnahemsfabriken.aspxEgnahemsfabriken- att gå från idé till verklighet<p>SB-H8, lecture hall, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad</p><p>​Egnahemsfabriken en fysisk och organisatorisk stödstruktur för dig som vill bygga ditt eget hus. Självbyggeri kan bli en väg in till bostadsmarknaden för grupper som annars har svårt att få tag i en bostad. Egnahemsfabrikens främsta målgrupper är 1) nyanlända 2) ungdomar (upp till ca 30 år) samt 3) äldre (pensionärer), tre grupper som har svårt att tillgodose sina bostadsbehov via den ”ordinarie” bostadsmarknaden.</p><strong>​Tinna Harling</strong> är arkitekt och är en av dem som driver Egnahemsfabriken. Tinna har tidigare jobbat som planarkitekt på Tjörns kommun, varvat med egen verksamhet.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/SCALGO-Flood-risk-platform.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/SCALGO-Flood-risk-platform.aspxSCALGO Flood risk platform<p>SB-S393, plan 3, Sven Hultins Gata 6</p><p>​Välkommen till en diskussion kring och demonstration av SCALGO, ett online-verktyg för att bedöma risken för översvämningar. Verktyget är resultat från ett forskningsprojekt på Aarhus universitet och kommer att börja användas i undervisningen i kursen &quot;Hydrologi och dagvatten.&quot; Hampus Åkerblom från SCALGO leder mötet.</p><div>​<br />Om verktyget:<br /><br /><a href="http://scalgo.com/en-US/live-flood-risk">SCALGO Live</a> is a result of research performed at Aarhus University into extremely effective algorithms for simulating flooding. This research resulted in the possibility to simulate large areas and later entire Denmark in high resolution (40 cm). Supported by Danish innovation funds, SCALGO was given the opportunity to develop this into a tool in collaboration with COWI DK, NIRAS, Århus municipality and Vandcenter Syd (a water utility). We have had great success in Denmark, and have since developed models of both Sweden and Norway.   <br /><br />SCALGO Live is a tool for working with water on terrain. With some simplifications, we have gained great benefits that support the work process in the field of stormwater and flood risks. When you open the tool, you already have model results of flow paths, flash flood risks, rising seas etc. throughout Sweden. The tool is then optimized to create understanding with the help of several tools to create an overview of how flood risks arise, and how we can work with the terrain to control flood risks. It is an effective tool for dialogue and communication to decision makers.   <br /><br />Finally, you can also create your own scenario, where you modify the terrain to test placements of ditches, barriers and buildings (and so on) to see how this affects flood risks (a calculation of 50 km2 takes less than one minute). One quickly gets an overview of flood risks and solutions, so that one can get a well-founded start and concentrate efforts and resources correctly in the further work process.<br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Vid frågor kontakta:</strong> <a href="/sv/personal/Sidor/ekaterina-sokolova.aspx">Ekaterina Sokolova</a>, WET<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalen.aspxVetenskapsfestivalen<p></p><p>​​Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Varje vår fyller Vetenskapsfestivalen stan med massor av aktiviteter. Chalmers är en av fyra stolta huvudmän för festivalen.</p><a href="/sv/forskning/popularvetenskap/vetenskapsfestivalen/Sidor/Onsdag-3-april.aspx">​Länk till ​aktiviteter i den Internationella Vetenskapsfestivalen 3 april där Chalmers deltar ​</a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/WiSE-seminarium-med-Maria-Knutson-Wedel.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/WiSE-seminarium-med-Maria-Knutson-Wedel.aspxWiSE seminarium med Maria Knutson Wedel<p>ES52, plan 5, EDIT-huset, Maskingränd 2, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till en lunchföreläsning arrangerad av Women in Science med Maria Knutson Wedel, Chalmers vicerektor för utbildning och livslångt lärande samt biträdande professor i konstruktionsmaterial.​</p>​<div><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/WiSE-seminar-with-Maria-Knutson-Wedel.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs​ mer i det engelska kalendariet</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Kalendarium/WiSE/WiSE_250px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Women in Science – WiSE – är ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra samarbete mellan kvinnor i den akademiska världen.</div> <div>​<a href="/sv/institutioner/e2/natverk/wise/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om WiSE​</a></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostadsbyggandet-Göteborg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostadsbyggandet-G%C3%B6teborg.aspxBostadsbyggandet i Göteborg<p>SB-H8, lecture hall, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad</p><p>​Bostadsbyggandet ökade 2018 med 40%. Antal påbörjade bostäder var 5200. Lukas Jonsson, Fastighetskontoret, Göteborgs stad, som ansvarar för analyser och utredningar av bostadsbyggandet ser inte någon nedgång i bostadsbyggandet i Göteborg, så som skett i Stockholm och på en del andra ställen i landet. Lukas kommer beskriva bostadsbyggandet under de senaste åren, men även ge en bild av kommande utveckling.</p><strong>​Lukas Jonsson</strong> arbetar på enheten Analys och utredning på fastighetskontoret med strategiska frågeställningar, utredningar, analyser, huvudsakligen vad gäller bostadsförsörjningens och bostadsbyggandets förutsättningar i Göteborg.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalendag1.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalendag1.aspxVetenskapsfestivalen<p></p><p></p>​​​Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Varje vår fyller Vetenskapsfestivalen stan med massor av aktiviteter. Chalmers är en av fyra stolta huvudmän för festivalen.  https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Opening-of-exhibition-and-panel-discussion.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Opening-of-exhibition-and-panel-discussion.aspxOpening of exhibition and panel discussion<p>Euler, Skeppsgränd 3</p><p>​Opening of Women of Mathematics, panel discussion on life as a Mathematician</p><p>​<br />Entering the field of mathematics can be tough, and women often encounter specific obstacles. The exhibition offers a glimpse into the world of mathematics through photographs (by Noel Tovia Matoff) and excerpts of interviews (by Sylvie Paycha and Sara Azzali) of thirteen women mathematicians throughout Europe. </p> <p>The exhibition will be opened by Sylvie Paycha, University of Potsdam, and Magnus Goffeng, Chalmers University of Technology and University of Gothenburg.</p> <p>Following the opening, there will be a panel discussion on what it is to be a mathematician and if and how it differs for men and women. The discussion will be moderated by Aila Särkkä and the participants on the panel are Sylvie Paycha, Institute for Mathematics, University of Potsdam; Marija Cvijovic, David Witt Nyström, Serik Sagitov, Elizabeth Wulcan, all Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and University of Gothenburg.</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Women-of-Mathematics.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Women-of-Mathematics.aspxWomen of Mathematics throughout Europe<p>Entrén, Chalmers tvärgata 3 och utanför Euler, Skeppsgränd 4</p><p>​A gallery of portraits</p>​<br />Entering the field of mathematics can be tough, and women often encounter specific obstacles. The exhibition offers a glimpse into the world of mathematics through photographs (by Noel Tovia Matoff) and excerpts of interviews (by Sylvie Paycha and Sara Azzali) of thirteen women mathematicians throughout Europe. It has been exhibited in over 80 other cities.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Matematisk-afton190404.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Matematisk-afton190404.aspxMatematisk afton: Den svindlande tanken<p>Euler, Skeppsgränd 3</p><p>​Hur uppstår tankar? Hur utvecklas matematiska idéer? Kan datorer tänka, och vill vi att de ska göra det? Fyra matematiker reflekterar över tänkande från olika infallsvinklar. Kvällen avslutas med en frågestund.</p>​<br />19.05 Jana Madjarova, biträdande professor, Matematiska vetenskaper: Hur utvecklas matematiska idéer?<br />Den tidiga matematiken utgick från konkreta problem som mätning av markytor och ekonomiska transaktioner. Från detta har det utvecklats abstrakt teoretiskt system, där stora delar idag inte har någon konkret koppling till verkligheten alls. Hur gick det till, och varför?<br /><br />19.40 Edvin Wedin, doktorand, Matematiska vetenskaper: En matematiker om hur hjärnan inte är så mystisk<br />Vårt medvetande är ett ofattbart komplicerat fenomen, men i mikroskop ser vi att hjärnan helt och hållet består av jämförelsevis enkla celler. Varifrån &quot;kommer&quot; komplexiteten? Jag visar genom exempel att det inte måste krävas något magiskt mellansteg, och att det i princip kan ske i en dator.<br /><br />20.30 Carl Lindberg, docent, Andra AP-fonden: AI - dess historia och aktuella utmaningar<br />AI, särskilt så kallad Deep Learning, har fått extremt mycket uppmärksamhet under det senaste årtiondet. Jag beskriver den historiska utvecklingen av området fram tills idag, och visar på några spännande matematiska utmaningar för dess vidareutveckling.<br /><br />21.05 Olle Häggström, professor, Matematiska vetenskaper: Till gemapokalypsens försvar<br />En AI (artificiell intelligens) satt att sköta en gemfabrik uppnår superintelligens och omvandlar hela jorden till gem. Detta är lyckligtvis bara ett tankeexperiment, men väl valda tankeexperiment och scenarier hjälper oss förstå vad ett AI-genombrott kan föra med sig.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalendag2.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalendag2.aspxVetenskapsfestivalen<p></p><p>​​​Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Varje vår fyller Vetenskapsfestivalen stan med massor av aktiviteter. Chalmers är en av fyra stolta huvudmän för festivalen.</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Mathematical-evening190405.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Mathematical-evening190405.aspxMathematical evening: Mathematicians of the Future<p>Euler, Skeppsgränd 3</p><p>​A potpourri of the research that is done at the department of Mathematical Sciences, given by mathematicians at the beginning of their careers, all PhD students at Mathematical Sciences.</p>​<br />18.05 Andreas Petersson: Att lösa en slumpmässig ekvation<br />Matematiska modeller av verkligheten som involverar slump blir allt vanligare. Varför är det så? Vad menar matematiker med slump? Hur används datorer för att lösa komplicerade stokastiska (=slumpmässiga) partiella differentialekvationer?<br /><br />18.35 Marco Longfils: A historical perspective of Brownian motion<br />Diffusion is the migration of particles driven by thermal energy. One microscopy method to estimate diffusion is single particle tracking (SPT). I will present the history of SPT, from its original development by Perrin in 1909 to confirm Einstein's theory to more recent advances of the technique.<br /><br />19.05 Valentina Fermanelli: The missing key? Mathematical modelling!<br />How can we understand a mechanism inside of the body better, by only using measurements from an experiment? Mathematical modeling and statistical inference are the missing keys. In this talk, I will illustrate how we can use mathematical modeling to shed light on a mechanism in lipid metabolism.<br /><br />19.50 Manh Hung Tran: Applications of elliptic curves in cryptography<br />Elliptic curves is one of the central objects in many areas of mathematics. It also has applications in the real world and one of them is cryptography. I will give a brief introduction to elliptic curves and how they can be used to create better public key cryptosystems than the classical methods.<br /><br />20.20 Milo Viviani: How to simulate the atmospere?<br />The Euler equations on a rotating sphere are a classical model for atmospheric dynamics, especially for planets like Jupiter or Saturn. I show a numerical simulation describing the motion of some vortices, which can be thought of as hurricanes on Earth or the red spot of Jupiter.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalendag3.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalendag3.aspxVetenskapsfestivalen<p></p><p>​​​Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Varje vår fyller Vetenskapsfestivalen stan med massor av aktiviteter. Chalmers är en av fyra stolta huvudmän för festivalen.</p>https://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/kalendarium/Sidor/Fysikens-Dag_2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/kalendarium/Sidor/Fysikens-Dag_2019.aspxFysikens dag på Vetenskapsfestivalen<p>Vasa A, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8. Hållplats: Kapellplatsen (linje 7, 10, 16, 19, 753)</p><p>​​Fysikens dag är ​Fysikcentrums årliga bidrag på Vetenskapsfestivalens ​öppna program. Välkommen till en inspirerande temadag fullspäckad med intressanta föredrag. Du bjuds på en inblick i den senaste forskningen inom flera av fysikens områden och möjlighet att ställa dina kluriga frågor till våra forskare.</p><h2 class="chalmersElement-H2">​<br /><span>Program lördag 6 april, 2019</span></h2> <div><b>Moderatorer:</b> Christian Forssén och Fredrik Höök, professorer, institutionen för fysik, Chalmers.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><b>10.00 – 10.40 </b><span style="background-color:initial"><b>Att skriva, läsa och verkställa livets program</b></span></div> <div> </div> <div><i>Anna Reymer, forskare, kemi, Chalmers</i><br /></div> <div> </div> <div><div>DNA bär på koden som instruerar varje aspekt av våra liv: hur proteiner – livets byggstenar – görs, samt de instruktioner som reglerar alla andra biologiska processer. Hur verkställs det här programmet, hur kan det modifieras och hur leder olika ändringar i mjukvaran till skador eller till och med förbättringar?</div> <div><br /><div><b>10.40 - 11.10 Fikapaus</b></div> <div></div> <div>Fysikcentrum Göteborg bjuder alla besökare på kaffe och bulle.​</div> <br /></div></div> <div> </div> <div><b>11.10 – 12.30 Fotosyntesen, våra sinnen och kvantdatorer</b></div> <div> </div> <div><i>Fredrik Höök, professor, Fysik, och Göran Johansson, professor på Mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers</i></div> <div> </div> <div>Livet på jorden drivs av fotosyntesen, en process som är nära besläktad med vår syn, och involverar biologi, kemi och kvantfysik. Med inspiration från biologisk evolution kommer vi ha en diskussion som rör sig från fotosyntes via våra sinnen till drömmen om häpnadsväckande kvantdatorer.​</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><b>14.00 – 14.40 Nya grundämnen i det periodiska systemet</b></div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial"><i>Ulrika Forsberg, doktor, Lunds universitet</i><div>Så sent som år 2016 lades fyra nya grundämnen till i det periodiska</div> <div>systemet: nihonium, moskovium, tenness och oganesson. Hur upptäcktes dessa och vad vet vi egentligen om dem? Vilka är de största utmaningarna i forskningen och vilka är våra förhoppningar inför framtiden?</div> <div><br /></div></span></div> <div> </div> <div><b>14.45 – 15.25 </b><span style="background-color:initial"><b>Stor, större, störst... De nya teleskopen</b></span></div> <div><span style="background-color:initial"><i>Kirsten Kraiberg Knudsen, biträdande professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers</i><br /></span></div> <div> </div> <div><div>Om man ska observera avlägsna stjärnor och galaxer, så ska man inte bara ha </div> <div>ett stort teleskop, utan det behövs också smarta lösningar hur teleskopen byggs. </div> <div>Vi berättar om nya internationella radio- och optiska teleskop, </div> <div>och 'why size matters'. ​</div></div> <div></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><b>15.30 – 16.10 Einsteinföreläsning</b></div> <div> </div> <div>Varje år håller en hemlig gäst ett föredrag till minne av Albert Einsteins Nobelföreläsning i Göteborg.<br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Varmt välkomna!</h4> <div> </div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/vetenskapsfestivalen2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/vetenskapsfestivalen2019.aspxVetenskapsfestivalen: Vårt liv med intelligenta maskiner<p>Dome of Visions, university building, Campus Lindholmen</p><p>Kom till Dome of Visions för en spännande halvdag om vårt framtida liv med intelligenta maskiner. Vilka är möjligheterna och riskerna? Var är vi idag och vart är utvecklingen på väg i ett samhälle med digitala assistenter, självkörande bilar, algoritmisk handel med bitcoin och maskinetik.</p><div><strong> <br /></strong></div> <div><strong>​11:00 - 11:25 | Vad är AI?</strong></div> Dag Wedelin, Prof, Data Science och AI/Institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers<br /><br /><strong>11:25 – 11:40 | Can computers do maths?</strong><br />Simon Robillard, Doktorand, Formella Metoder/Institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers<br /><br />11:40-12:00 | Paus<br /><br /><strong>12:00 – 12:25 | Ethics in design of intelligent artifacts</strong><br />Gordana Dodig Crnkovic, Prof., Interaktionsdesign/Institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers<br /><br /><strong>12:25 – 12:50 | Can computers reason about legal documents?</strong><br />Gerardo Schneider, Prof., Formella Metoder/Institutionen för data- och informationsteknik, Göteborgs universitet<br /><br /><strong>12:50 – 13:05 | Controlling your co-owned data on social networks</strong><br />Hanaa Alshareef, Doktorand, Formella Metoder/Institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers<br /><br />13:05-13:15 | Paus<br /><br /><strong>13.15 – 13.40 | Vad kan vi lära oss om livets programkod?</strong><br />Sandro Stucki, Doktor, Formella metoder/Institutionen för data- och informationsteknik , Chalmers<br /><br /><strong>13:40 – 13:55 | Program Veritas: Correct Programs Tell No Lies!</strong><br />Jeff Chen, Doktorand, Formella Metoder/Institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers<br /><br /><strong>13:55 – 14:20 | $1M damage through Blockchain programs — What to do?</strong><br />Wolfgang Ahrendt, Prof., Formella Metoder/Institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers<br /><br /><strong>14:20 - 15:00 | Panel: vårt liv med intelligenta maskiner</strong><br />Vad händer när intelligenta maskiner tar över allt fler kritiska uppgifter i samhället? Vilka är möjligheterna och riskerna? En paneldiskussion kring vårt liv med digitala assistenter, självkörande bilar, algoritmisk handel med bitcoin och maskinetik. Var är vi idag och vart är utvecklingen på väg?<br />Medverkande: Dag Wedelin, Sandro Stucki, Gordana Dodig Crnkovic, Wolfgang Ahrendt och Mikael Kågebäck, Research Scientist på Sleep Cycle AB.<br /><br /><br />Parallell hands-on aktivitet för barnfamiljer i Dome of Visions:<br /><strong>11:00 - 15:00 | Rädda legohjälten!</strong><br />Vår legohjälte är i knipa på en planet långt bort! På planeten finns en robot som kan undsätta hjälten men någon behöver programmera den! Kom och rädda legohjälten genom att programmera roboten i Lego Mindstorms.<br /><br />https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalendag4.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Vetenskapsfestivalendag4.aspxVetenskapsfestivalen<p></p><p>​​​Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Varje vår fyller Vetenskapsfestivalen stan med massor av aktiviteter. Chalmers är en av fyra stolta huvudmän för festivalen.</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Anders-Silander.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Anders-Silander.aspxInstallationsföreläsning, Anders Silander<p>Lektionssal EB, plan 4, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg</p><p>​​Välkommen till installationsföreläsning: Anders Silander för positionen som adjungerad professor vid Institutionen för Elektroteknik.​</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/s2/profilbilder/Anders_Silander_170px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><div>Titel: Digital radar and its impact on future radar systems<br /></div> <div><br /></div> <div><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/Inauguration-lecture,-Anders-Silander.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer i det engelska kalendariet​</a></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsföreläsning,-Patrik-Dammert.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsf%C3%B6rel%C3%A4sning,-Patrik-Dammert.aspxInstallationsföreläsning, Patrik Dammert<p>ES52, lecktionssal, Linsen. Maskingränd 2, Campus Johanneberg</p><p>​​Välkommen till installationsföreläsning: Patrik Dammert för positionen som adjungerad professor vid Institutionen för Elektroteknik.​</p><div>​</div> <div>Titel: Algorithms for high-performance SAR autofocus</div> <div><br /></div> <div><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/Inauguration-lecture,-Patrik-Dammert.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer i det engelska kalendariet</a></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/kalendarium/Sidor/Rabarber-reaktioner-revolvrar-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/kalendarium/Sidor/Rabarber-reaktioner-revolvrar-.aspxRabarber, reaktioner och revolvrar – grundämnenas fotavtryck i historia, litteratur och film<p>Seminarierum 1, Chalmers bibliotek, Hörsalsvägen 2</p><p></p><p>​Professor Lars Öhrström berättar om historiska grundämnen och utgår från sin senaste bok The Rhubarb Connection and other Revelations (RSC 2018). Det blir skära kryssare som går upp i rök i gryningen, en kejsares blåsproblem och ett guldtest för kokain – var beredd på metalljoneras kemi som den aldrig presenterats förut.<br />Lars kommer att prata om sarkofagmolekylen, Chen-Kao testet, och hur man fångar mördare med självlysande luminol. Men det blir också vardagliga tillämpningar som fiffiga små apparater för att mäta blodsockernivån för diabetessjuka, lädret i dina skor och det irriterande tuggummit som fastnat under deras sulor.<br />Vi kommer att möta hjältar och skurkar, verkliga och påhittade, kemister och vanliga människor. Till exempel en fd MI5 anställd som sköter en vårdavdelning på ett Londonssjukhus under fallande tyska V1 raketer, en notorisk tävlingscyklist, en stolt butler och den svenska grevinnan som grundade Nordeuropas en gång största kemiska industri. <br /> </p> <p><em>Chalmers bibliotek firar Periodiska systemets 150 års jubileum med en föreläsning av Professor Lars Öhrström.</em><br /><em>I denna föreläsning får vi följa med på en spännande odyssé i grundämnenas värld.</em><br /><em> </em><br /><em>Lars Öhrström är kemist och kemiingenjör och har arbetat i Frankrike, Botswana, Schweiz, och USA. Utbildad på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm är han nu professor i oorganisk kemi vid Chalmers, där han också är ansvarig för civilingenjörsutbildningen i kemiteknik. Han är även ordförande för oorganiska divisionen hos IUPAC. Divisionen ansvarar för det periodiska systemet.</em><br /><em> </em><br /><em>Lars är dessutom populärvetenskaplig författare och gör podradio. Senast skrev han i Chemistry World och i Kemivärlden – Kemisk tidskrift om Leif Tronstad och tungvattensabotaget under andra världskriget och i Sans om ”När USA:s president inte får som han vill” och om Amma Asantes film A United Kingdom. Podradioprogrammet Chalmers Short Stories (tillsammans med Raychelle Burks) kan höras på Radioscience.se</em><br /><em> </em><br /><em>Den kritikerrosade boken The Last Alchemist in Paris (OUP, 2013; Siste Alkemisten i Paris, Fri Tanke 2016) har översatts till fyra språk.</em><br /></p>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Säkerhetskonferensen-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/S%C3%A4kerhetskonferensen-2019.aspxSäkerhetskonferensen 2019<p>Palmstedt PS, lecture hall, Chalmersplatsen 2, Palmstedtsalen</p><p>​Konferens för säkerhetspersonal vid universitet och högskolor i Sverige</p>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Hållbar-konsumtion-och-produktion---Lärarfortbildning-om-globala-målen-för-hållbar-utveckling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/H%C3%A5llbar-konsumtion-och-produktion---L%C3%A4rarfortbildning-om-globala-m%C3%A5len-f%C3%B6r-h%C3%A5llbar-utveckling.aspxHållbar konsumtion och produktion - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling<p>Världskulturmuseet, Södra vägen 54</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p>​Nu är det dags för det tolfte målet - Hållbar konsumtion och produktion - i fortbildningarna om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. <br /> <br />Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin &quot;Bästa partnerskap&quot;. <br /> <br />Vid vårterminens andra tillfälle handlar det om mål 12: säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. <br /> <br /><div><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2019-04-10/">Anmäl dig här på Den globala skolans webb</a></div> <div><br /></div> <div><em>Arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet</em><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Mathematical-Sciences-Seminar190410.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Mathematical-Sciences-Seminar190410.aspxMathematical Sciences Seminar<p>Pascal, Hörsalsvägen 1</p><p>​Ove Granstrand: Technology, IP and Innovation – thoughts on the 2018 Nobel Laureates in Economics</p><p>​<br />Abstract: For the first time since it was first awarded in 1969 the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel ( often referred to as &quot;the Nobel Prize in Economics&quot;) was explicitly recognizing works on the endogenous role of technological innovations in the economy in awarding the prize 2018 to Prof. Paul Romer (NYU after Stanford) “for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis”. Previously Prof. Robert Solow (MIT) had been awarded the prize in 1987 &quot;for his contributions to the theory of economic growth&quot;, which implicitly emphasized the role of new technologies, but only as an exogenous factor in the economy, as &quot;manna from heaven&quot;. Both used simple ODEs as a basis for a steady state analysis of economic growth, which open up many questions, mathematical as well as empirical, let alone economical.</p> <p>The 2018 prize was jointly awarded (≠ shared) to Prof. William Nordhaus (Yale) “for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis”, for works based on models essentially linking physical developments to economic outcomes in the long run. Although not a steady state but a long run transient analysis, these works also open up many questions - mathematical, empirical and economical as well as ethical.</p> <p>Besides their awarded works, both Romer and Nordhaus have done works in the patent and IP area, which deserve mentioning.</p> <p>This lecture will make a critical review of these works with some thoughts about the development and use of mathematical modelling in economic applications and vice versa not the least.</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Dags-for-bostadspolitik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Dags-for-bostadspolitik.aspxDags för bostadspolitik: "Detta borde partierna kunna komma överens om<p>SB-H8, lecture hall, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad</p><p>​Föredraget diskuterar politiskt realistiska förslag rörande bostadsbyggande, bostadsbeskattning och hyreslagstiftning.</p><strong>​Hans Lind,</strong> professor i fastighetsekonomi, tidigare på avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, KTH. Har forskat om en rad olika aspekter av bostadsmarknaden, deltagit i flera statliga utredningar och även skrivit böcker för en bredare publik.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/How-do-we-use-our-land-resources-most-effectively.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/How-do-we-use-our-land-resources-most-effectively.aspxFood, energy and new materials – How do we use our land resources most effectively?<p>Teknikparkens Konferenscenter, Lecture room Poseidon, Sven Hultins gata 9C, Chalmers Campus Johanneberg</p><p>​Welcome to a lunch seminar, 11 April: The demand for land and biomass is expected to increase, as a growing and wealthier global population requires more food, paper, textiles, etc. Additional biomass demand arises as policies, regulations and strategies are aligned with visions about a biobased circular economy, which have been formulated in response to concerns about resource scarcity and a multitude of negative impacts associated with the use of fossil fuels and other non-renewable resources. Not the least, ambitions to limit global warming is potentially a major driver of biomass demand growth.  ​</p><b>​</b><span style="background-color:initial"><b>While it is recognized </b>that the implementation of biobased solutions can contribute positively to most sustainable development goals, it is also recognized that it can cause serious sustainability impacts. <br />Perhaps the most evident human change to the Earth system is the conversion of a range of ecosystems into land for agriculture and forestry, i.e., for biomass production. Thus, it is essential that sensible biomass production systems are developed so that the promotion of biobased solutions do less harm than good.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><b>The seminar will present three examples</b> of how the integration of new biomass production systems into agriculture landscapes can provide raw material for new biobased applications while simultaneously reducing current land use impacts. </div> <div><br /></div> <div><b>An overview of promising options in Sweden and Europe </b>will be followed by a presentation of recent advances in Denmark, illustrating the potential for radical innovation to make current agricultural systems more productive and environmentally benign. In the Danish case, the cultivation and refining of grass and legume biomass into protein concentrate and biogas can help boosting agriculture output while drastically reducing nitrate leaching and pesticide use. </div> <div><br /></div> <div><div>The seminar is free of charge.<br /><br /></div> <div><b>Program: <br /></b></div> <div><br /></div> <div><div><span style="background-color:initial"></span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">Is it possible to double productivity and halve environmental impact from agriculture? <b>Uffe Jørgensen</b>, Head of Aarhus University, Centre for Circular Bioeconomy, Senior Scientist Dept. of Agroecology, Denmark.</span><span style="background-color:initial"> <br /><br /></span></li> <li><span style="background-color:initial">Are there any systems that can improve soil quality and reduce pesticide impacts? <b>Christel Cederberg</b>, Professor at Division of Physical Resource Theory, Chalmers.  </span></li></ul> <span style="background-color:initial"></span></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">How can new biomass cultivation reduce environmental impacts from European agriculture? <b>Oskar Englund,</b> Postdoc at Division of Physical Resource Theory, Chalmers, and the Mid Sweden University, Östersund. ​​<br /></span></li></ul></div></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/168ea5c5-51bb-4dd9-9f91-18105f41c11f"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Register to the seminar &gt;&gt;&gt;​​</a><br /><br /></div> <div><b>Place: </b>Teknikparkens Konferenscenter, Lecture room Poseidon, Sven Hultins gata 9C,  Chalmers Campus Johanneberg </div> <div><b>Date:  </b>Thursday 11 April</div> <div><b>Time: </b>12:00-14:00. A lunch sandwich will be served. The one hour lecture will be followed by a discussion<br /><br /></div> <div><br /></div> <div><b>Moderator: Göran Berndes</b>. Professor at Division of Physical Resource Theory, Chalmers.</div> <div> </div> <div><i>Most welcome to join us for this lunch seminar,</i></div> <div>Maria Grahn, </div> <div>Director of Energy Area of Advance</div></div> <br /><br />https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/IVA-Jubileumsseminarium.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/IVA-Jubileumsseminarium.aspxIVA Jubileumsseminarium<p>Linholmen Science Park, Chalmers konferenscenter, Lindholmspiren 5</p><p>​Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, grundades 1919. År 2019 firar IVA 100-årsjubileum genom att anordna flera nationella konferenser kring hållbarhet, innovation, entreprenörskap och teknik för de kommande 100 åren. IVA Väst och IVAs avdelning för Samhällsbyggnad bjuder in till en dag med aktiviteter, seminarier och diskussioner på hög nivå om Göteborgs utveckling från 1919, dagens situation och framförallt framtiden under temat ”Göteborg - ett hållbart samhälle i förändring”.</p>​ <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} span.EmailStyle15 {font-family:"Calibri",sans-serif;color:windowtext;} .MsoChpDefault {font-family:"Calibri",sans-serif;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} </style><span></span><span><br />Konferensen baseras på FN:s hållbarhetsmål och motsvarande arbete inom Agenda 2030. Hur tar sig Göteborg an målen på regional nivå? Särskilt fokus kommer att vara på mål nr 11 &quot;Hållbara städer och samhällen&quot;. Under dagen kommer vi att ta avstamp i det förflutna som format staden, dagens situation och vägen framåt. Allt för att ge rätt förutsättningar att fortsätta utveckla Göteborg som en hållbar och konkurrenskraftig stad med fokus på sina invånares behov och välbefinnande.</span> <style> </style><p><span> </span></p> <p><span>IVA: s konferens den 11 april är en av många nationella förkonferenser runt om i världen för att förbereda för den stora internationella <a href="https://beyond2020.se/">World Sustainable Built Environment ConferenceBEYOND2020</a> som hålls i Göteborg 2020.</span></p> <p><span> </span></p> <p><span>Centrala frågor för #Göteborg100:</span></p> <p><span>- Hur kan Göteborg och det lokala samhället arbeta för att uppnå hållbarhetsmålen för 2030?</span></p> <p><span>- Hur har Göteborg utvecklats under de senaste 100 åren och hur kommer tidigare strategiska beslut att påverka regionens utveckling?</span></p> <p><span>- Vägen till framtidens hållbara Göteborg innebär förändringar. Men vilka? Vi söker svaren hos forskare, specialister, debattörer och influencers inom områden som mobilitet, AI, hållbarhet, Life Science. Hur ser deras framtidsscenarier ut? Vilka är riskerna?”</span></p> <p><span> </span></p> <p><span>Talare: Chrisna du Plessis, professor, Universitetet of Pretoria (Keynote), Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket, <strong><a href="/sv/personal/Sidor/holger-wallbaum.aspx">Holger Wallbaum</a>, professor vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers</strong>, Hans Bjur, professor emeritus och historiker, Jan Jörnmark, docent och författare.</span></p> <p><span> </span></p> <p><span>Framtidsdiskussion: Elisabeth Björk, vd, Astra Zeneca, Anna Larsson, Bengt Dahlgren, Mohamed Hama Ali, jurist, Framtidskoncernen, Michael Browne, professor, Göteborgs universitet, Erik Gautenholm, vd, Cellink, Robin Teigland, professor, Chalmers, Dennis Nobelius, vd, Zenuity.</span></p> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Seminarium-med-professor-Zaini-Ujang.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Seminarium-med-professor-Zaini-Ujang.aspxSeminarium om hållbarhet med professor Zaini Ujang<p>SB-S393, plan 3, SB-huset, Sven Hultins Gata 6</p><p>​&quot;Ecoshift – holistic transformation towards environmental sustainability &quot;. Välkommen till en öppen föreläsning med Professor Zaini Ujang från University of Malaya. Professor Ujang är ett känt namn som expert inom grön teknologi och hållbarhet, och nu besöker han Chalmers. Avdelningen för vatten, miljö teknik på ACE välkomnar kollegor från alla institutioner till denna spännande föreläsning.</p><div>​<br />Om Professor Ujang: <br /></div> <div><br /></div> <div>Professor Zaini is one of Malaysia’s most prominent experts in green technology and sustainability. He is also an inspiring lecturer. He was the first who received the most prestigious prize in Malaysia, the Merdeka award in 2009 for “Outstanding Scholastic Achievements”. He was president for the Technical University of Malaysia (UTM) between 2008-2013 (the youngest university president ever in Malaysia) and was awarded in 2013 to “Secretary General” for Ministry of Higher Education and 2016-2018 for Ministry of Energy, Green Technology and Water. He has previously been Vice President of IWA (International Water Association). <br /><br />After that he has left his position as “Secretary General” he is now back doing research and has recently published three books:   <br />Zaini Ujang (2018). Eco-Shift: Holistic Transformation towards Environmental Sustainability. ITBM &amp; UTM: Kuala Lumpur  <br />Zaini Ujang (2019). Puisi Lestari (Poems on Sustainability).  ITBM: Kuala Lumpur  <br />Zaini Ujang (2019). Japanese Ecosophy: A Traveller’s Notes.  ITBM &amp; UTM: Kuala Lumpur <br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/WorkshopMBM2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/WorkshopMBM2019.aspxWorkshop on Modelling in Biology and Medicine<p>Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A</p><p>​We want to bring together young researchers in Sweden working on the border of math, biology, and medicine</p>​<br />We aim to gather all young researchers in Sweden working on modelling of biological systems. Our ambition is to give all participating PhD students and PostDocs the opportunity to present their work through an oral presentation or a poster. Further, we wish to provide an insight on how modelling in biology and medicine is practised in academia and industry. https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Introduction-innovation-funding-opportunities-for-social-impact.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Introduction-innovation-funding-opportunities-for-social-impact.aspxIntroduction innovation funding opportunities for social impact<p></p><p>​Save the date: 21 May at 12-13​. Welcome to a session about financing for innovation projects at Chalmers. Funding from Vinnova, Chalmers Innovation Office and Climate KIC will be covered. Come and join us for a wrap over a lunch meeting! Lecture room  will be announced in April.​</p><div><span style="background-color:initial">Agenda<br /><ul><li><span style="background-color:initial">KICs in general and innovation office –  Anne Alsholm </span></li> <li>Vinnova funding – Kristina Levan </li> <li>Climate KIC funding opportunities – York Ostermeyer/Anne Alsholm </li> <li>Example from innovation projects by Chalmers researcher – Smart wood –  Optimization of buildings in wood – Shea Hagy</li> <li>Example from research based spin out from Chalmers –  Chill Services –  cooling supermarkets – York Ostermeyer </li> <li>Q&amp;A </li></ul></span></div> <div><br /></div> <div>More info to come.</div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Statistik-for-dig-som-arbetar-med-fororenad-mark.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Statistik-for-dig-som-arbetar-med-fororenad-mark.aspxStatistik för dig som arbetar med förorenad mark<p>TBA</p><p>​Data från markundersökningar av förorenade områden kan variera mycket, vilket ofta leder till osäkerhet i både riskbedömningen och utformningen av åtgärder. Genom grundläggande kunskap om statistisk analys och osäkerhetsbedömning kan du göra välgrundade värderingar av sådana data. Den övergripande målsättningen med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna förstå och utföra enklare analyser som inkluderar statistisk bearbetning av data och redovisning av osäkerheter.</p><div>​</div> <h6 class="chalmersElement-H6">Målgrupp:</h6> <div>Kursen är utvecklad för dig som arbetar som handläggare vid kommun eller länsstyrelse, som beställare eller som konsult. Vi vänder oss till personer med inga eller få förkunskaper inom statistik.</div> <div><br /></div> <div><h6 class="chalmersElement-H6">I kursen ingår följande huvudsakliga moment:  </h6><ul><li>Grundläggande statistiska begrepp </li> <li>Skattning av medelhalt – klassning och feltyper  </li> <li>Indelning i delområden – variansanalys  </li> <li>Bedömning av mängd eller andel förorenade massor  </li> <li>Variationer i tid och rum  </li> <li>Rimliga åtgärdskostnader</li></ul></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Second-Symposium-on-Social-Ecological-Urbanism.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Second-Symposium-on-Social-Ecological-Urbanism.aspxSecond Symposium on Social-Ecological Urbanism: Balancing Dense and Green Urban Development<p>Scaniasalen, lecture room, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Chalmers University of Technology, SMoG, Architecture and Civil Engineering: ​The focus of the Second Seminar on Social-Ecological Urbanism will be the balancing act we have to start performing. The answer to the problems with smart growth should not be less density, but instead, different densities that embrace the advantages, and counteract the disadvantages. Urban greening is clearly part of the new equation. During the first half of the day, we will shed light on these contradictions to, during the second half-day, focus on new ways of thinking, balancing between dense and green.</p><span style="background-color:initial">We will do so at three levels: <em>first</em>, at a conceptual level, we need new concepts and new images that can help to start working on the balancing act; <em>second</em>, at a methodological level, we need more advanced and consistent spatial analysis, based in a systems understanding of urban processes including both social and ecological processes;<em> third</em>, at a practical level, we need best practices that inspire how this can be actualized beyond concepts and theory.</span><div><span style="background-color:initial"> </span><div>In between these two blocks, we welcome the key note speaker of the seminar, Marina Alberti, who is the world leading scholar in the field of Social-Ecological Urbanism and has written numerous books about cities as hybrid ecosystems. Her research focuses on the interactions between urban development patterns and ecosystem function, urban eco-evolutionary dynamics, and the properties of urbanizing regions that enhance their resilience and socio-ecological innovation.</div> <div><br /></div> <div>Register by sending an email to Meta Berghauser Pont (<a href="mailto:meta.berghauserpont@chalmers.se">meta.berghauserpont@chalmers.se​</a>)</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">PROGRAM TUESDAY JUNE 18</h2> <div>9:00 <span style="white-space:pre"> </span>COFFEE</div> <div>9:30 <span style="white-space:pre"> </span>The Density Paradigm: Meta Berghauser Pont (Chalmers, Sweden) </div> <div>Environmental contradictions of Smart Growth: Åsa Gren (Beijer Institute of Ecological Economics, Sweden)</div> <div><br /></div> <div>10:30 <span style="white-space:pre"> </span>The health effects of dense cities and the role of urban greening: Mare Löhmus (Karolinska Institutet, Sweden)</div> <div>Experiencing the urban environment and the role of density and urban greening: Karl Samuelsson (Gävle University, Sweden) </div> <div>Green accessibility or green connectivity: Meta Berghauser Pont (Chalmers, Sweden) </div> <div>12:00 <span style="white-space:pre"> </span>LUNCH</div> <div>13:00 <span style="white-space:pre"> </span>KEYNOTE Urbanism from an eco-evolutionary perspective: MARINA ALBERTI (University of Washington, director Urban Ecology Research Laboratory, USA)</div> <div>14:00 <span style="white-space:pre"> </span>COFFEE</div> <div>14:30 <span style="white-space:pre"> </span>Towards a social-ecological spatial morphology: Lars Marcus (Chalmers, Sweden)</div> <div>Urban form and green spaces: towards integrated analytical models: Giovanni Fusco (Université Côte-Azur, CNRS, ESPACE, Nice, France). </div> <div>Social-Ecological Reciprocities in the Northwestern European context: Arjan van Timmeren (TU Delft, Director AMS Institute, the Netherlands). </div> <div><br /></div> <div>16:00 <span style="white-space:pre"> </span>PANEL DISCUSSION Social-Ecological Urbanism for Human wellbeing and Scale-crossing Resilience Building: moderator Stephan Barthel (Stockholm Resilience Centre, Gävle University, Sweden)</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Background</h2> <div>The concept Social-Ecological Urbanism was launched by the publication of the book <em>Principles for Social-Ecological Urbanism</em> in 2013 by Barthel et al. They integrated two lines of thinking of the city as an ecosystem and developed a new theory of cities that can help to reformulate the sustainable urban development paradigm that has been dominated by Smart Growth or similar concepts during the last decades. Social-Ecological Urbanism deals not only with designs for mitigation of especially carbon emissions, dominant in the Smart Growth paradigm and resulting in high density solutions, but also with adaptation measures to enhance adaptive capacities in cities. Social-Ecological Urbanism looks for synergies between ecological and sociospatial systems, acknowledges the existence of conflicts between them and uses the systems’ capacity to absorb shocks, utilize them, reorganize and continue to develop without losing fundamental functions, i.e. builds resilience in the system. </div> <div><br /></div> <div>The authors of the book <em>Principles for Social-Ecological Urbanism</em>, have continued working on the theme at different institutions and the group has grown bigger and is today located at various institutions in Sweden. The core groups in Sweden can be found at the University of Gävle, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, The Beijer Institute of Ecological Economic and Stockholm Resilience Centre and Chalmers University of Technology in Gothenburg. Leaders of the various groups focusing on Social-Ecological Urbanism at these institutions are architects, urban planners and ecologists and have over the years developed a strong network of collaboration.</div> <div><br /></div> <div>In Gothenburg, the Spatial Morphology Group (SMoG), led by Lars Marcus and Meta Berghauser Pont has developed methods to study the social-ecological performance of cities including integrated GIS-based models and a joint description of social-ecological morphology, integrating the central morphological components in landscape ecology (patches, corridors and matrix) and urban morphology (streets, plots and buildings). </div> <div><br /></div> <div>A first Seminar on Social-Ecological Urbanism was organized November 2016 at the University of Gävle where the width of the concept was discussed (see attached report of that seminar). Chalmers will in February 2019 organise the second Seminar on Social-Ecological Urbanism where the focus will be on the paradigm-shift needed when it comes to sustainable urban development where especially models such as Compact Cities, Smart Growth and TOD will be challenged and proposals will be made to develop new models that embrace the thinking in Social-Ecological Urbanism to its full extend. Density is a key concept here; it is not only the central research variable in many studies on sustainable urban development, it is also one of the main guiding principles for sustainable urban development according to UN Habitat (2014). </div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Compact City Paradigm </h2> <div>As a response to ineffective and unsustainable patterns of urban growth (sprawl) concepts revolving around compaction have emerged, such as <em>compact cities</em> and <em>smart growth</em>. These umbrella concepts represent the most prevalent planning strategies to develop cities that are more sustainable, advocating and embracing compact, transit-oriented, walkable, bicycle-friendly land use that include mixed-use development with a range of housing choices.</div> <div><br /></div> <div>Despite the ongoing debate on the pros and cons of densification in academia as well as in the public debate, it is today widely adopted by planners and policy makers as a sustainable land use form (Buys &amp; Miller 2012). For example, it is frequently endorsed in European national and local policy and discussion documents (Howley 2010) such as the publication ´Rätt Tätt´ (Boverket 2016) by the Swedish National Board of Housing, Building and Planning and Swedish comprehensive planning documents (Legeby 2015). Also, the UN-supported Millennium Ecosystem Assessment and the UN-Habitat planning principles argue for densification as a sustainable strategy (MA 2005; UN Habitat 2014). At the same time, scholars also warn about too dense townscapes (loss of views and daylight, dark and small inner courtyards, strains on privacy and a challenged personal integrity in apartments, offices and in shrinking outdoor space). A call for <em>Qualified Density</em> (Gaffron et al. 2005) or <em>Functional Density</em> (Berg et al. 2012; 2017) reflect the dual need to balance reasonable density and reasonable spaciousness.</div> <div><br /></div> <div>A review paper by four researchers of the Swedish group working with Social-Ecological Urbanism (Gren et al. 2018), including the organizer of this seminar, has shown that smart growth strategies where high density is the key ingredient, lack sufficient scientific foundations and that few if any of the current ‘truths’ about compaction and environmental gains can be substantiated (ibid). This is worrying because each week, humanity is building the equivalent of two cities the size of Vancouver and by 2030 more housing units will be built on Earth than currently exist in all of Europe (Ash et al. 2008; McDonald 2008). On a national level, Sweden is in the middle of an exceptional attempt to build 700.000 housing units until 2025, which creates a potential to redirect the development of Swedish cities into more sustainable trajectories. </div> <div><br /></div> <div>Financed by C-ARC, Architecture and Civil Engineering, Chalmers, Sweden</div> <div><br /></div> <div>More information: Meta Berghauser Pont (<a href="mailto:meta.berghauserpont@chalmers.se">meta.berghauserpont@chalmers.se​</a>)</div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/European-Aerosol-Conference-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/European-Aerosol-Conference-2019.aspxEuropean Aerosol Conference 2019<p>Svenska Mässan, Gothenburg, Sweden</p><p>​Join colleagues from all areas of aerosol science at EAC2019, 25-30 August 2019.</p>​Take the opportunity to challenge your brain, create new networks, and maintain existing relations. The Nordic Society for Aerosol Research (NOSA) arranged its first symposium in 1982 in Gothenburg. In 1988 NOSA hosted the first EAC Conference together with GAeF. Now NOSA together with the Gothenburg Air and Climate network GAC) welcome aerosol scientists to Gothenburg for the EAC2019. <br /><br />The conference is hosted by <a href="http://www.nosa-aerosol.org/">Nordic Society for Aerosol Research</a> and <a href="https://gac.gu.se/">Gothenburg Air and Climate Network</a> <br /><br /><a href="https://eac2019.se/">Find more information, abstract submission and registration on the conference website</a> https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Transport-initiativseminarium-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Transport-initiativseminarium-2019.aspxTransportation in the age of Digitalisation<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​26 september är det dags för styrkeområde Transports initiativseminarium.</p>​<div>I år handlar det om transport och digitalisering. Notera i din kalender, registreringen öppnar <strong>23 april</strong>!</div> <div>Uppdateringar i programmet kommer att publiceras på vår engelska webbplats.</div>