Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 16 Nov 2018 14:53:01 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Aha-festival-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Aha-festival-2018.aspx​Art & Science Festival at Chalmers<p>Chalmers kårhus</p><p></p><h2 class="chalmersElement-H2">​<span>PLAY EVERYTHING​</span></h2> <div>Within the natural sciences, you often expect there to be one, single correct answer. But many of the challenges in our society today, require a combination of competences and perspectives. When playing around with facts and logics, you never know what to expect. You MAY discover the unexpected, that CAN bring us to the next level. Or just have fun.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>If it is a computer game or some sport you play, or music, or a movie, or IF IT IS a theater play, or… Regardless of what you play, you explore what we know, and what we do not know.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Welcome to discover new perspectives together with us, and to play everything. </div> <div> </div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Program</h3> <div> </div> <div>Find the program for the Aha festival here: <a href="http://www.ahafestival.se/">http://www.ahafestival.se/​​</a></div> <div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/LCS-B-Rousseaux.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/LCS-B-Rousseaux.aspxLinnaeus coffee seminar med Benjamin Rousseaux<p>Kollektorn, lecture room,</p><p>Titel: ​Strong coupling out of the dark: observing vacuum Rabi splitting by coupling a quantum emitter to non-radiative plasmonic cavity modes​</p>​​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Hur-kan-man-fargsatta-och-mala-sitt-hus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Hur-kan-man-fargsatta-och-mala-sitt-hus.aspxHur kan man färgsätta och måla sitt hus<p>Egnahemsfabriken Tjörn, Studio Svanvik, Rödgårdarnas väg 9</p><p>​Inbjudan föredrag självbyggeri: Föreläsning 5 Maj-Liz Marcusson &quot;Vilka ekologiska färger finns på marknaden?</p>​Som en del av forskningsprojektet Egnahemsfabriken bjuder vi in öppet till några föredrag för självbyggarna.<div> <div>Välkomna! </div></div> <div><br /></div> <div>För frågor kontakta gärna <a href="mailto:jenny.stenberg@chalmers.se">jenny.stenberg@chalmers.se​</a> <br /></div> <div><br /></div> <div><div>Plats (om inget annat anges): Egnahemsfabriken Tjörn, Studio Svanvik, Rödgårdarnas väg 9.</div> <div><br /></div> <div>Entré: 100kr (50kr för medlemmar) </div> <div><br /></div> <div>Föranmälan &amp; info: <a href="http://www.egnahemsfabriken.se/">www.egnahemsfabriken.se</a>, <a href="https://www.sv.se/vast">www.sv.se/vast</a> </div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Seminarium-King-Ross_20nov2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Seminarium-King-Ross_20nov2018.aspxAutomating Science using Robot Scientists<p>Scaniasalen, lecture room, Chalmersplatsen 1, Johanneberg</p><p>​Welcome to a seminar with Ross King, Professor of Machine Intelligence at the University of Manchester.</p><div>​ <br /></div> <div><strong>Abstract</strong><br />A Robot Scientist is a physically implemented robotic system that applies techniques from artificial intelligence to execute cycles of automated scientific experimentation. A Robot Scientist can automatically execute cycles of hypothesis formation, selection of efficient experiments to discriminate between hypotheses, execution of experiments using laboratory automation equipment, and analysis of results. The motivation for developing Robot Scientists is to both to better understand the scientific method, and to make scientific research more efficient.  The Robot Scientist ‘Adam’ was the first machine to autonomously discover scientific knowledge: it formed and experimentally confirmed novel hypotheses.  Adam worked in the domain of yeast functional genomics.  The Robot Scientist ‘Eve’ was originally developed to automate early-stage drug development, with specific application to neglected tropical disease such as malaria, African sleeping sickness, etc.  More recently my colleagues and I have adapted Eve to work on yeast systems biology, and cancer. I will end the talk describing a novel and general representation learning approach for multi-task learning that works successfully with small amounts of data. The fundamental new idea is to transform an input intrinsic data representation into an extrinsic representation based on what a pre-trained set of models predict about the examples. <br /> <br /> <br /><strong>Biography</strong><br />Ross D. King obtained a B.Sc. Hons. in Microbiology from the University of Aberdeen, and a Ph.D. in Machine Learning from the Turing Institute.  He is currently Professor of Machine Intelligence at the University of Manchester.   His main research interests are in the interface between computer science and biology/chemistry.  His most significant achievement in this area is originating the idea of a “Robot Scientist”: using laboratory robotics to physically implement a closed-loop scientific discovery system. His work on Robot Scientists has been published in the top scientific journals (Science, Nature, etc.), and has received wide publicity.  Ross D. King also originated the idea of implementing nondeterministic universal Turing machines using DNA, and he is currently developing special purpose DNA based hardware for NP-complete problems. He is also very interested in computational aesthetics.<br /><br /><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Save-the-Date!-Seminarium-om-radikal-minskning-av-klimatgasutslapp-i-processindustrin.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Save-the-Date!-Seminarium-om-radikal-minskning-av-klimatgasutslapp-i-processindustrin.aspxSave the Date! Seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin<p></p><p>​För att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045 krävs omfattande förändringar inom bland annat industrin, inom vilken processindustrin står för den allra största delen av utsläppen.  Åtgärder behöver genomföras på flera områden: nya tekniker, nya systemlösningar, effektivisering, samspel med andra sektorer, nytt tänkande vad avser organisation, innovation, rollfördelning mellan stat, industri, akademi, etc. Dessa aspekter presenteras och diskuteras under seminariet.  Tid: och plats: 21 november 2018, kl 10.00-16.00 Energimyndighetens lokal Bullerö, Rosenlundsgatan 9, Stockholm</p>​<span style="background-color:initial">Det finns stora möjligheter att minska klimatgasutsläppen i processindustrin, och till och med i vissa fall skapa negativa utsläpp, om rimliga framtida ekonomiska förutsättningar införs. I svensk industri, i samarbete med staten och akademin, pågår en spännande utveckling mot nya lösningar, som kommer att belysas på seminariet. Fortsatta kraftfulla aktiviteter inom området kommer också att behövas.</span><p class="MsoNormal"><span lang="SV">Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter. Syftet med seminariet är: </span></p> <p class="MsoNormal"></p> <ul><li>Att öka kunskapen i Sverige </li> <li><span style="background-color:initial;text-indent:-18pt">Att diskutera behovet av fortsatt svensk forskning inom området </span></li> <li><span lang="SV" style="background-color:initial;text-indent:-18pt">Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete </span></li> <li><span lang="SV" style="background-color:initial;text-indent:-18pt"></span><span style="background-color:initial;text-indent:-18pt">Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete </span></li> <li><span style="background-color:initial;text-indent:-18pt"></span><span style="background-color:initial;text-indent:-18pt">​Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat internationellt samarbete</span><br /></li></ul> <span lang="SV"></span><span style="text-indent:-18pt;background-color:initial"></span><p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="SV"><b>Program  och anmälan:</b><br /> <a href="mailto:thore.berntsson@chalmers.se">thore.berntsson@chalmers.se</a> eller<a href="mailto:thore.berntsson@cit.chalmers.se"> thore.berntsson@cit.chalmers.se​</a>, senast 8 november 2018. Seminariet är avgiftsfritt. </span></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal">Program</p> <p class="MsoNormal">10.00-10.15 <span style="background-color:initial">Kaffe</span></p> <p class="MsoNormal">10.15-11.00</p> <p class="MsoNormal"></p> <ul><li>Internationellt arbete inom IEA, IETS, bakgrund och omställningsbehov, Thore Berntsson, CIT Industriell Energi</li> <li>Kommunikation och information inom IEA, IETS, H<span style="background-color:initial">eléne Johansson, Chalmers Industriteknik, Sekretariatet för IETS</span></li></ul> <p></p> <p class="MsoNormal">11.00-12.00</p> <p class="MsoNormal"></p> <ul><li>Demonstration…och sen då? Max Åhman, Docent, Miljö- och energisystem, Lunds universitet<br /></li> <li>Omställning av processindustrin-Möjligheter och utmaningar för olika industrier, Kerst Karltorp, Forskare, RISE<br /></li> <li>Minusutsläpp - Varför? När? Var? Hur? Anders Lyngfelt, Professor, Energiteknik, Chalmers<br /></li></ul> <p></p> <p class="MsoNormal">12.00-13.00</p> <p class="MsoNormal">Lunch</p> <p class="MsoNormal">13.00-13.40</p> <p class="MsoNormal"></p> <ul><li>Statens roll för radikalt minskade växthusgasutsläpp från processindustrin, Tobias Persson, PhD, Analytiker, Tillväxtanalys</li> <li>Policy för innovativ transformation Anna Bergek, Professor, Innovationssystem och teknikpolitik, Chalmers<br /></li></ul> <p></p> <p class="MsoNormal">13.40-14.20</p> <p class="MsoNormal"></p> <ul><li>Svensk cementindustris färdplan för ett klimatneutralt betongbyggande Karin Comstedt Webb, Sustainability Manager, Heidelberg Cement Northern Europé<br /></li> <li>Preems möjligheter att snabbt minska sina processrelaterade utsläpp Mattias Backmark, Chef Affärsutveckling, Preem<br /></li></ul> <p></p> <p class="MsoNormal">14.20-14.40</p> <p class="MsoNormal">Kaffe</p> <p class="MsoNormal">14.40-15.00</p> <p class="MsoNormal"></p> <ul><li>HYBRIT-En strategisk satsning mot en fossilfri framtid Mårten Görnerup, VD, HYBRIT<br /></li></ul> <p></p> <p class="MsoNormal">15.00-16.00</p> <p class="MsoNormal"></p> <ul><li>Diskussion Diskussionsledare Thore Berntsson<br /></li></ul> <p></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal">Välkommen!</p> <p class="MsoNormal"><span lang="SV"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial"> Thore Berntsson Ordförande i IEA, IETS​</span><br /></p> ​https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Lärarfortbildning-om-att-minska-ojämlikheten-inom-och-mellan-länder.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/L%C3%A4rarfortbildning-om-att-minska-oj%C3%A4mlikheten-inom-och-mellan-l%C3%A4nder.aspxLärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder<p>Världskulturmuseet, Södra vägen 54</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p><p>​<span style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;display:inline !important;letter-spacing:normal;background-color:transparent;text-indent:0px">Nu är det dags för det tionde målet - minska ojämlikheten inom och mellan länder - i serien med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för dig som är lärare i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. </span><br style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;margin:0px;letter-spacing:normal;padding-right:0px;background-color:transparent;text-indent:0px" /><span style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;display:inline !important;letter-spacing:normal;background-color:transparent;text-indent:0px"></span><br style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;margin:0px;letter-spacing:normal;padding-right:0px;background-color:transparent;text-indent:0px" /><span style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;display:inline !important;letter-spacing:normal;background-color:transparent;text-indent:0px">Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNPS vårgala 2018 om globala målen i kategorin bästa partnerskap. </span><br style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;margin:0px;letter-spacing:normal;padding-right:0px;background-color:transparent;text-indent:0px" /><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/lararfortbildning-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal" style="font-size:13px;text-decoration:underline;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-variant:normal;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:400;font-style:normal;text-align:left;letter-spacing:normal;background-color:transparent;text-indent:0px">Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här</a><span style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;display:inline !important;letter-spacing:normal;background-color:transparent;text-indent:0px"> </span><br style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;margin:0px;letter-spacing:normal;padding-right:0px;background-color:transparent;text-indent:0px" /><span style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;display:inline !important;letter-spacing:normal;background-color:transparent;text-indent:0px"></span><br style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;margin:0px;letter-spacing:normal;padding-right:0px;background-color:transparent;text-indent:0px" /><span style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;display:inline !important;letter-spacing:normal;background-color:transparent;text-indent:0px">Vid höstterminens andra tillfälle handlar det om mål 10 Minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. </span><br style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;padding-bottom:0px;text-align:left;padding-top:0px;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;margin:0px;letter-spacing:normal;padding-right:0px;background-color:transparent;text-indent:0px" /><span style="text-decoration:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font:400 13px/20px verdana, arial, helvetica, sans-serif;display:inline !important;letter-spacing:normal;background-color:transparent;text-indent:0px"></span></p> <div><strong>Föreläsare:</strong></div> <div><strong></strong> </div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/nilbjo98.aspx">Nils Björling, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers </a><br />Nils forskar om stadsbyggnadsfrågor i forskargruppen urbana och regionala omvandlingar på Chalmers. Han deltar i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt om ojämlikhet kopplat till bland annat migration och ojämn geografisk utveckling. I Sverige ökar nu de regionala skillnaderna i inkomst, utbildning, hälsa, arbetsmöjligheter och välfärdsservice. Hur kan politik och planering utformas för att nå en socialt hållbar regional utveckling? </div> <div> </div> <div><a href="https://economics.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xbigsa">Arne Bigsten, Institutionen för Nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet </a><br />Arne är professor vid nationalekonomiska institutionen och har lett ett stort antal forskningsprojekt om utvecklingsfrågor med koppling till bland annat fattigdom, inkomstfördelning och handel. Han har också genomfört projekt för Världsbanken, FN, Sida och många andra internationella organisationer. För närvarande arbetar Arne med projekt om skatter, institutioner och utveckling och om effekterna av nya former av bistånd.</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installation-Par-Strand.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installation-Par-Strand.aspxInstallationsföreläsning, Pär Strand<p>Apollon, lecture hall,</p><p>​How to design a star in a jar – Building a predictive modelling capability for fusion energy reactors.</p>​<span style="background-color:initial">Pär Strand, at the division of Astronomy and Plasma Physics, </span><span style="background-color:initial">Space, Earth and Environment is proposed to be appointed </span><span style="background-color:initial">(biträdande) Professor and will hold his inaugural lecture 22 November: <br /></span><span style="background-color:initial"><em>“How to design a star in a jar – Building a predictive modelling capability </em></span><span style="background-color:initial"><em>for fusion energy reactors.”</em></span><span style="background-color:initial"><em>​</em></span><div><i><br /></i></div> <div><span></span><div>After the lecture a celebration mingle <span style="background-color:initial">with drinks and snacks will take place at the venue.</span><span style="background-color:initial">​</span></div> <span style="background-color:initial"><em></em></span><div><span style="background-color:initial"><em><br /></em></span></div> <h5 class="chalmersElement-H5"><span>Abstract: </span></h5> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Harnessing fusion as an energy source for peaceful applications is one of the </span><span style="background-color:initial">great scientific challenges of our time. Fusion energy requires that the electrical </span><span style="background-color:initial">repulsion between the positively charged nuclei is overcome  and there are a few </span><span style="background-color:initial">approaches towards achieving this in laboratory environment that are being </span><span style="background-color:initial">explored. </span><br /><span></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">One of the more promising approaches is by heating the fuel (e.g., </span><span style="background-color:initial">the heavy hydrogen isotopes deuterium and tritium envisaged for earth-based </span><span style="background-color:initial">reactors) to temperatures of more than hundred million Kelvin while at the same </span><span style="background-color:initial">time containing it inside a relatively small volume. The most promising way to </span><span style="background-color:initial">achieve this is to contain the fuel in a magnetic “bottle” - sometimes referred to </span><span style="background-color:initial">as producing “a star in a jar”.</span><br /></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P">Today the most advanced such magnetic configuration is the Tokamak, of which <span style="background-color:initial">JET and ITER are examples, but alternative concepts such as the Spherical </span><span style="background-color:initial">Tokamaks and the Stellarator configurations are being investigated in parallel. </span><span style="background-color:initial">Fusion has developed through a large range of experiments but has always had a </span><span style="background-color:initial">strong underpinning and support from theory and modelling. This relation has </span><span style="background-color:initial">grown even stronger over the years and modelling is now an integral part of most aspects of </span><span style="background-color:initial">fusion energy research including the design of operating scenarios and even new devices. </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">The advancement of theory into high end modelling codes has accelerated in the last two </span><span style="background-color:initial">decades and the availability of HPC resources has extended the limit of physics understanding </span><span style="background-color:initial">greatly in a number of areas. Despite this, the complete time-dependent evolution of a fusion </span><span style="background-color:initial">plasma discharge, is due to the complexity of the problem, largely out of reach for ab-initio </span><span style="background-color:initial">modelling on even the largest of computers. Hence multiscale and multiphysics approaches </span><span style="background-color:initial">have to be deployed. Simulation codes for predicting tokamak plasma evolution have been </span><span style="background-color:initial">in use since the very late 1960’s. The codes have been under constant development and </span><span style="background-color:initial">reinvention and are now quite capable of predicting plasma performance. </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">In this lecture, the historical development of fusion energy research is outlined together with </span><span style="background-color:initial">a brief overview the current research issues and developments.</span><span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)">​</span></p></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/AI-discussion-workshop_23nov2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/AI-discussion-workshop_23nov2018.aspxChalmers AI diskussionsworkshop<p>Palmstedtsalen, university building,</p><p>​Välkommen till en diskussionsworkshop om Chalmers nya AI-centrum CHAIR.</p>Vi välkomnar alla forskare på Chalmers med intresse för AI-forskning. Vänligen anmäl ditt intresse och spara datumet i din kalender.<br /><br />Vi erbjuder också ett tillfälle att visa upp din forskning inom området - poster eller ståbord (ta med egen dator). Vänligen anmäl ditt intresse i registreringsformuläret.<br /><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/d6520b5f-b804-439c-a51e-e0102578c4f8" target="_blank">Anmäl dig senast den 19 november 2018 &gt;</a><br /><br /><strong>Preliminärt program:</strong><br />09.00-10.30 Presentation av CHAIR<br />10.30-12.00 AI på Chalmers - Open Space Networking<br />12.00-13.00 Lunch<br /><br />Läs mer om detta initiativ:<br /><a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-kraftfullt-inom-AI.aspx">Chalmers satsar kraftfullt inom AI &gt;</a><br />https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Urbanization-and-the-role-of-cities-in-global-sustainability.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Urbanization-and-the-role-of-cities-in-global-sustainability.aspxUrbanization and the role of cities in global sustainability<p>Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg</p><p>​Ett seminarium för att hedra pristagaren av Volvo Environment Prize 2018 professor Xuemei Bai</p><div><strong>​Program</strong></div> Kl 10.00 Kaffe <div>Kl 10.15-10.30 Introduktion av Niklas Gustafsson, <span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important;float:none">Chief Sustainability Officer vid Volvo Group<span> </span></span>och Stefan Bengtsson, rektor och VD vid Chalmers tekniska högskola</div> <div>Kl 10.30-11.15 Föreläsning av professor Xuemei Bai</div> <div> Kl 11.15-12.15 Panelsamtal med Xuemei Bai, professor Marie Stenseke, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet och docent Meta Berghauser Pont, Stadsbyggnad vid Chalmers. Samtalet modereras av professor of the practice Anna-Johanna Klasander, Stadsbyggnad vid Chalmers.</div> <div><br /></div> <div><strong>The seminar will be held in english.</strong><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/AoA-ICT-lunch-seminar_26Nov2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/AoA-ICT-lunch-seminar_26Nov2018.aspxQuantum Technology and the Swedish Quantum Computer<p>Scaniasalen, lecture room,</p><p>​Välkommen till lunchseminarium organiserat av Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik.</p><div>​</div> <div><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal page-content">Programmet är planerat till cirka en timme (12.00-13.00), med ytterligare en timme för fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyte. </span></span></span><span><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal"><div><span>Under seminariet bjuder vi på en enkel lunch. <strong>Registrera dig senast</strong><strong> torsdag 22 november. </strong></span></div></span></span><div><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal"> Antalet platser är begränsat. Först till kvarn.</span></span></div></span></span></div> <div><br /></div> <div><h4 class="chalmersElement-H4"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/b9d3ea0f-8658-4fe0-88f6-13a15289fe92" target="_blank">ANMÄLAN &gt;</a></h4></div> <div><br /></div> <div>Program:</div> <br /><div><strong>Hardware of the Swedish quantum computer</strong></div> <div><span>Philip Krantz, Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap<span style="display:inline-block"></span></span><span></span></div> <div><span><br /></span></div> <div><span><strong>Modeling and Software for the Swedish Quantum Computer</strong><span style="display:inline-block"></span></span><br />Göran Johansson, Department of Microtechnology and Nanoscience<br /><br /><span><strong>Joint work in the intersection of quantum computing and cryptography </strong><span style="display:inline-block"></span></span><br />Katerina Mitrokotsa, Institutionen för data- och informationsteknik <br /></div> <div>Giulia Ferrini, <span><span>Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap<span style="display:inline-block"></span></span></span><br /><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Agenda-2030-i-Väst---forumträff-med-tema-mobilitet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Agenda-2030-i-V%C3%A4st---forumtr%C3%A4ff-med-tema-mobilitet.aspxAgenda 2030 i Väst - forumträff med tema mobilitet<p>Dome of Visions Lindholmsplatsen Göteborg</p><p>​Välkommen till premiären för Agenda 2030 i Väst forumträff i samarbete med IVL: Mobilitet som tjänst och autonoma fordon - hur bidra till maximal samhällsnytta?</p>​Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i kombination med nya smarta och kombinerade mobilitetstjänster läggs fram som viktiga pusselbitar för omställningen mot fossilfria transporter. Men hur ser vi till att teknikutvecklingen och de nya tjänsterna ger största möjliga samhällsnytta både lokalt och globalt, snarare än att gynna resursstarka individer och affärsintressen? Och hur kan vårt fokus på FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling hjälpa oss att se och verka för samhällsnytta i ett ännu vidare perspektiv. <br /><br />Agenda 2030 i Väst är en fysisk och digital mötesplats som drivs av nätverket GAME i syfte att stärka partnerskapet och genomförandet av de Globala målen i Västsverige. Fyra gånger per år arrangeras öppna möten &quot;forumträffar&quot; där vi belyser aktuella utmaningar och teman som berör så många olika mål som möjligt. Träffarna är kostnadsfria och öppna för alla, men syftar särskilt till att sammanföra näringsliv, akademi, myndigheter och andra samhällsaktörer i Västsverige som vill fördjupa sitt arbete med de Globala målen. <br /><br /><a href="http://www.gamenetwork.se/event/forsta-oppna-motet-med-vastsvenskt-forum-for-agenda-2030/">Mer information och anmälan</a> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Befordransforelasning-Balázs-Kulcsár-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Befordransforelasning-Bal%C3%A1zs-Kulcs%C3%A1r-.aspxBefordransföreläsning: Balázs Kulcsár, Elektroteknik<p>HB4, Hörsalsvägen 12, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till befordransföreläsning för titeln biträdande professor, med Balázs Kulcsár från forskargruppen Reglerteknik vid institutionen för elektroteknik.</p>​<div><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/Promotion-lecture-Balazs-Kulcsar-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer i det engelska kalendariet</a></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Geely-Innovation-Center-in-Europe.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Geely-Innovation-Center-in-Europe.aspxGeely Innovation Centre in Europe<p>Chalmers teknikpark, office building,</p><p>​Välkommen till ett lunchseminarium arrangerat av styrkeområde Transport.</p><div><span>Globala fordonsgruppen Geely bygger ett innovtionscentrum i Göteborg, som bland annat ska hysa Chalmers strategiska partner Cevt. <strong>Gang Wei</strong>, föreståndare för Geely Innovation Centre, berättar om vad detta kan innebära för forskning och innovation.<br /></span></div> <div><br /><span><span></span><span style="display:inline-block">Under seminariet bjuder vi på kaffe/te och en vegetarisk lunchwrap.<br /></span></span></div> <div><br /><span><span style="display:inline-block">Seminiariet hålls på engelska.</span></span></div> <div><br /><span><span style="display:inline-block"></span></span><strong>När</strong>: 27 november kl. 12-14. Presentationen tar ca 40 minuter, följt av gott om tid för frågor, diskussion och mingel.<br /></div> <div><strong>Var</strong>: Chalmers teknikpark, Sven Hultins gata 9<br /></div> <div><strong>Anmälan</strong>: Krävs. Anmälan är stängd. Vill du stå på kölistan? Kontakta Emilia Lundgren, <a href="mailto:emilia.lundgren@chalmers.se">emilia.lundgren@chalmers.se</a><br /></div> <div><br /></div> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/6368fcf8-84b7-4b03-8f93-ccda766a8a7d"> <div><strong><br /></strong></div></a><div><strong><br /></strong></div> <div><span><em>Observera att lunchseminariet inte är avsett för studenter.<span style="display:inline-block"></span></em></span><strong><br /></strong></div> <div><br /><strong></strong></div> <div><a href="https://www.geelyinnovationcentre.eu/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om Geely Innovation Centre</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/kalendarium/Sidor/General-Physics-Colloquium_181129.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/kalendarium/Sidor/General-Physics-Colloquium_181129.aspxKollokvium med Nobelpristagaren Takaaki Kajita<p>Gustaf Dalén-salen, lecture hall,</p><p>​ Varmt välkommen till Fysikcentrums kollokviumföreläsning med Takaaki Kajita, Tokyos universitet​. Kollokviet kommer att hållas på engelska. ​ Titel: Neutrino researches at Kamioka</p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/350x305/1_Takaaki_Kajita_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:218px" />Professor <strong>Takaaki Kajita</strong> tilldelades Nobelpriset i fysik 2015 för sin <span style="background-color:initial">banbrytande forskning om neutriner tillsammans med professor <strong>Arthur McDonald</strong> med motiveringen,<em> </em></span><span></span><span style="background-color:initial"><em>”för upptäckten av neutrinooscillationer, som visar att neutriner har massa”​.<br /><br /></em></span><div>De belönades för sina avgörande insatser i experiment som avslöjat att neutriner byter identitet. Denna förvandlingskonst kräver att neutriner har massa. Upptäckten har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum.<br /><br /></div> <div></div> <div><span style="background-color:initial">I sitt föredrag redogör han för den fascinerande resan som ledde till denna banbrytande upptäckt.</span><br /></div> <div><br /><a href="https://chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Nobelpristagare_Takaaki_Kajita_Chalmers_181128.aspx"><span><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /></span> Läs en artikel om Kajita inför hans besök på Chalmers</a><br /><a href="https://chalmers.se/en/departments/physics/calendar/Pages/General-Physics-Colloquium_181129.aspx"><span><strong></strong></span></a><a href="https://chalmers.se/en/departments/physics/calendar/Pages/General-Physics-Colloquium_181129.aspx"><strong><span><span><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="display:inline-block"></span></span></span></strong>Läs mer om Kajita och hans forskning på vår engelska sida</a><br /><br /></div> <span style="background-color:initial">Föreläsningen är öppen för alla som är intresserade. Kaffe och kaka serveras i Gustaf Dalénsalens entréhall från klockan 14.45. Ingen föranmälan krävs. <br /></span><br /><em>Fotograf: Bengt Nyman/Wikimedia commons</em><br />https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostadsbyggandet-i-Goteborg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostadsbyggandet-i-Goteborg.aspxBostadsbyggandet i Göteborg<p>SB-H1, lecture hall,</p><p>​Lukas Jonsson, analytiker Fastighetskontoret och Kaj Granath, forskare CBA</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Shai-Machnes-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Shai-Machnes-.aspxMerging Control Calibration and System Characterization for Scalable Quantum Computers<p>Kollektorn, lecture room,</p><p>​Föreläsning med Shai Machnes, Universität des Saarlandes</p><h5 class="chalmersElement-H5">​<span>Abstrakt: ​</span></h5> <div><span style="background-color:initial">Quantum computing is a revolution in the making, but the field is facing difficulties scaling up from the current 20-30 qubits to larger scale devices. For Josephson junction quantum computers, manufacturing variabilities necessitate individual characterization of each qubit and each coupling, and calibration of each control sequence, totaling many thousands of measurements and calibrations for a 100 qubit chip, and many months of dedicated work by a large team. Further, control pulses are currently designed using highly simplified analytic models, resulting in initially poor fidelities. The controls are then calibrated in-situ, achieving high-fidelities, but without a corresponding model. We are therefore left with a ridiculous situation: a model we know is inaccurate, working controls for which we do not have a matching model, and a calibration process from which we learned nothing about the system. We propose a novel procedure to rectify the above problems, clearing a path to scalable quantum computation. </span></div> <div> </div> <div>We begin with a quick review of the current state of quantum computing hardware. We then detail the new quantum optimal control t​echnique, and how it may be utilized to merge control sequence design, calibration and system characterization into a single, scalable process. Finally, we'll present how a Computer Algebra System may be utilized to derive simplified system models, guiding automatic progressive characterization and calibration of large complex systems, and how generative-adversarial learning may be utilized to allow small quantum computers to boot-up larger ones.</div> <div> </div> <div>We believe these new approaches will greatly improve both the accuracy of current quantum computers and our understanding of their dynamics - both critical components on the road to large scale quantum computation.</div> <div> </div> <div>Main reference: <span style="text-decoration:underline">Shai Machnes</span>, Elie Assémat, David Tannor, and Frank K. Wilhelm - <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.150401">Phys. Rev. Lett. 120, 150401 (2018)</a> - Tunable, Flexible, and Efficient Optimization of Control Pulses for Practical Qubits</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Winter-Simulation-Conference-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Winter-Simulation-Conference-2018.aspxWinter Simulation Conference 2018<p>Svenska Mässan</p><p>​Välkommen att deltaga vid årets Winter Simulation Conference: For a Noble cause</p><span style="background-color:initial">Konferensen samlar forskare och industri från världens alla hörn (ca 45 länder medverkar) för att dela med sig och nätverka för ett mer hållbart samhälle. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Temat för årets konferens, som arrangeras för 51 året, är ”Simulation for a Noble cause” och konferensen kommer att karaktäriseras av hur man kan använda digitala verktyg för att främja hållbarhetsaspekter i samhället. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Konferensen har drygt tjugo parallella spår som riktar sig mot olika branscher/aktörer i samhället som till exempel, logistik, sjukvård, produktion, miljö och standardisering. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Bland årets key-note talare märks Dr. Jean Baderschneider som är CEO för The Global Fund to End Slavery.</div> </div></div>