patale_Patrik_Alexandersson

Patrik Alexandersson

  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation