Skogsindustriell kemiteknik

Bild 1 av 1
Kubbar av lövträd som används i forskningen

Förnybara resurser utvinns ur skogen, förädlas i massa- och pappersbruket till papper, energi och produkter som används i samhället för att sedan återföras till skogen i form av aska och koldioxid.

Enheten skogsindustriell kemiteknik omfattar tre forskargrupper som utforskar kemiteknik som verktyg för  att använda material från skogen på nya sätt. Arbetet i gruppperna görs i stor utsträckning tillsammans.

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste exportindustrier. I framtiden kommer det bli av ännu större vikt eftersom råmaterialet trä är förnybart (förutsatt att skogsbruket utförs förnuftigt). En viktig förutsättning för industrin är att processen som används för att framställa pappersmassa och papper är eknomiskt och miljömässigt hållbar och att produkterna kan konkurrera på en internationell marknad.