Industriell Materialåtervinning

Bild 1 av 3
Två forsakre i labb för återvinning av batterier
Utrustning i labb för batteriåtervinning
forskare i "apparathallen"
Foto: Henrik Sandsjö

Industriell materialåtervinning startades genom en investering av Stena metall. Återvinning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle.

Verksamheten har från början inriktats på återvinning av batterier och sen, på grund av expertisen som fanns i huset vid den tiden, togs främst vägen mot den hydrokemiska processen. Allt eftersom forskningsområdets betydelse för samhället har blivit tydligare, har vi utvidgat och breddat gruppens omfattning till att även inkludera pyrokemiska och superkritiska vätsketekniker.

Avdelningens forskningsprojekt innefattar återvinning av batterier, WEEE (elektroniskt avfall, katalysatorer för avgaser från bilar, rökdetektorer och andra produkter som innehåller ädel- eller jordartsmetaller eller REM (strålningsdoser). Utforskning och återvinning av metaller i aska från förbränning av hushållsavfall är ytterligare ett forskningsområde. Vårt arbete spänner över hela skalan från grundläggande vetenskap till att ta fram nya processer i pilotskala där vi använder avdelningens utrustning.

Forskningen inom industriell materialåtervinning är en del av kompetenscentrum för återvinning (CCR).