Dekorationsbild.

Stad och land

Framsteg inom socio-teknisk transformation och övervinnande av gränser.