Viktoria Sundquist

  • Universitetslektor, Construction Management, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik