Kurser ur ordinarie kursutbud

Bild 1 av 1
Studenter i Kemihuset.

Du som har en examen från Chalmers eller akademisk examen från en annan högskola eller universitet kan söka kurser som ingår i våra utbildningsprogram. Blir du antagen läser du på campus enligt ordinarie schema på dagtid tillsammans med studenter som följer programmet. Kurserna ger högskolepoäng och har förkunskapskrav som måste vara uppfyllda.

Fristående kurser för Chalmersalumner

Du som har en examen från Chalmers kan söka kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför den kommande läsperioden. Detta alternativ passar dig som vill läsa en kurs som en del av ditt livslånga lärande och kan börja läsa omgående. Du gör din anmälan på antagning.se och kompletterar med en bilaga där du anger vilken eller vilka kurser du vill söka. Det är kort tid mellan anmälan, antagningsbesked och studiestarten och du kan bara söka om du inte är avgiftsskyldig. Efter avklarad kurs rapporteras resultatet in i Ladok.

Dekorationsbild.

Fristående kurser för dig med akademisk examen

Behöver du kunna planera i god tid för dina studier? Du som har en akademisk examen från Chalmers eller ett annat svenskt eller utländskt lärosäte kan söka kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför den kommande vår- eller höstterminen. Detta alternativ passar dig som vill läsa en kurs som en del av ditt livslånga lärande men behöver en längre planeringshorisont. Du kanske ska ansöka om omställningsstudiestödet eller begära tjänstledighet för studier. Du gör din anmälan på antagning.se och kompletterar med en bilaga där du anger vilken eller vilka kurser du vill söka.