Vidareutbildning och kompetensutveckling

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Chalmers erbjuder flera alternativ för det livslånga lärande, i olika format och för olika behov. Här hittar du beskrivningar av vilka möjligheter som finns beroende på dina behov och din bakgrund. De flesta formaten riktar sig till individer medan uppdragsutbildning vänder sig till arbetsgivare som vill erbjuda kompetensutveckling för medarbetare.