Kompletterande pedagogisk utbildning – KPU

Bild 1 av 1
Personer utomhus.

Chalmers erbjuder en utbildning som leder till en ämneslärarexamen för dig som redan har studerat teknik, fysik eller kemi och vill vidareutbilda dig. Kanske är du sedan tidigare ingenjör som vill bredda din kompetens mot nya roller och nya arbetsmarknader? Eller arbetar du redan inom utbildning och vill ha lärarbehörighet?

Lärande och ledarskap – 90 hp

Utbildningen bygger på masterprogrammet Lärande och ledarskap, Chalmers kombinationsutbildning som leder till civilingenjörs- och lärarexamen. Skillnaden är att denna utbildning bara leder till en lärarexamen och du skriver inte ett examensarbete. I övrigt läser du samma utmanande och omtyckta program i ett och halvt år.

Vad skiljer då Chalmers Kompletterande pedagogiska utbildning från andras? Lärande och ledarskap är ett program där du får studiemotiverade Chalmersstudenter som kurskamrater. Vi erbjuder en väl genomtänkt utbildning där praktik och teori går hand i hand. Du får också snabb individuell återkoppling samt god och tät lärarkontakt, inte minst av våra mästarlärare.​

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
Läs mer om grundläggande behörighet

Du behöver också:

 1. 120 hp inom ett av ämnena fysik, kemi eller teknik, varav ett självständigt arbete om minst 15hp
 2.  Personligt brev
 3.  Godkänd personlig intervju

Anmälan och kompletteringar

 • Anmälan görs via antagning.se mellan 15 mars - 15 april
 • Observera att sista dag att komplettera med det personliga brevet är 1 maj.
  Det personliga brevet ska laddas upp på ditt konto på antagning.se, senast 1 maj. Anmälan utan personligt brev är inte komplett och kommer att strykas i urvalet.
 • För övriga kompletteringar (gymnasiala och akademiska meriter) gäller sista dag för komplettering.
  Viktiga datum på antagning.se
 • Observera att du inte ska skicka något via e-post eller vanlig post direkt till Chalmers.

Sen anmälan

Om programmet är öppet för sen anmälan efter 15 april, kommer ditt anmälningsdatum vara detsamma som det datum anmälan kompletterades med ett personligt brev samt grundläggande och särskild behörighet (akademiska meriter).

Urval

Ett första urval görs utifrån det personliga brevet. Därefter kallas ett antal sökande till intervju, varefter det slutliga urvalet görs.​

Om utbildningen

Högskolepoäng: 90
Längd: 1,5 år
Antal platser: 10
Anmälningsperiod: mitten av mars - mitten av april (Viktiga datum finns på antagning.se)​
Anmälningskod: CTH-80000 (anmälan via antagning.se)
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskola (ett undervisningsämne)

Beskrivning av Lärande och ledarskap

Läs mer om Chalmers masterprogram Lärande och ledarskap (2 år, 120hp)