Öppna nätbaserade kurser

Bild 1 av 1
Foto på fasad.

Chalmers ger öppna kurser online både på egen plattform och på den internationella plattformen Edx.  Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla att gå men kan ha rekommenderade förkunskaper. Du får inga högskolepoäng. Kurserna ges under olika tidpunkter och med olika anmälningstider och utbudet varierar därmed under året. Du anmäler dig direkt på de olika plattformarna. Ofta kan du söka med ganska kort framförhållning.

Öppna korta kurser på Chalmers plattform

Chalmers ger korta kurser online som oftast har en del inspelat material och som kan innebära en större andel självstudier. En del av kurserna har ett begränsat deltagarantal.

Våra öppna korta kurser på egen plattform

Chalmers erbjuder öppna nätbaserade kurser som särskilt riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursutbudet finns listat på en särskild webbplats. Mer information finns vid kursbeskrivningen för respektive kurs.

(Öppnas i ny flik)

Öppna kurser i form av Mooc:ar, Massive open online courses

Chalmers stödjer livslångt lärande genom sitt digitala campus ChalmersX. Den omfattar en varierad palett av mooc-kurser som ges genom utbildningsplattformen edX. Mooc-kurser, efter engelskans massive open online courses, ger möjligheter till ny kunskap för alla som har tillgång till en uppkopplad dator. Kursdeltagare över hela världen kan i sin egen takt ta del av videoföreläsningar, delta i diskussioner och lösa uppgifter på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Kurserna har ingen begränsning i antalet platser.

ChalmersX

Kursbeskrivningar och anmälningar till ChalmersX moocar​

(Öppnas i ny flik)