Fristående kurser

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Chalmers erbjuder ett antal fristående kurser som går på distans. De passar till exempel för dig som är yrkesverksam och i behov av kompetensutveckling, för allmänheten eller för studenter som vill ta en kurs vid sidan av sitt utbildningsprogram eller istället för ett sommarjobb. Här kan du se vilka utbildningar som ges för närvarande.

Anmälan

Du söker kurserna via antagning.se. (länken öppnar i nytt fönster)

Sommarkurser 2024

Additiv tillverkning 

Grundnivå: Få grundläggande kunskaper om 3D-tillverkning (även kallat additiv tillverkning) och dess tillämpning som industriell metod för prototyptillverkning och serietillverkning av avancerade komponenter.

Höstkurser 2024

Bild på staty som tänker.

De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden

Grundnivå: Hur fungerar världens byggstenar, är vi verkligen helt ensamma i universum och vilka utmaningar står mänskligheten inför? Det är några av de stora frågor som du kan fördjupa dig i denna fristående kvällskurs.

Förnyelsebar elproduktion och eltransporter

Grundnivå: Behovet av elektrisk energi ökar över hela världen och produktionen av elkraft måste vara miljövänlig för att vara hållbar, även när det gäller transport av människor och gods. Du får lära dig baskunskaper om, tekniska beskrivningar av och prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft samt elfordon med batterilager.

Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi

Grundnivå: Klimatförändringar, plastberget, energikrisen – det finns många akuta anledningar till den ökande takten i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Detta leder till en allt mer krävande och komplex miljöpolitik. Denna kurs introducerar en portfölj av miljöpolitiska styrmedel - inklusive skatter, subventioner och utsläppsrätter. Kursen tar också upp befintligt policyarbete inom till exempel EU Fit for 55 och de internationella klimatförhandlingarna. Vi introducerar även det numera populära konceptet cirkulär ekonomi som har fått fart inom såväl politiken som företagsvärlden. Målet är att hjälpa dig att förstå och navigera i miljöpolitiska styrmedel i din egen verksamhet eller ditt framtida arbete, exempelvis för att identifiera affärsmöjligheter eller olika sätt att hantera miljöutmaningar mer effektivt. Kursen innehåller seminarier med experter inom akademin, industrin och politiken samt diskussioner, workshops och AI-simuleringar.

För de som är intresserade erbjuds en kompletterande projektkurs på 2,5 högskolepoäng.

Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi: projektkurs

Grundnivå: Kursen ges som ett fristående fördjupande projekt kopplad till kursen Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi. Projektet går ut på att belysa exempelvis skatter, subventioner och utsläppsrätter samt befintliga policyramar och policyprocesser - inklusive Sveriges klimatpolitik alternativt EUs Fit for 55. Kursen är avsedd att hjälpa dig att förstå och navigera i miljöpolitiska styrmedel i din egen praktik och framtida arbete, exempelvis att identifiera affärsmöjligheter eller sätt att hantera miljöutmaningar effektivt.

Studievägledning för fristående kurser

Har du frågor som rör fristående kurser är du välkommen att kontakta Chalmers centrala studievägledning.

Andra fristående kurser för dig med akademisk examen

Kurser ur ordinarie kursutbud

Du som har en examen från Chalmers eller akademisk examen från en annan högskola eller universitet kan söka kurser som ingår i våra utbildningsprogram. Blir du antagen läser du på campus enligt ordinarie schema på dagtid tillsammans med studenter som följer programmet. Kurserna ger högskolepoäng och har förkunskapskrav som måste vara uppfyllda.

Centrala studie- och karriärvägledare
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd