Fristående kurser

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Chalmers erbjuder ett antal fristående kurser som går på distans. De passar till exempel för dig som är yrkesverksam och i behov av kompetensutveckling, för allmänheten eller för studenter som vill ta en kurs vid sidan av sitt utbildningsprogram eller istället för ett sommarjobb. 

De kurser Chalmers ger på hösten, våren respektive sommaren läggs upp i samband med de olika ansökningsomgångarna. Här kan du se vilka utbildningar som ges för närvarande. Du söker kurserna via antagning.se. (länken öppnar i nytt fönster)

Höstkurser 2023

En bild på skulpturen Tänkaren.

Kvällskurs - De stora frågorna: Om naturens byggstenar, universum, liv och framtid

Grundnivå: Hur fungerar världens byggstenar, är vi verkligen helt ensamma i universum och vilka utmaningar står mänskligheten inför? Det är några av de stora frågor som du kan fördjupa dig i denna fristående kvällskurs.

Chalmers egna vindkraftverk.

Förnyelsebar elproduktion och eltransporter

Grundnivå: Behovet av elektrisk energi ökar över hela världen, men produktionen av elektrisk kraft måste vara miljövänlig för att utvecklingen skall vara hållbar. Även transporten av människor och gods måste gå i den riktningen. I den här kursen får du baskunskaper om prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft. Funktionen av elektrifierade transporter behandlas också, till exempel när det handlar om elfordon med batterilagring.

Foto på fasad med skylt på Chalmers-logotyp.

Introduktion till programmering i Python 

Grundnivå: Den här kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett av de mest använda programmeringsspråken i världen. Den ger dig omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för dig att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer du även att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering.

Bild på en hand som håller upp en fabriksmall i skogen.

Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi, inklusive kursprojekt

Grundnivå: Miljöpolitiken blir allt mer omfattande, komplex och sträng i och med utmanande hållbarhetsövergångar som exempelvis klimatförändringar och energikrisen.

Den här kursen hjälper dig att förstå och navigera i miljöpolitiska styrmedel i din egen praktik och framtida arbete, exempelvis genom att identifiera affärsmöjligheter eller sätt att hantera miljöutmaningar på ett mer effektivt sätt.

Kursen består av föreläsningar från experter inom akademi och industri, diskussioner och workshops samt ett kursprojekt. Du kommer också att få en introduktion till en portfölj av miljöpolitiska styrmedel - till exempel skatter, subventioner, befintliga policyramar och policyprocesser samt internationella klimatförhandlingar.

Skogsbild

Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi

Grundnivå: Miljöpolitiken blir allt mer omfattande, komplex och sträng i och med utmanande hållbarhetsövergångar som exempelvis klimatförändringar och energikrisen.

Den här kursen hjälper dig att förstå och navigera i miljöpolitiska styrmedel i din egen praktik och framtida arbete, exempelvis genom att identifiera affärsmöjligheter eller sätt att hantera miljöutmaningar på ett mer effektivt sätt.

Kursen består av föreläsningar från experter inom akademi och industri, diskussioner och workshops. Du kommer också att få en introduktion till en portfölj av miljöpolitiska styrmedel - till exempel skatter, subventioner, befintliga policyramar och policyprocesser samt internationella klimatförhandlingar.

Vårkurser 2024

Bild på fjärrmätning av ett fartygs rökgasutsläpp.

Klimatet: vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen 

Grundnivå: Fördjupa dina kunskaper inom hur vi kan agera för att minska klimatpåverkan, lär dig mer om hur människan påverkar klimatet och hur ett ändrat klimat påverkar oss.

Kursen kommer att ta upp naturlig och mänsklig påverkan på klimatet, hur emissioner påverkar atmosfären och hur detta i sin tur påverkar klimatet, hur stigande temperaturer påverkar land, vatten och ekosystem, vilka åtgärder vi kan vidta för att minska emissioner med fokus på energi, transport, industri och markanvändning, och vilken typ av styrmedel som behövs. Genomgående kommer olika tidsperspektiv att diskuteras, och var vetenskapen står idag, vad vi vet säkert, och var osäkerhet fortfarande finns.

Bild på chalmersutvecklade sensorer som mäter luftkvalitet och kan monteras i armaturerna på våra lyktstolpar.

Luftföroreningar från transporter 

Grundnivå: I den här kursen får du en introduktion till nuvarande transportteknologi och olika luftföroreningar och deras konsekvenser. Du kommer att lära dig, reflektera och samarbeta med studenter från andra bakgrunder.

Transportsystemet är mycket komplext men ändå grundläggande för vårt samhälle. Samtidigt är det mycket viktigt att minimera effekterna på människors hälsa och miljön. En bred teknisk förståelse för transporter och deras utsläpp är viktigt för att möjliggöra ett hållbart transportsystem.

Sommarkurser 2024

Additiv tillverkning 

Grundnivå: Få grundläggande kunskaper om 3D-tillverkning (även kallat additiv tillverkning) och dess tillämpning som industriell metod för prototyptillverkning och serietillverkning av avancerade komponenter.

Andra fristående kurser för dig med akademisk examen

Kurser ur ordinarie kursutbud

Du som har en examen från Chalmers eller akademisk examen från en annan högskola eller universitet kan söka kurser som i...

Studievägledning för fristående kurser

Har du frågor som rör fristående kurser är du välkommen att kontakta Chalmers centrala studievägledning.

Centrala studie- och karriärvägledare
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd