Fristående kurser

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Chalmers erbjuder ett antal fristående kurser som går på distans. De passar till exempel för dig som är yrkesverksam och i behov av kompetensutveckling, för allmänheten eller för studenter som vill ta en kurs vid sidan av sitt utbildningsprogram eller istället för ett sommarjobb. 

De kurser Chalmers ger på hösten, våren respektive sommaren läggs upp i samband med de olika ansökningsomgångarna. Här kan du se vilka utbildningar som vi erbjuder för sommarterminen och höstterminen 2023. Du söker kurserna via antagning.se. (länken öppnar i nytt fönster)

Lista på sommarkurser 2023

Foto på fasad med skylt på Chalmers-logotyp.

Introduktion till programmering i Python (7,5 hp)

Grundnivå: Den här kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett av de mest använda programmeringsspråken i världen. Den ger dig omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för dig att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer du även att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering.

Utomhusmiljö park.

Luftföroreningar från transporter (7,5 hp)

Grundnivå: Transportsystemet är mycket komplext men ändå grundläggande för vårt samhälle. Samtidigt är det mycket viktigt att minimera effekterna på människors hälsa och miljön. En bred teknisk förståelse för transporter och deras utsläpp är viktigt för att möjliggöra ett hållbart transportsystem. Viktiga aspekter är skillnaden mellan globala luftföroreningar (exempelvis CO2) och lokala luftföroreningar samt att se luftföroreningar ur ett livscykelperspektiv. I den här kursen får du en introduktion till nuvarande transportteknologi och olika luftföroreningar och deras konsekvenser. Du kommer att lära dig, reflektera och samarbeta med studenter från olika bakgrunder.

Foto på tegelfasad.

Additiv tillverkning (5 hp)

Grundnivå: Få grundläggande kunskaper om additiv tillverkning (även kallat 3D-printing) och dess tillämpning som industriell metod för prototyptillverkning och serietillverkning av avancerade komponenter.

Lista på höstkurser 2023

En bild på skulpturen Tänkaren.

Kvällskurs - De stora frågorna: Om naturens byggstenar, universum, liv och framtid (7,5 hp)

Grundnivå: Hur fungerar världens byggstenar, är vi verkligen helt ensamma i universum och vilka utmaningar står mänskligheten inför? Det är några av de stora frågor som du kan fördjupa dig i denna fristående kvällskurs.

Chalmers egna vindkraftverk.

Förnyelsebar elproduktion och eltransporter (3,5 hp)

Grundnivå: Behovet av elektrisk energi ökar över hela världen, men produktionen av elektrisk kraft måste vara miljövänlig för att utvecklingen skall vara hållbar. Även transporten av människor och gods måste gå i den riktningen. I den här kursen får du baskunskaper om prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft. Funktionen av elektrifierade transporter behandlas också, till exempel när det handlar om elfordon med batterilagring.

Foto på fasad med skylt på Chalmers-logotyp.

Introduktion till programmering i Python (7,5 hp)

Grundnivå: Den här kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett av de mest använda programmeringsspråken i världen. Den ger dig omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för dig att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer du även att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering.

Andra fristående kurser för dig med akademisk examen

Kurser ur ordinarie kursutbud
Kurser ur ordinarie kursutbud

Du som har en examen från Chalmers eller akademisk examen från en annan högskola eller universitet kan söka kurser som i...

Studievägledning för fristående kurser

Har du frågor som rör fristående kurser är du välkommen att kontakta Lena Sommarström.

Lena Sommarström
Studievägledare vid Studentstöd