Verifiera utbildning och examen

Bild 1 av 1
Studenter i sal

Ditt examensbevis är just ett bevis på din examen men ibland vill till exempel en arbetsgivare eller ett annat lärosäte kontrollera att examensbeviset är äkta – de vill verifiera din examen. Det kan göras på olika sätt. Du kan själv ge dem möjlighet om du har inloggning till Ladok för studenter genom att dela din examen eller skapa ett resultatintyg. Ibland har de särskilda önskemål om hur en kopia av ditt examensbevis ska skickas. Ta reda på hur just du behöver styrka din examen. Examensenheten kan alltid verifiera din examen per mejl eller telefon.

Styrk din examen med ditt examensbevis

…genom en egen kopia

Ditt examensbevis visar bland annat vilken examen du har och vilka kurser som ingår. En kopia av ditt examensbevis räcker ofta för att styrka din examen. Du ska inte lämna ifrån dig ditt original. Skulle du behöva styrka den ytterligare finns olika sätt att göra det på.
Mer om Examensbevis och Diploma Supplement

…genom kopia vidimerad av Chalmers

För att visa hela ditt examensbevis, med ingående kurser, kan du be om en kopia från Chalmers centralarkiv som är vidimerad av Chalmers. Beställ kopia av examensbevis. Den skickas då per post. 

Ibland vill de att vi mejlar en kopia av ditt examensbevis direkt från oss eller skickar vidimerade papperskopior i stämplat oöppnat kuvert. Ta reda på vad som krävs i ditt fall.

Dela din examen genom en kod

Har du en aktiv inloggning till Ladok kan du dela information om din examen genom att hämta en kod i Ladok för studenter. Då kan den som har tillgång till koden och ditt personnummer, kontrollera din examen och vilka kurser som ingår i den i Ladok. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Om du tog din examen från Chalmers före maj 2018 syns inte de ingående kurserna när du delar din examen på detta sätt men man kan se vilken examen du har, när den utfärdades och när studierna avslutades.

Du delar din examen genom att:

  • Logga in i Ladok för studenter och gå till Examen och bevis
  • Välj Dela bevis
  • Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

De du delat koden med kan kontrollerar uppgifter om examen genom att:

Verifiera med ett resultatintyg

…med valideringskod

Om du har en aktiv inloggning till Ladok för studenter kan du själv spara ner en pdf eller skriva ut ett resultatintyg med dina kurser. Utfärdade examina kan också visas i intyget men man kan inte se vilka av kurserna som ingår i din examen. Bland kurserna kan du välja vilka som ska visas. Intygen kan skrivas på antingen svenska eller engelska. Det finns också möjlighet att skriva ut ett nationellt resultatintyg om du har läst på flera lärosäten i Sverige. Intyget får en valideringskod som någon annan kan gå in och verifiera i Ladok. 

Verifiera intyg i Ladok

…vidimerat av Chalmers

Har du inte möjlighet att logga in i Ladok för studenter kan Servicecenter hjälpa dig med ett resultatintyg. De kan också vidimera ett intyg om det skulle behövas.

Verifiera per mejl eller telefon till Examensenheten

Från det att din examen är utfärdad i Ladok, även innan examensbeviset hunnit fram med posten, kan Examensenheten verifiera den. En arbetsgivare, rekryterare eller ett annat lärosäte är alltid välkomna att höra av sig till Examensenheten per mejl eller telefon för att få din examen verifierad direkt av oss.

Apostille - legalisera ditt examensbevis

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. Ibland kan man behöva legalisera svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. Oftast räcker det med en apostille, som är den vanligaste formen av legalisering av dokument. För att få en apostille-stämpel på sitt dokument kontaktar man en Notarius Publicus.

Krävs en legalisering av Regeringskansliet kontaktar du Juridiska expeditionen vid Utrikesdepartementet. Läs mer om legalisering av värdehandlingar på Utrikesdepartementets hemsida.

Legalisering av värdehandling

Verifiera dina studier innan examen är utfärdad

Även om du inte har en utfärdad examen, kan du behöva styrka dina studier eller att du är student. I Ladok för studenter kan du själv skapa resultat- och registreringsintyg med en valideringskod och en länk där de går att verifiera. Kan du inte logga in i Ladok går det bra att kontakta Servicecenter för ett resultat- eller registreringsintyg.

Resultatintyg och registreringsintyg 

Resultatintyg kan användas för att visa dina studieresultat för en arbetsgivare eller annat lärosäte. Ett resultatintyg visar dina kurser med betyg och har du en utfärdad examen kan du välja att visa den också.

Registreringsintyg visar vilka kurser som du är eller har varit registrerad på med terminstider. Det kan användas när du behöver visa att du är eller har varit student vid Chalmers.

Resultatintyg (Official transcript of records) och registreringsintyg (Certificate of registration) kan utfärdas på svenska eller engelska.

Dekorativ bild

Verifiera utbildning och examen för en tidigare student

Chalmers använder det nationella studieadministrativa systemet Ladok för att dokumentera våra studenters studieresultat och examina. En utfärdad examen skrivs ut i ett original på papper som skickas till studenten men innan dess tar vi en kopia som förvaras i vårt arkiv. Examensenheten kan verifiera utfärdade examina genom att titta i Ladok eller ta hjälp av arkivet. Studenter kan också själva dela sin examen eller skriva ut ett resultatintyg över sina kurser och examina med en valideringskod som ni kan kontrollera. Ni kan också be om en kopia av studentens examensbevis. Examensenheten är behjälplig vid frågor per mejl eller telefon.

Har studenten delat sin examen med er?

Om en student har delat sin examen med er genom en kod kan ni själva verifiera den i Ladok. Med studentens personnummer och kod får ni tillgång till information om examen. För examina utfärdade efter maj 2018 kan man förutom när den utfärdades och när studierna avslutades, också se ingående kurser i examen från Chalmers.

Kontrollera uppgifter om examen genom att:

Verifiera ett resultatintyg

Om ni fått ett resultatintyg utskrivet från Ladok finns en valideringskod och länk nederst på sidan. Med hjälp av denna kan ni få bekräftat att resultatintyget är äkta.

Efterfråga kopia av examensbevis

Om ni vill se ett examensbevis från en tidigare student eller har fått en kopia som ni vill jämföra med originalet, kan ni be vårt arkiv om en kopia av beviset.

Fråga Examensenheten

Med ett mejl till Examensenheten kan ni få svar på vilken utbildning en student har gått, om hen tagit ut en examen, när den utfärdades och när den sista ingående kursen avslutades. Även utbildning som ännu inte lett till en examen kan vi verifiera. Det går också bra att ringa oss.

Examensenheten
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd