Verifiera utbildning och examen

Bild 1 av 1
Studenter i sal

Ditt examensbevis är just ett bevis på din examen men ibland vill till exempel en arbetsgivare eller ett annat lärosäte kontrollera att examensbeviset är äkta – de vill verifiera din examen. Det kan göras på olika sätt. Du kan själv ge dem möjlighet om du har inloggning till Ladok för studenter genom att dela din examen eller skapa ett resultatintyg. Det gäller både examensbevis som är digitala och i pappersformat. Ibland har de särskilda önskemål om hur en kopia av ditt pappersbevis ska skickas. Ta reda på hur just du behöver styrka din examen. Chalmers Servicecenter eller Examensenheten kan alltid verifiera din examen.

Verifiera ditt examensbevis – digitalt eller på papper

Chalmers utfärdar både examensbevis på papper och digitala examensbevis. Det finns en sida som beskriver när, och för vilka examina, man utfärdat de olika bevisen. Man kan verifiera alla examina digitalt genom att dela sin examen eller hämta ett resultatintyg. Hur du annars styrker din examen beror på formatet.

Examensbevis - digitalt eller på papper

Notera att diplomet från examensceremonin eller en pappersutskrift av ett digitalt examensbevis inte gäller som juridiskt dokument.

Styrk din examen med ditt examensbevis i pappersformat

…genom en egen kopia

Ditt examensbevis visar bland annat vilken examen du har och vilka kurser som ingår. En kopia av ditt examensbevis räcker ofta för att styrka din examen. Du ska inte lämna ifrån dig ditt original. Skulle du behöva styrka den ytterligare finns olika sätt att göra det på.

…genom arkivkopia vidimerad av Chalmers

För att visa hela ditt examensbevis, med ingående kurser, kan du be om en arkivkopia från Chalmers centralarkiv som är vidimerad av Chalmers. Beställ arkivkopia av examensbevis. Den skickas då per post. 

Ibland vill de att vi mejlar en arkivkopia av ditt examensbevis direkt från oss eller skickar vidimerade papperskopior i stämplat oöppnat kuvert. Ta reda på vad som krävs i ditt fall.

Styrk din examen med ditt digitala examensbevis

PDF-filen kan hämtas ett obegränsat antal gånger i Ladok för studenter och skickas till den du vill visa din examen för. E-stämpeln gör det möjligt för mottagaren att kontrollera att inget har ändrats efter hämtningen från Ladok. Beviset är bara giltigt med e-stämpeln och kan verifieras, av dig eller någon annan, på två olika sätt.

…genom att ladda upp i Ladok 

Antingen genom uppladdning på Ladoks sida för verifiering.
Ladoks sida Verifiera dokument
Ladoks sida om digital examen

…genom att öppna i en PDF-läsare

Eller genom att öppna det i en etablerad PDF-läsare, som exempelvis Adobe Reader. Spara först ner PDF-filen på din dator för att sedan öppna den i en PDF-läsare. Använder du en PDF-redigerare kan det krångla då det inte är tänkt att den ska kunna redigeras. Använd därför en PDF-läsare. 

Dela din examen genom en kod

Har du en aktiv inloggning till Ladok kan du dela information om din examen genom att hämta en kod i Ladok för studenter. Då kan den som har tillgång till koden och ditt personnummer, exempelvis i ditt CV, kontrollera din examen och vilka kurser som ingår i den i Ladok. Samma kod kan användas, under ett halvår, flera gånger och av flera mottagare.

Om du tog din examen från Chalmers före maj 2018 syns inte de ingående kurserna när du delar din examen på detta sätt men man kan se vilken examen du har, när den utfärdades och när studierna avslutades.

Du delar din examen genom att:

  • Logga in i Ladok för studenter och gå till Examen och bevis
  • Välj Dela bevis
  • Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

De du delat koden med kan kontrollera uppgifter om examen genom att:

Verifiera med ett resultatintyg

…med valideringskod

Om du har en aktiv inloggning till Ladok för studenter kan du själv spara ner en pdf eller skriva ut ett resultatintyg med dina kurser. Utfärdade examina kan också visas i intyget men man kan inte se vilka av kurserna som ingår i din examen. Bland kurserna kan du välja vilka som ska visas. Intygen kan skrivas på antingen svenska eller engelska. Det finns också möjlighet att skriva ut ett nationellt resultatintyg om du har läst på flera lärosäten i Sverige. Intyget får en valideringskod som någon annan kan gå in och verifiera i Ladok. 

Verifiera intyg i Ladok

…vidimerat av Chalmers

Har du inte möjlighet att logga in i Ladok för studenter kan Servicecenter hjälpa dig med ett resultatintyg. De kan också vidimera ett intyg om det skulle behövas.

Verifiera per mejl till Chalmers Servicecenter

Från det att din examen är utfärdad i Ladok, även innan examensbeviset hunnit fram med posten om du får ett pappersbevis, kan Chalmers Servicecenter verifiera den. En arbetsgivare, rekryterare eller ett annat lärosäte är alltid välkomna att höra av sig per mejl till Chalmers Servicecenter eller Examensenheten för att få din examen verifierad direkt av oss.

Apostille - legalisera ditt examensbevis

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. Ibland kan man behöva legalisera svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. Oftast räcker det med en apostille, som är den vanligaste formen av legalisering av dokument. För att få en apostille-stämpel på sitt dokument kontaktar man en Notarius Publicus.

Krävs en legalisering av Regeringskansliet kontaktar du Juridiska expeditionen vid Utrikesdepartementet. Läs mer om legalisering av värdehandlingar på Utrikesdepartementets hemsida.

Legalisering av värdehandling

Skulle ditt digitala examensbevis inte godtas av någon mottagare utomlands kan du kontakta Examensenheten för vidare hjälp med verifiering.

Verifiera dina studier innan examen är utfärdad

Även om du inte har en utfärdad examen, kan du behöva styrka dina studier eller att du är student. I Ladok för studenter kan du själv skapa resultat- och registreringsintyg med en valideringskod och en länk där de går att verifiera. Kan du inte logga in i Ladok går det bra att kontakta Servicecenter för ett resultat- eller registreringsintyg.

Resultatintyg och registreringsintyg 

Resultatintyg kan användas för att visa dina studieresultat för en arbetsgivare eller annat lärosäte. Ett resultatintyg visar dina kurser med betyg och har du en utfärdad examen kan du välja att visa den också.

Registreringsintyg visar vilka kurser som du är eller har varit registrerad på med terminstider. Det kan användas när du behöver visa att du är eller har varit student vid Chalmers.

Resultatintyg (Official transcript of records) och registreringsintyg (Certificate of registration) kan utfärdas på svenska eller engelska.

Dekorativ bild

Verifiera utbildning och examen för en tidigare student

Chalmers använder det nationella studieadministrativa systemet Ladok för att dokumentera våra studenters studieresultat och examina. Från den 1 april 2024 utfärdar vi de flesta examensbevis digitalt medan forskarexamensbevis fortfarande utfärdas på papper. Digitala examensbevis verifieras via e-stämpel. Utfärdas en examen på papper skrivs den ut i ett original som skickas till studenten men innan dess tar vi en kopia som förvaras i vårt arkiv. Ni kan be om en arkivkopia av studentens examensbevis. Chalmers Servicecenter kan verifiera utfärdade examina genom att titta i Ladok eller ta hjälp av arkivet. Studenter kan också själva dela sin examen eller skriva ut ett resultatintyg över sina kurser och examina med en valideringskod som ni kan kontrollera. Examensenheten är behjälplig vid frågor per mejl eller telefon. 

Har studenten skickat sitt bevis som pdf till er?

Om studenten har skickat en pdf ska den vara E-stämplad. Detta gäller examensbevis utfärdade digitalt efter 1 april 2024. E-stämpeln gör det möjligt för er att kontrollera att inget har ändrats efter hämtningen från Ladok. Beviset är bara giltigt med e-stämpeln och kan verifieras genom uppladdning på Ladoks sida för verifiering eller genom att öppna det i en etablerad PDF-läsare. I examensbeviset finns en bilaga med mer information.

Verifiera ett digitalt examensbevis genom att:

Har studenten delat sin examen med er?

Om en student har delat sin examen med er genom en kod kan ni själva verifiera den i Ladok. Med studentens personnummer och kod får ni tillgång till information om examen. För examina utfärdade efter maj 2018 kan man förutom när den utfärdades och när studierna avslutades, också se ingående kurser i examen från Chalmers.

Kontrollera uppgifter om examen genom att:

Verifiera ett resultatintyg

Om ni fått ett resultatintyg utskrivet från Ladok finns en valideringskod och länk nederst på sidan. Med hjälp av denna kan ni få bekräftat att resultatintyget är äkta.

Efterfråga arkivkopia av examensbevis

Om ni vill se ett examensbevis från en tidigare student eller har fått en kopia som ni vill jämföra med originalet, kan ni be vårt arkiv om en arkivkopia av beviset.

Fråga Chalmers Servicecenter

Med ett mejl till Chalmers Servicecenter kan ni få svar på vilken utbildning en student har gått, om hen tagit ut en examen, när den utfärdades och när den sista ingående kursen avslutades. Även utbildning som ännu inte lett till en examen kan vi verifiera.

Chalmers Servicecenter
Övrig information

Välkommen med alla slags frågor som rör studier eller universitetet.

Besöksadress: Chalmers Entré, Chalmersplatsen 1

Öppettider: måndag – fredag 08.00 – 16.00