Examensbevis - digitalt eller på papper

Bild 1 av 1
Gående under Chalmers entréportal

Chalmers utfärdar både digitala examensbevis och examensbevis på papper. Vilket format du får beror på vilken examen som utfärdas. Innehållet i ett bevis är detsamma oberoende av om det är digitalt eller ett pappersbevis. Fram till sista mars 2024 utfärdades alla Chalmers examensbevis på papper men därefter utfärdas examensbevis för grund- och avancerad nivå digitalt. Doktors- och licentiatexamen utfärdas fortsatt på papper.

Digitala bevis för examen på grund- och avancerad nivå

Från den 1 april 2024 utfärdas en examen från Chalmers endast digitalt. Det gäller examina på grund- och avancerad nivå men inte examina på forskarnivå. I stället för ett pappersbevis får du en e-stämplad PDF som är lätt att dela och verifiera. Det innebär färre papper, snabbare och lättare hantering för både studenter, Chalmers och de som vill titta på examensbevisen. Tjänsten blev tillgänglig i Ladok vid årsskiftet och berör de flesta svenska lärosäten.

Lättare att hantera och verifiera

Att din examen utfärdas digitalt innebär att du får ditt examensbevis i form av en PDF-fil med e-stämpel istället för utskrivet på papper. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat. När din examen har utfärdats får du ett meddelande via mejl och kan då hämta ditt examensbevis som en PDF i Ladok för studenter. PDF-filen kan hämtas ett obegränsat antal gånger när helst den behövs i Ladok för studenter och kan därför inte komma bort eller förstöras lika lätt som ett pappersbevis.

E-stämpeln gör det möjligt för mottagaren att kontrollera att inget har ändrats efter hämtningen från Ladok. Beviset är bara giltigt med e-stämpeln och kan verifieras, av dig eller någon annan, genom uppladdning på Ladoks sida för verifiering eller genom att öppna det i en etablerad PDF-läsare. I examensbeviset finns en bilaga med mer information och länk för verifiering.

Sidan Verifiera utbildning och examen

Examen som ger digitala bevis

Digitala examensbevis kommer än så länge gälla examina på grund- och avancerad nivå exempelvis högskoleingenjörsexamen, kandidat- och masterexamen, civilingenjörs- och arkitektexamen, sjöingenjörs- och sjökaptensexamen eller lärarexamen men inte examina på forskarnivå. Licentiat- och doktorsexamen kommer fortfarande utfärdas på papper även efter den 1 april.

Antingen digitalt eller på papper

Har du fått ett digitalt examensbevis är det den e-stämplade pdf-filen som är det juridiska dokumentet. Har du fått din examen utfärdad på papper är det det signerade och präglade pappersbeviset som är ditt juridiska dokument.

Man kan inte välja vilken form av examensbevis man vill få. Tidigare utfärdade examensbevis kommer inte heller att ersättas med digitala versioner.

Däremot kan du som har ett pappersbevis dela information om din examen digitalt. Det gör du genom att hämta en kod i Ladok för studenter som kan kontrolleras av någon du delat med dig av koden till.

Sidan Verifiera utbildning och examen

Vill du som har fått ett digitalt examensbevis göra en snygg utskrift som minne så går det att beställa. En sådan utskrift har dock inget juridiskt värde och kan ej verifieras. Detsamma gäller diplomet från examensceremonin.

Pappersutskrift av digitalt examensbevis

Pappersbevis för examen på forskarnivå

Fram till sista mars 2024 utfärdades alla Chalmers examensbevis på papper men därefter utfärdas de flesta examina digitalt. Doktors- och licentiatexamen utfärdas dock fortsatt på papper. 

Du får pappersoriginalet – vi sparar en kopia

Examensbeviset är en värdehandling som endast skrivs ut i ett exemplar. Det finnas alltså bara ett original som skickas hem till dig. När examen utfärdas tas en kopia av originalet som förvaras i Chalmers arkiv. Förlorar du ditt original kan du inte få ett nytt men du kan få en kopia på kopian som vi har sparat. Examen kan alltid verifieras av Examensenheten.

Det är examensbeviset som skickas från Examensenheten som är det juridiska beviset på din examen. Diplomet från examensceremonin har inget juridiskt värde. Ett examensbevis utfärdat på papper ska inte heller blandas ihop med utskrifter av digitala examensbevis som inte heller har något juridiskt värde.

Beställ arkivkopia av examensbevis