Pappersutskrift av digitalt examensbevis

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Unna dig en fin utskrift av ditt digitala examensbevis! Betala i Chalmers webshop och vidarebefordra kvittot med bifogad e-stämplad pdf till Digitaltryck. Hämta på Chalmers Servicecenter eller få det skickat till dig. En utskrift kan inte ersätta din digitala fil med e-stämpel när du ska verifiera din examen men kan vara en fin minnessak.

Papper som minne

Du som fått ditt examensbevis digitalt har möjlighet att beställa en utskrift från Chalmers digitaltryck till en kostnad. Observera att pappersutskriften inte är ett juridiskt dokument. Pdf-filen hämtad från Ladok för studenter är det faktiska examensbeviset och verifieras med e-stämpel. 

Ändå kan det vara roligt att ha en utskrift av beviset med Chalmers Avancez-märke i guld i en vacker mapp. Du kan antingen få det skickat hem till dig eller hämta utskriften hos Chalmers Servicecenter. Betala i webshop och mejla sedan din beställning till Digitaltryck. Inom en vecka kan din utskrift hämtas eller skickas. Så här beställer du en utskrift i Chalmers webshop:

Betala i webshop

Du väljer vad du vill beställa och betalar i Chalmers webshop. Du kan betala med VISA, MasterCard eller ApplePay. Det tar ungefär en vecka innan utskriften är klar.

Du kan välja en eller flera utskrifter. Antalet utskrifter påverkar vikten och därmed portot. Väljer du tre utskrifter kan det antingen innebära tre exemplar av en och samma examen eller också en utskrift av varje av tre olika examina. Vilka pdf-filer du bifogar visar oss vad det är du beställer. Du kan också förklara din beställning, om det behövs, när du vidarebefordrar ditt kvittomejl till Digitaltryck.

Mejla till Digitaltryck

När du betalat skickas ett kvitto till din mejladress. Vidarebefordra ditt kvittomejl med den eller de pdf-filer du vill ha utskrivna bifogade till Chalmers digitaltryck. Pdf-filerna ska vara de e-stämplade examensbevisen hämtade från Ladok för studenter. Ange också din adress om utskriften ska skickas.

Ange adress och få brev

Om du beställt att din utskrift ska skickas till dig måste du också lämna en fullständig adress när du vidarebefordrar ditt kvittomejl till Digitaltryck. Inom Sverige skickas utskrifter med PostNords tjänst Skicka Hem. Utomlands skickas det med rekommenderat brev.

Hämta hos Servicecenter

Om du valt att själv hämta hos Chalmers Servicecenter får du ett mejl när utskriften är färdig. Chalmers Servicecenter ligger i Kårhuset med entré mot Chalmersplatsen.

Bild av utskrift av digitalt examensbevis

Om utskriften

Pappret som används är svenskt arkivpapper 100 g. Avancez-märket på beviset och DS första sida skrivs ut i guldfärg och varje utskrift läggs i en vacker mapp. Allt skickas i ett förstärkt kuvert. I ditt digitala examensbevis finns en sistasida som beskriver e-stämpeln. Denna finns inte med i utskriften eftersom ett utskrivet bevis inte längre har någon e-stämpel som kan verifieras.

Bara digitala examensbevis

Det är bara digitalt utfärdade examensbevis som går att beställa utskrifter av. Dessa började utfärdas 1 april 2024 och endast för examina på grund- och avancerad nivå. Har du fått ditt examensbevis på papper har du fått originalet. Inga fler utskrifter görs. Vi har en sparad arkivkopia som du kan få en kopia av om du av någon anledning förlorat ditt original.

Beställ arkivkopia av examensbevis

Det finns inget behov av en utskrift för att verifiera ditt digitala examensbevis. För att verifiera din examen skickar du din e-stämplade pdf-fil eller delar information om din examen med en kod.

Verifiera utbildning och examen