Beställ arkivkopia av examensbevis/utbildningsbevis

I formuläret nedan kan du från Chalmers centralarkiv beställa kopior av examensbevis och utbildningsbevis som är äldre än föregående år och utfärdade av Chalmers tekniska högskola AB och dess föregångare. Handläggning sker skyndsamt.

Kopior av utbildningsbevis för sjöbefäl utfärdade efter april 2016 finns bara i Chalmers centralarkiv om de rör uppdragsutbildning. Läs mer på sidan Sjöfartsutbildningar – examen, intyg och utbildningsbevis.

Beställningar gäller bara redan utfärdade examina och utbildningsbevis. För att ansöka om examen eller utbildningsbevis välj i stället sidan Ta ut din examen.

Om du vill ha utdrag på dina inrapporterade studieresultat kan du själv skriva ut ett resultatintyg från Ladok. Har du inte längre någon aktiv inloggning kan du få hjälp av Chalmers Servicecenter med ett resultatintyg.

Fyll i formuläret

För beställning av kopior av utfärdade examensbevis eller utbildningsbevis - fyll i formuläret nedan och klicka på 'Skicka'.

Fält markerade med * är obligatoriska. Övriga fält är frivilliga men kan underlätta i sökandet av beviset. Enligt svensk lag har du rätt att vara anonym vid förfrågan av allmän handling (SFS 1949:105), men för att motta det beställda beviset är det viktigt att adress eller e-postadress lämnas.

Om du behöver bifoga dokument så skicka dessa separat till arkiv@chalmers.se. Ange det namn du skrev i fältet 'Ditt namn' i e-postens Ämne/Subject.

Person examensbevis/intyg är utfärdat till
Person examensbevis/intyg är utfärdat till
ÅÅÅÅMMDDXXXX
YYYY
Hur vill du motta dokumentet? Obligatoriskt fält*
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av Chalmers för att administrera detta ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.chalmers.se/personuppgifter.