Examensbevis och Diploma Supplement

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Examensbeviset visar och styrker vilken examen du har avlagt vid Chalmers. Alla examensbevis som utfärdas av universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga, ett så kallat Diploma Supplement, som beskriver bland annat mål, innehåll och nivå av den utbildning som lett fram till examen. 

Examensbeviset

För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete och i många fall även ett lönekriterium. Det är därför viktigt att du tar ut din examen. Vilket år examen är utfärdad kan också påverka så ta ut din examen när du har läst klart. Det kostar ingenting men du behöver själv ansöka om den.

Digitalt bevis eller pappersbevis

Från och med 1 april 2024 utfärdar Chalmers digitala examensbevis för examina på grund- och avancerad nivå. Innan dess utfärdades alla examensbevis på papper. Doktors- och licentiatexamina utfärdas även fortsättningsvis på papper. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat.

Mer om Examensbevis - digitala eller på papper

Notera att en pappersutskrift av ett digitalt examensbevis inte gäller som juridiskt dokument. Inte heller diplomet från examensceremonin.

Innehåll i beviset

På examensbeviset står bland annat ditt namn och personnummer, vilken examen som utfärdats med inriktning eller huvudområde, vilka kurser som ingår, datum när studierna avslutades och när din examen utfärdades.

Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt på både svenska och engelska. Vill du översätta det till ytterligare språk vänder du dig till en översättare på egen hand.

Diploma Supplement

Alla examensbevis som utfärdas av universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga, ett så kallat Diploma Supplement (DS), som beskriver bland annat mål, innehåll och nivå av den utbildning som lett fram till examen. DS är en engelskspråkig bilaga som beskriver utbildningen och hur det svenska högskolesystemet ser ut. Den ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige. DS utgör en del av ditt examensbevis och ska alltid visas upp tillsammans med beviset.

DS för examina inom grundläggande utbildning infördes vid svenska universitet och högskolor 1 januari 2003. DS för examen på forskarnivå infördes 1 juli 2007. DS utfärdas inte retroaktivt vid Chalmers.

Här kan du läsa Universitets- och högskolerådets beskrivning av Diploma Supplement

Verifiera ditt examensbevis

Ditt examensbevis är just ett bevis på din examen men ibland vill till exempel en arbetsgivare eller ett annat lärosäte kontrollera att examensbeviset är äkta – de vill verifiera din examen. Det kan göras på olika sätt.

Du kanske också är intresserad av