Examensbevis och Diploma Supplement

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Examensbeviset visar och styrker vilken examen du har avlagt vid Chalmers. Alla examensbevis som utfärdas av universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga, ett så kallat Diploma Supplement, som beskriver bland annat mål, innehåll och nivå av den utbildning som lett fram till examen. 

Examensbeviset

För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete och i många fall även ett lönekriterium. Det är därför viktigt att du tar ut din examen. Vilket år examen är utfärdad kan också påverka så ta ut din examen när du har läst klart. Det kostar ingenting men du behöver själv ansöka om den.

Verifiera ditt examensbevis

Ditt examensbevis är just ett bevis på din examen men ibland vill till exempel en arbetsgivare eller ett annat lärosäte...

Diploma Supplement

Alla examensbevis som utfärdas av universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga, ett så kallat Diploma Supplement (DS), som beskriver bland annat mål, innehåll och nivå av den utbildning som lett fram till examen. DS är en engelskspråkig bilaga som beskriver utbildningen och hur det svenska högskolesystemet ser ut. Den ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige. DS utgör en del av ditt examensbevis och ska alltid visas upp tillsammans med beviset.

DS för examina inom grundläggande utbildning infördes vid svenska universitet och högskolor 1 januari 2003. DS för examen på forskarnivå infördes 1 juli 2007. DS utfärdas inte retroaktivt vid Chalmers.

Här kan du läsa Universitets- och högskolerådets beskrivning av Diploma Supplement

Är din examen redan utfärdad och du behöver en kopia?

Du kan beställa kopior av examensbevis och utbildningsbevis som är äldre än föregående år och utfärdade av Chalmers tekniska högskola AB och dess föregångare.

Beställ via formuläret

För årets och föregående års examensbevis så kontakta examen@chalmers.se.

Du kanske också är intresserad av