Utbildning

Syntolkning: Student i verkstaden 
 
Forskarna inom styrkeområde Transport bedriver undervisning på och utanför Chalmers, till exempel tillsammans med Göteborgs universitet och andra universitet på nationell och internationell nivå.
 

Micromaster - Emerging automotive technologies

Chalmers digitala campus ChalmersX erbjuder moocs, öppna online kurser genom edX.  2018 lanserade Chalmers Skandinaviens första MicroMasters®-program, inom Emerging Automotive Technologies. Genom sju kurser och en examen ger programmet eleverna ett helhetsperspektiv på en framväxande teknik som främjar hållbarhet och digitalisering inom bilindustrin. Kursen motsvarar ca 20 studiepoäng på kurser i Chalmers Masters-program Automotive Engineering eller Systems, Control and Mechatronics.
 
ChalmersX erbjuder även moocs inom Supply Chain Management och Logistik.
 

Internationellt studentsamarbete

Chalmers driver sedan många år ett gemensamt studentprojekt på BSc-nivå tillsammans med Penn State University och Volvokoncernen. Syftet med projektet är att förbättra den globala medvetenheten hos ingenjörerna och förbereda dem för arbete i världsekonomin. Studentgrupper på Chalmers och Penn State arbetar tillsammans i industriprojekt på ett sätt som efterliknar globala ingenjörsteam hos multinationella företag i en icke-resebaserad verksamhet. Planer finns på att utöka programmet och starta projekt tillsammans med andra universitet och företag.
 

Elevtävlingar och projekt

För att ansluta utbildning med forskning och innovation uppmuntrar transportområdet vidare att eleverna ska delta i olika studentkonkurrenser och projekt.
 
Formula Student är världens största tekniktävling. Det årslånga projektet att bygga en konkurrenskraftig racerbil ger Chalmers studenter enorma kunskaper och erfarenheter. Genom nära samarbete med bilindustrin får studenterna tillgång till toppmodern utrustning och blir mycket attraktiva för framtida karriärer inom industrin. I samarbete med Göteborgs universitet deltar Chalmers i driverlessklassen 2018.
 
En annan pedagogisk och utmanande studentkonkurrenstävling är Shell Eco-Marathon, där studenterna tävlar om att designa, bygga och driva den mest energieffektiva bilen. År 2018 deltar Chalmers studenter i tävlingen i Frankrike.
 
Utbildningen i Challenge Lab är ett sätt att förverkliga transformativt lärande och ledarskap för en hållbar framtid. Här lär sig eleverna tillsammans genom handlingsbaserade projekt och genom verktyg som finjusteras för att hjälpa studenten att arbeta med komplexa utmaningar. I Challenge Lab får studenterna möjlighet att utveckla unika färdigheter i att arbeta tvärdisciplinärt och utifrån ett utmaningsdrivet pedagogiskt paradigm.

​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 30 maj 2018.