Strategiska aktiviteter

​​Styrkeområde Transport bidrar till att stimulera mångdisciplinär samverkan, dels mellan Chalmers olika institutioner men även genom extern samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. Aktiviteterna inkluderar både forskning, utbildning och nyttiggörande. 

Målet för styrkeområdets verksamhet är att främja Chalmers bidrag till ny kunskap och innovation som adresserar samhällets stora hållbarhetsutmaningar inom transportsektorn.

Styrkeområdet arrangerar gemensamma seminarieserier och workshops, ofta i samverkan med andra styrkeområden eller externa aktörer från samhälle och näringsliv, exempelvis Chalmers strategiska partners.

Styrkeområdet erbjuder också stöd till ansökningar och koordinering av centrumansökningar eller liknande aktiviteter som främjar samverkan mellan forskargrupper och med omvärlden.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2021.