Student med bil i Formula Student-projektet

Utbildning

Forskarna inom styrkeområde Transport bedriver undervisning på och utanför Chalmers, till exempel tillsammans med Göteborgs universitet och andra universitet på nationell och internationell nivå.

Micromaster - Emerging automotive technologies

Chalmers digitala campus ChalmersX erbjuder moocs, öppna online kurser genom edX.  2018 lanserade Chalmers Skandinaviens första MicroMasters®-program, inom Emerging Automotive Technologies. Genom sju kurser och en examen ger programmet eleverna ett helhetsperspektiv på en framväxande teknik som främjar hållbarhet och digitalisering inom bilindustrin. Kursen motsvarar cirka 20 studiepoäng på kurser i Chalmers Masters-program Automotive Engineering eller Systems, Control and Mechatronics.
ChalmersX erbjuder även moocs inom Supply Chain Management och Logistik. Läs mer om ChalmersX här.

Internationella och industrinära studentsamarbeten

Chalmers driver sedan många år gemensamma studentprojekt på kandidatnivå tillsammans med Penn State University och Volvo Group, samt med UC Berkeley och Volvo Cars. Syftet med projekten är att förbättra den globala medvetenheten hos ingenjörerna och förbereda dem för arbete i världsekonomin. Studentgrupper på Chalmers och Penn State respektive UC Berkeley arbetar tillsammans i industriprojekt på ett sätt som efterliknar globala ingenjörsteam hos multinationella företag i en icke-resebaserad verksamhet. Planer finns på att utöka programmet och starta projekt tillsammans med andra universitet och företag.

Tävlingar och projekt för studenter

För att koppla utbildning till forskning och innovation uppmuntrar styrkeområde Transport eleverna att delta i olika studenttävlingar och projekt.
Formula Student är världens största tekniktävling. Det årslånga projektet innebär att bygga en konkurrenskraftig racerbil, och det ger Chalmers studenter enorma kunskaper och erfarenheter. Genom nära samarbete med bilindustrin får studenterna tillgång till toppmodern utrustning och blir mycket attraktiva för framtida karriärer inom industrin. Läs mer om Chalmers Formula Student här.

En annan pedagogisk och utmanande studentkonkurrenstävling är Shell Eco-marathon, där studenterna tävlar om att designa, bygga och driva den mest energieffektiva bilen. Tävlingen går ut på att konstruera och tillverka ett litet fordon som skall transportera en människa så långt som möjligt på en liter bensin. Kopplat till tävlingen finns Chalmers Vera Team, ett löpande studentprojekt som startade år 2007 på Chalmers. Chalmers Vera Team består årligen av omkring 10 studenter från olika årskurser. Inga högskolepoäng utgår för projektet, men det är en givande och en stor merit eftersom studenterna tillsammans bygger hela bilen som sedan är tänkt att tävla i Shell Eco-marathon. Läs mer om Chalmers Vera Team här.

Sidansvarig Publicerad: on 13 jan 2021.