Forskare i vindtunneln
​Vind​tunneln i labbet Laboratory of Imaging, Fluids and Thermal Sciences. Foto: Henrik Sandsjö​​

Forskning

Gröna, säkra och effektiva transporter är en förutsättning för ett attraktivt samhälle som tar ansvar för mänskligt liv och naturen omkring oss. Ny kunskap som genererar nya lösningar är en nyckel.


Chalmers styrkeområde Transport tar ett brett grepp om transportforskning med forskarkompetens från nästan samtliga institutioner. Med den gemensamma drivkraften att möjliggöra ett hållbart, säkert och effektivt transportsystemet ger styrkeområdet en mötesplats och plattform för forskningen att ta sig an samhällets utmaningar.
Styrkeområde Transports forskning bedrivs främst inom de tre profilområden – Hållbara fordonsteknologier, Trafiksäkerhet och Transporteffektivitet och kundanpassad logistik – som i sin tur länkas samman med relevanta övergripande teman som ses över löpande.

Nationellt och internationellt forskningssamarbete

Forskare inom styrkeområde Transport deltar i flera samarbeten med andra universitet i Sverige och Europa, men också med universitet utanför Europa. Inom Europa sker samarbeten huvudsakligen med Storbritannien, Tyskland och Finland, och utanför Europa med USA, Kina och Japan.
För ytterligare information om forskningssamarbeten inom styrkeområde Transport, kontakta Peter Lindwall, peter.lindwall@chalmers.se​.

Tvärvetenskaplig forskning överbrygger gränserna

Styrkeområde Transport är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Vidare länkar forskningen till Chalmers övriga styrkeområden. I synnerhet gäller detta styrkeområde Energi i forskningen om hållbara fordonsteknologier, som även kopplar till styrkeområdena Materialvetenskap samt Hälsa och teknik. Med det sistnämnda finns även ett gemensamt fokus på trafiksäkerhetsfrågor. Samarbete mellan styrkeområdena Transport och Informations- och kommunikationsteknologi tar sig främst an frågor som berör intelligenta transportsystem. Forskningen inom styrkeområde Produktion påverkar kraven på transporttjänster.

Projekt och publikationer

Alla projekt, vetenskapliga artiklar, avhandlingar och konferensbidrag som Chalmers forskare publicerar finns registrerade i Chalmers forskningsdatabas.

Större projekt:

Transportinköpspanelen

Transportinköpspanelen syftar till att förbättra logistiklösningar och minska transporters miljöpåverkan genom effektivare transportupphandling. Arbetet genomförs i nära samarbete med näringslivet och bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Transportinköpdatabasen:

Chalmers, Göteborgs universitet och IVL har tillsammans utvecklat Transportinköpspanelen som är ett verktyg för att långsiktigt kunna se utvecklingen inom transportinköp. 
 
Mer information finns på panelens hemsida:

Kontakt, Transportinköpspanelen:

Linda Styhre
IVL Svenska miljöinstitutet
 
Dan Andersson
Chalmers tekniska högskola

Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.