Samhälle och näringsliv


​​​​​​​​

Samarbete med industri, organisationer och offentlig sektor är kännetecknande för huvuddelen av vår verksamhet. Genom nära interaktion med samhället skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt.
 
Samarbete mellan akademi och industri ökar kunskapsutbytet i båda riktningarna. Chalmers har strategiska långsiktiga avtal med flera stora företag och organisationer, och våra forskare samarbetar med ett stort antal företag där majoriteten är involverad i flera projekt. Många ledande företag i Sverige och internationellt använder våra forskningsresultat.
 
Våra seniora forskare ingår nationella och internationella organisationer för inrättande av policyer och standarder. Samarbeten med Science Parks, Chalmers entreprenörskola och andra aktörer i det innovationssystem som Chalmers är knutet till skapar en utgångspunkt för dessa insatser.
 
Olika forskningscentra underlättar och samordnar samarbetet mellan akademiska forskare och industrin. För att än mer stärka vår forsknings inverkan på samhället utvecklar vi ytterligare plattformar för interaktion med näringslivet och samhället, samt olika sätt att stimulera innovation för att främja nya transportlösningar.
 

Styrkeområde Transports främsta samarbetspartners

Business Region Göteborg
CEVT
Energimyndigheten
Göteborgs hamn
Göteborgs stad
RISE Research Institutes of Sweden
Scania
Stena Teknik
Schenker
Trafikverket
Veoneer
Volvo Cars
Volvo Group
VTI
Västra Götalandsregionen
Zenuity

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.