Samhälle och näringsliv


​​​​​​​​

Samarbete med industri, organisationer och offentlig sektor är kännetecknande för huvuddelen av vår verksamhet. Genom nära interaktion med samhället skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt.

Samarbete mellan akademi och industri ökar kunskapsutbytet i båda riktningarna. Chalmers har strategiska långsiktiga avtal med flera stora företag och organisationer, och våra forskare samarbetar med ett stort antal företag där majoriteten är involverad i flera projekt. Många ledande företag i Sverige och internationellt använder våra forskningsresultat.

Våra seniora forskare ingår nationella och internationella organisationer för inrättande av policyer och standarder. Samarbeten med Science Parks, Chalmers entreprenörskola och andra aktörer i det innovationssystem som Chalmers är knutet till skapar en utgångspunkt för dessa insatser.

Olika forskningscentra underlättar och samordnar samarbetet mellan akademiska forskare och industrin. För att ytterligare stärka vår forsknings inverkan på samhället utvecklar vi ytterligare plattformar för interaktion med näringslivet och samhället samt nya sätt att stimulera innovation för att främja nya transportlösningar.

Styrkeområde Transports främsta samarbetspartners:

Autoliv

Business Region Göteborg

CEVT

Göteborgs stad

NEVS

RISE Research Institutes of Sweden

Scania

Stena Line

Energimyndigheten

Trafikverket

Region Västra Götaland

Volvo Cars

Volvo Group

VTI

Zenuity

Publicerad: fr 17 maj 2013. Ändrad: to 24 maj 2018