Samhälle och näringslivTransporter är en viktig del av samhället och de har stor inverkan på vår miljö. En stor del av den forskning som bedrivs inom Chalmers styrkeområde Transport görs i samarbete med både samhälle och industri och har ett starkt fokus på det hållbara transportsystemet där gröna, säkra och effektiva transporter är ledande.

För att underlätta och möjliggöra samverkan mellan akademi, samhälle och industri arbetar våra forskningscentra för att utveckla nya plattformar där dessa parter kan interagera. Detta leder till nytänkande inom många olika områden vilket stimulerar till den fortsatta utvecklingen av hållbara transportlösningar.​


Läs mer om styrkeområdet på vår engelska webbplats:

Chalmers Area of Advance Transport​

​​​​​​​​

Publicerad: fr 17 maj 2013. Ändrad: on 21 jan 2015