Strategiska partnerskap

​Styrkeområde Transport är värd för fyra av Chalmers strategiska industriella partnerskap, undertecknade av Chalmers rektor. 

Partnerskapen främjar samarbete mellan Chalmers och industrin genom forskning, kompetensförsörjning, teknikutveckling och innovation. Möjligheterna för industridoktorander och adjungerade forskare från industrin, gemensamma kunskapsnätverk och tillgång till forskningsinfrastruktur och lab gör partnerskapen mycket givande. 
 
Vidare har styrkeområde Transport initierat  strategiska akademiska partnerskap med fyra prioriterade internationella universitet. Vi samarbetar i forskningsprojekt, utbyter forskare och ordnar gemensamma workshopar och konferenser. Genom att främja av utbyte av forskare och doktorander skapar vi nya forskningsmöjligheter.
 

Chalmers strategiska partnerskap

Organisationer med styrkeområde Transport som värd:

 

Styrkeområdets prioriterade internationella akademiska partnerskap

Mobility, Logistics and Automotive Research Centre (MOBI)

Tongji University

Tsinghua University​

University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI)​


Koordinator strategiska partnerskap

 
 
 
Åsa Valadi
asa.valadi@chalmers.se
+46 31 772 21 80

Publicerad: on 09 sep 2020.