Strategiska partnerskap

​Styrkeområde Transport är värd för tre av Chalmers strategiska partnerskap, som undertecknat av Chalmers rektor. 

Partnerskapen främjar Chalmers samarbete med utvalda företag och organisationer, genom forskning, kompetensförsörjning, teknikutveckling och innovation. Möjligheterna för industridoktorander och adjungerade forskare från industrin, gemensamma kunskapsnätverk och tillgång till forskningsinfrastruktur och lab gör partnerskapen mycket givande. Förankringen på ledningsnivå gör att parterna kan ta ut gemensamma riktningar och forma gemensamma agendor.
 
Styrkeområde Transport har också initierat  strategiska akademiska partnerskap med fyra prioriterade internationella universitet. Parterna samarbetar i forskningsprojekt, utbyter forskare och ordnar gemensamma workshopar och konferenser. Genom att främja av utbyte av forskare och doktorander skapar vi nya forskningsmöjligheter.
 

Chalmers strategiska partnerskap

Styrkeområde Transport är värd för:

 

Styrkeområdets prioriterade internationella akademiska partnerskap

Mobility, Logistics and Automotive Research Centre (MOBI)

Tongji University

Tsinghua University​

University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI)​


Koordinator strategiska partnerskap

 
 
 
Åsa Valadi
asa.valadi@chalmers.se
+46 31 772 21 80

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.