Profilområden

​Styrkeområde Transports arbete bedrivs främst inom de tre profilområdena.

Hållbara fordonsteknologier har fokus på elektrifiering, hybridisering, förnybara bränslen, katalys, förbränningsmotorer, lättviktsmaterial och deras respektive tillämpningar för olika transportsätt.

Trafiksäkerhet har fokus på alla aspekter av säker vägtransport av eller med människor, inklusive säkra sammankopplingar med andra transportområden och transportsätt.​​

Transporteffektivitet och kundanpassad logistik fokuserar på alla aspekter av effektiv transport, och inkluderar och kopplar samman olika delsystem såsom individers rörlighet, företags logistiksystem, transport- och trafiksystem.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.