Transporteffektivitet och kundanpassad logistik

​Välfungerande transportsystem är viktiga för logistiksystemens effektivitet, och omvänt. En ömsesidig anpassning av systemen är av stor betydelse, såväl för företagens konkurrenskraft som för människors rörlighet och livskvalitet.

Forskningsområden
Profilområdet Transporteffektivitet och kundanpassad logistik (TECAL) omfattar två starkt sammankopplade forskningsområden. Dessa återspeglar två huvudperspektiv, där forskare möts för att gemensamt utveckla tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation:

  • Efterfrågan på transport och logistik
  • Tillgång till transport och logistik

Inom dessa två forskningsområden griper vi oss an utmaningar som berör utformning, möjliggörande, hantering och underhåll av effektiva, flexibla och hållbara transport- och logistiksystem, samt förståelse av samspelet - och att underlätta samordning och samarbete - mellan aktörer i försörjningskedjor, verksamheter och transportnätverk.

Den växande medvetenheten om relationen mellan transporteffektivitet och miljökonsekvenser av olika logistik- och transportlösningar sporrar också forskningens utveckling.

Relaterat forskningscentrum:

Northern LEAD​ - Forskningscentrum för hållbara logistiklösningar

Profilledare


Michael Browne

Professor Industrial and Financial Management & Logistics, Göteborgs universitet

​​

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.