Trafiksäkerhet

Sverige var det första landet i världen som uttryckte en nollvision för dödsfall eller allvarliga personskador i trafikolyckor, och gjorde därmed säkerhet till en systemfråga. Trafiksäkerhetsforskning omfattar ökad förståelse av verkliga trafikmiljöer, motåtgärder för att undvika olyckor och förebygga skador, samt åtgärder för att mildra konsekvenser.


Den ökande globala utvecklingen av uppkopplade och självkörande fordon har fört med sig nya utmaningar. De teknologier som växer fram idag inger starka förhoppningar om en ny era inom trafiksäkerhet, och förväntningar på en dramatisk minskning av olyckor. Trafiksäkerhet är också ett gränsvillkor för ett automatiserat transportsystem.

Forskningsområden
Profilområdet Trafiksäkerhet inriktar sig på forskning, innovation och utbildning inom tre områden:

  • Insamling och analys av fältdata
    Insamling och analys syftar till att utveckla en helhetssyn på förekomsten och effekterna av incidenter och olyckor, inklusive bedömning av risk och nytta i automatiserade system jämfört med säkerhetsnivåerna hos mänskliga förare.

  • Undvikande av olyckor samt automatisering
    Forskning inom detta fält bidrar till att utveckla ny teknik och nya säkerhetssystem samt att uppnå bättre förståelse för mänskliga faktorer, mänskligt beteende och förarmodeller.

  • Skadeförebyggande
    Arbetet syftar till ökad kollisionsvärdighet, avancerade anpassningsbara fordonskonstruktioner och skyddssystem för alla kollisionstyper och trafikantkategorier.

Relaterat forskningscentrum:
SAFER​ - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum​ på Chalmers

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.