Anders Forslund, forskare
Forskning som bland annat syftar till att skapa säkrare och mer bränsleeffektiva flygplan. Foto: Anna-Lena Lundqvist​​​​​​​​​​

Hållbara fordonsteknologier

Ett hållbart transportsystem kräver nyutveckling av framdrivningssystem och fordonskoncept. Forskningen inom detta profilområde inriktar sig på tekniker för ett energieffektivt transportsystem, som har resiliens och använder förnybara energikällor, och som i största möjliga mån undviker att bidra till ökade mängder av växthusgaser i atmosfären och utsläpp av miljöskadliga ämnen, samt utarmning av knappa naturresurser.


Syntolkning: Dekorativ bild
Direkta växthusgasutsläpp från transportsektorn står för strax under en fjärdedel av alla energirelaterade globala koldioxidutsläpp, varav 70 % avser vägfordon (IPCC Sixth Assessment Report, Mitigation of Climate Change, kapitel 10). 

Forskningen inom profilen Sustainable Vehicle Technologies bidrar till hållbar och energieffektiv fordonsdesign och framdrift. 

Profilens vision överensstämmer med den deklaration som gjorts av FN:s generalsekreterares högre rådgivande grupp för hållbara transportsystem som säger att de bör tillhandahålla tjänster och infrastruktur för människors och varors rörlighet på ett sätt som främjar ekonomisk och social utveckling till gagn både för dagens och framtida generationer och som samtidigt är säkert, prisvärt, tillgängligt, effektivt och motståndskraftigt, parallellt med att koldioxid och andra utsläpp, och därmed miljöpåverkan, minimeras. 

Profilområdet Hållbara fordonsteknologier delas mellan två av Chalmers styrkeområden, Energi och Transport.
 

Forskningsområden

Forskningen bedrivs i huvudsak inom tre aktiva fält:

  • ​Framdrivningssystem

    Forskning om framtida drivlinor och energilagringssystem för alla transportslag, inklusive design och styrning av helt elektriska och hybrida drivlinor, elmotorer och omvandlare, samt energilagringssystem, men också andra lösningar som kan drivas av förnybara energikällor, såsom bränsleceller, förbränningsmotorer och radikalt nya framdrivningskoncept. Fokus ligger på utveckling av energi- och resurseffektiva lösningar.

  • ​Fordonsdesign och användning

    Forskning om hur olika fordon, beroende på transportslag, kan utformas och användas, till exempel minskning av luftmotstånd och buller, eller användning av avancerade strukturer och material för ökad hållbarhet och minskat underhåll. För att stödja offentlig styrning och kravsättning inom industriellt forsknings- och utvecklingsarbete, så utreds även tänkta tillämpningar i termer av mobilitetstjänster, transportarbete, användarbehov och samhällets mål. Detta omfattar policyfrågor, kostnader, marknadsbildning, principer för cirkulär ekonomi, samt ekodesign och eko-körning.

  • ​Hållbarhetsbedömning

    Utvärdering av fordon, deras delsystem, eller fordonskoncept, med tonvikt på miljöpåverkan på systemnivå. Detta inkluderar livscykelanalys, miljökonsekvensbedömning, modellering av energisystem, samt mätningar av utsläpp för kartläggning av pågående utveckling. Andra aspekter på hållbarhet, t.ex. etiska, sociala eller ekonomiska frågor, ingår också.

Relaterade forskningscentrum:

KCK​ - Compentence centre for catalysis
Swedish Electromobility Centre
CHARMEC - Competence centre for railway mechanics
F3 -  Swedish knowledge centre for renewable transportation fuels
Lighthouse - Maritime competence centre​
TechForH2​ - Hydrogen compentence centre

Sidansvarig Publicerad: ti 13 dec 2022.