Syntolkning: Illustration av olika transportslag

Chalmers styrkeområde Transport

Mobilitet för människor och tillgängligheten av varor är en grundläggande del av det moderna samhället och skapar stort ekonomiskt och socialt värde. Men med växande transportvolymer följer även utmaningar, som klimatförändringar, miljöförorening och trafikolyckor.

Forskning för en hållbar framtid

Vi står inför den svåra uppgiften att möjliggöra hållbara, säkra transportsystem och samtidigt öka effektiviteten. Utveckling för framtiden kan inte genomföras av enskilda industriella, offentliga eller akademiska aktörer. Att mildra klimatpåverkan och minska riskerna inom transportsektorn är allvarliga utmaningar som kräver samarbete mellan olika intressenter, inklusive branschaktörer och samhället som helhet. Att ta itu med dessa utmaningar har stor betydelse för att nå de hållbara utvecklingsmålen som fastställts av FN.
 
För att angripa utmaningarna måste vi samtidigt ta oss an flera nivåer och perspektiv på transportsystemet, och beakta samspelet mellan fordon och fartyg, infrastrukturnätverk och efterfrågan och utbud av transport- och logistiktjänster. Vi gör detta inom de forskningsområden som identifierats inom våra profiler Hållbara fordonsteknologier, Transporteffektivitet och kundanpassad logistik samt Trafiksäkerhet. Forskningsområdena främjas ytterligare genom de tre utmaningar som styrkeområdet formulerat: Increasing efficiency in transport and logistics, Increasing transport safety och Achieving a fossil free transport system


Två universitet i samverkan

Göteborgs universitet är en integrerad del av styrkeområde Transport. Förutom universitetets forskare inom logistik och transportledning finns bred kompetens inom områden som tillämpad IT, juridik, ekonomi, globala studier, psykologi, marknadsföring, organisation, humangeografi och kemi, som kompletterar forskningen på Chalmers.

Ladda ner vår broschyr (pdf)​​​
 

Sidansvarig Publicerad: to 21 okt 2021.