Public transport in the sky
Public transport in the sky, Illustration: Michal Eyal/Shutterstock​ 

Ideathon: Studenter tar sig an framtidens transportutmaningar

​Idag och imorgon lördag, 23-24 november hålls ett Ideathon kring framtidens transporttjänster i Ericssons garage på Lindholmen i Göteborg.​ Medverkar gör chalmersstudenter från kursen ENM156 - Hållbar utveckling och etik inom datateknik. Den bästa idén vinner en resa till finalen i Stockholm nästa sommar. 
Där tävlar de mot ideathonvinnare från andra städer under UITP Global Public Transport Summit i Stockholm 2019.  UITP är en världsomspännande branschorganisation för all kollektivtrafik.

– Grundtanken är att ge studenterna riktiga fall och projekt att jobba med, som bland annat Västtrafik, Electricity, Ericsson, och projektet S3 står inför. De ska koppla till hållbar utveckling så att studenterna bättre förstår vilken relevans de har, och lära sig interagera med olika aktörer och ta hänsyn till kravspecifikationer från olika intressenter. Sen ska de också reflektera över hållbarhetsaspekterna av det de utvecklar, säger Frances Sprei, docent, vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, och lärare på kursen.
 
Frances Sprei forskar kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa rörlighetsformer som bilpooler och samåkning.
 
Under dagarna tar sig studenterna an flera utmaningar kring hållbart resande.  Det handlar om allt från att skapa goda förutsättningar för fler invånare att ta sig till jobbet, fritidsaktiviteter, till att få bättre miljö med lägre bullernivåer och renare luft.

Frågor som lyfts är bland annat:
  • Hur kan fler resa tillsammans? 
  • Hur planerar vi staden för gemensamt resande så att fler väljer det som ett alternativ? 
  • Var gör vi av alla bilar under den tid de inte används? 
  • Kan vi samla in data från transporttjänster för att analysera staden på nya sätt?
 
– Via UITP hålls liknande event i andra städer i världen. På så sätt kan vi knyta ihop globala utmaningar med lokala frågor så att de blir mer konkreta och möjliga att agera på. Hållbar utveckling går från att vara något idealister gör någon annanstans till något som dataingenjörer jobbar med i Göteborg, säger Håkan Burden, RISE Research Institutes of Sweden. Tillsammans med Frances Sprei är han lärare på chalmerskursen ENM156 - Hållbar utveckling och etik inom datateknik.
 
– Vi började prata om hur vi skulle vilja att undervisningen för dataingenjörer skulle se ut och sen har det rullat på, fortsätter Håkan. Från början skulle vi bara ha ett litet projekt med intressanta utmaningar för studenterna att jobba kring. Men intresset i samhället är stort för de här frågorna så samarbetet har växt. Vi utgår från den självkörande skyttelbussen, S3, som just nu provkör på Chalmers, och elbussarna på linje 55 och 16 i samarbete med flera olika parter, bland annat Ericsson, Parkeringsbolaget, Chalmers satsning på Five Star Campus och Miljöförvaltningen. Vi ser alla hur staden förändras och därmed uppstår nya behov och möjligheter kring vårt dagliga resande. Det är många organisationer och företag som vill se en förändring och är beredda att satsa tid och resurser för samarbete med studenterna kring hållbar utveckling och etik. 

Av: Ann-Christine Nordin
 
FAKTA:
Ideathon, 23-24 november, är ett samarbete mellan en rad organisationer som Chalmers, RISE, Ericsson, Västtrafik, Parkeringsbolaget, internationella organisationen för kollektivtrafik UITP med stöd av EU för att hitta nya lösningar på en rad utmaningar kring hållbart resande.
S3-projektet med tester av självkörande minibussar ingår, precis som Electricity i programmet Five Star Campus, som bland annat samordnar användningen av Chalmers campus som testarenor för utveckling av framtidens hållbara lösningar.Sidansvarig Publicerad: fr 23 nov 2018.