Stefan Bengtsson, Chalmers President, Mats Moberg, Senior Vice President R&D Volvo Cars
Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Mats Moberg, vice VD R&D Volvo Cars. Foto: Erik Axén, Volvo Cars​

Volvo Cars och Chalmers förnyar avtalet

​Chalmers och Volvo Cars har sedan många år ett välfungerande samarbete, som omfattar såväl utbildning som forskning och utveckling. I juni förnyades samarbetsavtalet för att gälla ytterligare minst tre år.
Det nya avtalet – som skrevs under av Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Mats Moberg, Volvo Cars vice VD för forskning och utveckling, vid en högtidlig ceremoni – innebär att Volvo Cars fortsätter att vara en av Chalmers så kallade strategiska partners. De strategiska partnerskapen kännetecknas bland annat av omfattande forskningssamarbeten, gemensamma utbildningssatsningar, bredd över Chalmers discipliner och spetsfrågeställningar inom utvalda områden (läs mer om de strategiska partnerskapen här​).

"Chalmers intar en särställning"

Akademin är central för Volvo Cars och kommer att förbli så framöver, menar Mats Moberg:
– För vår kompetensförsörjning genom framstående utbildningsprogram, för vår samtid genom livslångt lärande, och för vår framtida utveckling som kunskapsföretag genom forsknings- och innovationssamarbete. I akademin intar Chalmers en särställning för Volvo Cars, som främsta samarbetspartner inom samtliga dessa områden, säger Mats Moberg, och fortsätter:
– Vi samarbetar runt exjobb, i kurser och program. Volvo och Chalmers arbetar tillsammans i internationella projekt, från USA i väster till Kina i öster, och 60 procent av våra industridoktorander i Volvo Cars Industrial PhD Program – VIPP, som etablerades 1999 – är nu inskrivna på Chalmers.

Det goda samarbetet beror inte enbart på att Chalmers ligger nära Volvo Cars huvudkontor – företaget är globalt, poängterar Mats Moberg.
– Att samarbetet är gott beror helt enkelt på att Chalmers kan erbjuda både excellens och relevans med samarbetsformer som fungerat på ett utmärkt och uthålligt sätt över åren.

Stora förändringar inom transportsystemet

Det första partnerskapsavtalet skrevs med Volvo Cars redan 2013. Företaget är idag en av Chalmers allra största strategiska partners, berättar Sinisa Krajnovic, styrkeområdesledare för Chalmers styrkeområde Transport. Att avtalet förnyas innebär nu en möjlighet att utveckla partnerskapet ytterligare.
– Vi är i en tidsperiod med stora och snabba förändringar inom transportsystemet, med nya teknologier och mobilitetsbeteenden. Samarbetet med Volvo Cars ger oss utökade möjlighet att utveckla vår forskning och utbildning, och vårt nyttiggörande inom transportsystemet. På så sätt är vi ännu bättre rustade att bidra till utvecklingen av hållbara, trafiksäkra och effektiva transporter.

För Chalmers är de strategiska partnerskapen ett verktyg för att uppdatera forskning och utbildningar, så att forskning i framkant bedrivs och de allra bästa framtida ingenjörerna utbildas. Med hjälp av partnerskapen synkas strategier, och parterna får också möjlighet att bygga gemensam infrastruktur och testbäddar som inte varit möjliga utan kontinuerlig dialog.
– Här tycker jag att Chalmers styrkeområden som värdar för partnerskapen spelar en mycket viktig roll i koordineringen, säger Sinisa Krajnovic.

Elektrifiering och automation viktiga områden

Redan idag har Chalmers och Volvo Cars flera gemensamma satsningar inom forskningsinfrastrukturer, kompetenscentrum och gemensamma forskningsprojekt.
– Framöver ser vi fram emot att samarbeta kring den nya stora satsningen inom elektromobilitetsforskning SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory, där Volvo Cars är en viktig partner. Elektrifiering, såväl som automation, är några områden där Chalmers och Volvo Group har intresse av att samarbeta, säger Sinisa Krajnovic.

Och Mats Moberg håller med:
– Förnyelsen av avtalet är en bekräftelse på vår gemensamma ambition att vässa samarbetet ytterligare. Detta för att fortsätta mot ytterligare excellens och arbeta vidare tillsammans mot våra mål om hållbar, säker och personlig mobilitet, men även för att bli ledande inom elektrifiering, autonom körning och digitalisering.

Det nya avtalet gäller i tre år, med automatisk förlängning i ytterligare två år därefter.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Erik Axén, Volvo Cars

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.