Syntolkning: Konceptbild av omvandlingsprocessen för elektrometanol
​Elektrometanol omvandlas till vätgas och koldioxid ombord på fartyget. Vätgasen används för framdrivning medan koldioxiden lagras för återanvändning. Illustration från projektet HyMethShip. © LEC.

Nollutsläpp i sikte för sjöfarten

​Elektrometanol tillverkad av koldioxid och vätgas skulle kunna driva fartyg helt utan utsläpp. Selma Brynolf undersöker alternativa bränslen för sjöfarten, en bransch som har bråttom att ställa om för att nå sina miljömål. 
​FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO, har som mål att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2050 och att helt eliminera dem under århundradet. Skärpta internationella regler för svavelutsläpp i känsliga havsmiljöer har åtföljts av hårdare regler globalt från 2020. Efter att länge ha släpat efter, har sjöfartsbranschen börjat vakna.
 
Selma Brynolf– Målen är tuffa, men vi behöver egentligen göra ännu mer, säger Selma Brynolf, doktor i maritim miljövetenskap på Chalmers. I ett nystartat EU-projekt undersöker hon elektrometanol som ett sätt att uppnå nollutsläpp från fartyg.
 

Koldioxid och vätgas blir elektrometanol

Elektrometanol tillverkas av koldioxid och vätgas med hjälp av förnyelsebar energi. Ombord på fartyget omvandlar en så kallad reformer metanolen tillbaka till vätgas och koldioxid. Vätgasen används sedan i en förbränningsmotor för att driva fartyget, medan koldioxiden lagras i vätskeform och pumpas iland när fartyget kommer i hamn. Koldioxiden kan sedan användas för att producera ny elektrometanol, eller lagras under jord. Detta är tanken bakom forskningsprojektet HyMethShip.
 
Behoven av lagringsutrymme och möjlighet att lämna koldioxiden i land gör dock att det inte är en lösning för alla fartyg.
 
– Troligtvis fungerar det bäst för fartyg som går på en bestämd rutt, och inte dem som går de allra längsta sträckorna, menar Selma Brynolf. För kustnära- och inlandssjöfart kan kanske finnas möjlighet att gå före regelmässigt. Det skulle kunna vara ett första användningsområde för elektrometanol.
 

Styrmedel viktigast för förändring

Elektrometanol är alltså långt ifrån den enda lösningen för sjöfarten. Vad görs mer för att uppnå sjöfartens högt satta miljömål?
 
– Det förekommer tester med fossil metanol, biobränslen och eldrift hos olika rederier, berättar Selma Brynolf. Flytande naturgas är ett alternativ som börjat användas och som klarar svavel- och kväveoxidreglerna. Men eftersom naturgas är en fossil energikälla är möjligheterna att minska klimatpåverkan begränsad.
 
Den svenska sjöfartsnäringen har antagit en egen nollvision. Men för att åstadkomma en verklig förändring krävs internationella regler och styrmedel från IMO som sedan kan implementeras på nationell nivå och kombineras med ytterligare incitament, menar Selma Brynolf.
 
– Sjöfarten är en internationell och hårt konkurrensutsatt bransch. Det är svårt för enskilda att gå före.
 
Selma Brynolf berättade om nya bränslen för sjöfarten på Chalmers initiativseminarium ”Marine challenges – Blue solutions” 6–7 november 2018.

Text: Emilia Lundgren

LÄS MER
EU-projektet HyMethShip

Relaterade vetenskapliga artiklar i urval
Energy efficiency and fuel changes to reduce environmental impacts, Selma Brynolf, Francesco Baldi, Hannes Johnson, Shipping and the Environment: Improving Environmental Performance in Marine Transportation, p. 295-339

Electrofuels for the transport sector: A review of production costs, Selma Brynolf, Maria Taljegård, Maria Grahn et al, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 81 (2), p. 1887-1905

Environmental assessment of marine fuels: liquefied natural gas, liquefied biogas, methanol and bio-methanol, Selma Brynolf, Erik Fridell, Karin Andersson, Journal of Cleaner Production. Vol. 74, p. 86-95

Sidansvarig Publicerad: to 15 nov 2018.