Elbil på Lindholmen

Storsatsning på elfordon

​Med mångmiljonsatsningen på ett nytt testlabb för elektromobilitet får fordonsindustrin och forskarna en arena som kan göra Sverige världsledande på området. Eller åtminstone förhindra att vi hamnar i baksätet – nu när elbilsracet drar igång på allvar.
 
​Elmotorn i sig är knappast någon nymodighet. Men idén att använda el för att driva vägfordon betraktades länge som ganska udda. Omsvängningen i bilindustrin har kommit snabbt. På några få år har den elektrifierade bilen rullat ut ur företagens experimentkällare, in i bilhandelns utställningshallar och vidare ut på vägarna. Idag finns knappast någon ledande tillverkare som inte räknar med att framtiden kommer att vara mer eller mindre elektrisk.

Men medan förbränningsmotorn under mer än hundra år i mobilitetens tjänst förfinats ned i minsta detalj, så är elmotorn i samma funktion fortfarande något av en outforskad kontinent.

 – Frågeställningarna är väldigt mycket bredare när det gäller eldrift. Det råder osäkerhet kring allt, från små detaljer till hela koncept. Ingen vet idag vilka som blir de vinnande tekniska lösningarna, förklarar Elna Holmberg, föreståndare för Swedish Electromobility Centre, ett nationellt kompetenscentrum med Chalmers som värd.
– Ändå förväntar sig alla nu att vi på kort tid ska fylla kunskapsluckorna. Och komma ut med fordon som är minst lika bra.

Det är förklaringen till att fordonsindustri och forskare just nu har ett mycket stort behov av att kunna testa all den teknik som ska göra elektromobiliteten möjlig: Allt från hela fordon, till drivlinor, axlar, enskilda motorer och batterisystem behöver prövas i praktiken. En del av detta görs förstås i fordonstillverkarnas i egna testanläggningar. Men alla företag har inte tillgång dit – och detsamma gäller elfordonsforskare på landets universitet och högskolor.

– Därför är vi oerhört glada över att en öppen testarena nu verkar komma till stånd. Dels för att den ger forskare från akademin möjlighet att göra tester och experiment i full skala och under realistiska förhållanden, något som sällan är möjligt i dag, säger Elna Holmberg.
– Men också för den dynamik och dialog som kan uppstå när kompetenserna från industri och akademi samlas på ett ställe och kan lära av varandra.

En tanke är att knyta en forskarskola för doktorander till testanläggningen. Det kan bli ett sätt både att hitta finansiering till deras forskning och att plocka upp intressanta frågeställningar från industrin.

– Det handlar ju inte bara om att testa grejerna och att få fram elfordonen, utan också om människorna som ska åstadkomma allt detta. Vill vi ha kvar den här industrin i Sverige måste företagen kunna rekrytera. Då behövs det miljöer där kompetensen får växa, säger Elna Holmberg.

Enligt de än så länge preliminära planerna ska en mindre del av testanläggningen läggas i Stockholmsområdet, eventuellt i Nykvarn, med närhet till Scania i Södertälje. Men huvuddelen av laboratoriet lokaliseras till Göteborgsregionen – Lindholmen på norra Älvstranden nämns som en stark kandidat.

– För Chalmers är det förstås extra roligt att få den här testarenan på så nära håll. Det kommer att ha betydelse för forskning och utbildning här, tror Elna Holmberg, samtidigt som hon betonar att anläggningen ska vara tillgänglig för forskare och företag i hela landet.

Exakt vilken testutrustning som ska finnas på laboratoriet är fortfarande något som diskuteras. Helt klart är att avgränsningar måste göras och att vissa typer av tester får väljas bort.

– Själv skulle jag exempelvis väldigt gärna se utrustning för att testa drivlinor som elförsörjs av bränsleceller, men detta är i nuläget en öppen fråga, säger Elna Holmberg.

Anläggningen ska enligt planerna bestå av ett antal sammankopplade hallar, med en så kallad testrigg i varje utrymme. Därtill verkstäder och kontorsutrymmen – och förmodligen en aula. Även om Elna Holmberg och hennes kollegor hoppas på en riktigt cool byggnad, så är det knappast där krutet kommer att läggas. – Det är all utrustning till testriggarna som drar de stora kostnaderna.

Text: Björn Forsman Foto: Anders Bergstedt/Lindholmen Science Park

TESTLABB FÖR ELEKTROMOBILITET
Regeringen tillkännagav nyligen en satsning på en miljard under sex år för att ställa om transportsektorn mot ökad elektrifiering. En viktig del av satsningen är en testanläggning för elektromobilitet med huvudsaklig placering i Göteborgsområdet. Anläggningen ska byggas och drivas gemensamt av Chalmers och det statliga forskningsinstitutet Rise. Lindholmen är en tänkbar plats för testanläggningen. Fordonsindustrin väntas bidra upp med åtminstone lika mycket pengar som staten, vilket bland annat sker genom att företagen förbinder sig att utnyttja anläggningen upp till en viss nivå för en given kostnad. Bland företagen som deltagit i förstudiearbetet finns AB Volvo, Scania, Volvo Cars, och utvecklingsföretaget Cevt (China Euro Vehicle Technology), som i likhet med Volvo Cars ägs av kinesiska Geely.

Läs mer
Han vill skräddarsy elbilsmotorerSidansvarig Publicerad: må 30 okt 2017.