Sinisa Krajnovic

Med fokus på samverkan

​Styrkeområde Transport kan titta tillbaka på en produktiv vår, med ett antal viktiga satsningar inom bland annat forskarmobilitet, jämställdhet och forskningsfinansiering. Läs sommarhälsningen från styrkeområdesledare Sinisa Krajnovic nedan!
”På väg in i sommarledigheterna kan vi konstatera att Transport är och förblir ett styrkeområde med mycket aktivitet och höga ambitioner. Vi fortsätter att satsa på utmaningsdrivna tvärvetenskapliga temaprojekt, och fick under våren in ett stort antal bra projektförslag inom de tre områden vi valt att satsa på; Electromobility, Autonomous transport och Transition to transport systems of the future. Glädjande nog har temautlysningarna lett till att många nya forskarkonstellationer bildats – forskare från olika discipliner som inte tidigare samarbetat har på detta sätt funnit varandra.

De beviljade temaprojekten blir en del av vårt bidrag i omställningen till framtidens transportsystem. Jag är övertygad om att denna satsning på breda samverkansprojekt kommer att leda till att forskarnas samverkan med andra aktörer ökar, samtidigt som forskningens relevans och kvalitet höjs.

Ett viktigt uppdrag för styrkeområde Transport är att bidra till att integrera forskning, utbildning och nyttiggörande i kunskapstriangeln. Under flera år har vi därför bjudit in våra partnerföretag att delta i internationella studentprojekt tillsammans med Chalmers och ett annat lärosäte, enligt den så kallade Capstone-modellen. Först ut var AB Volvo och Pennsylvania State University. Under det senaste året har vi genomfört projekt med samma partners, och även med Polytechnique Montréal och AB Volvo, UC Berkeley och Volvo Cars, samt University of South Carolina och Volvo Cars. Dessutom har vi initierade dialoger om studentprojekt med Tongji University i Shanghai.

Vi arbetar också aktivt för att öka mobiliteten mellan Chalmers och våra partnerföretag. Under året har vi därför skapat en fungerande modell för våra forskare att bli utadjungerade hos partnerföretagen. Idag har vi redan forskare som är utadjungerade hos Volvo Cars, och vi arbetar med AB Volvo och CEVT för att skapa liknande möjligheter till forskarmobilitet. De ökade möjligheterna till rörlighet kommer ytterligare stimulera samverkan mellan Chalmers och våra partnerföretag.

Ett annat viktigt uppdrag för Chalmers styrkeområden är att öka möjligheterna till extra forskningsfinansiering. Sedan tidigare finansierar styrkeområde Transport medlemskap i organisationer som påverkar EU:s forskningspolitiska agenda, som exempelvis EARPA och ERTICO. För att få ut så mycket nytta som möjligt ur vårt deltagande i EU:s organisationer har jag bildat en EU-grupp, bestående av forskare som är representanter i EU:s olika påverkansplattformar. Dessutom har vi avsatt finansiering för de forskare som vill skriva en EU-ansökan och koordinera projekt. Min förhoppning är att dessa satsningar ska leda till en ökad inblandning av våra forskare i EU-projekt.

Styrkeområde Transport satsar också på jämställdhet. Som ett led i detta har vi startat ett mentorsprogram för kvinnliga forskare. Syftet är att ta vara på befintlig kompetens som finns på Chalmers, och öka andelen kvinnor i ledande akademiska positioner inom områden som är relevanta för oss. Mentorsprogrammet vänder sig till disputerade tillsvidareanställda forskare samt forskarassistenter med ”tenure track”. Fyra kvinnliga forskare är nu antagna till programmet, som har kick-off den 13 september.

Slutligen: Den 29 mars var det dags för Introduce A Girl to Engineering Day, och styrkeområde Transport bjöd in 17 unga tjejer mellan 12 och 17 år till Chalmers. De fick testa att göra experiment med luftmotstånd i Chalmers vindtunnel, programmera en fordonssimulator, köra självkörande bilar och uppleva livet som student här på Chalmers. Det var en givande dag för våra gäster och även för oss inom styrkeområdet. Förhoppningsvis träffar vi några av våra besökare igen, då som framtida studenter.
Med dessa rader vill jag önska er alla en skön sommar, och vi ses med förnyade krafter i höst. Missa inte vårt initiativseminarium, Transportation in the Age of Digitalisation, den 26 september!”

Sinisa Krajnovic, ledare för styrkeområde Transport

Sidansvarig Publicerad: on 26 jun 2019.