Syntolkning: Tecknad bild på självkörande bilar

Självkörande bilar ökar säkerheten men kräver tillit

​Om bara tio år kan självkörande bilar göra trafiken både säkrare och mer miljövänlig. Men utvecklingen kan stoppas av långsam lagstiftning och bristande tillit, menar professorn Erik Ström på Chalmers.
Tät trafik av självkörande fordon som kör mycket nära varandra. Det kan vara svårt att förstå att detta framtidsscenario – som inte är särskilt långt bort – innebär högre trafiksäkerhet och lägre utsläpp. Men det gör det, säger Erik Ström, professor på institutionen för elektroteknik på Chalmers tekniska högskola, som nästa vecka deltar i Chalmers seminarium om framtida transporter.
Syntolkning: Bild på Erik Ström

– När man delar data med varandra minskar vissa typer av olyckor – ja, tanken är ju faktiskt att det på sikt inte ska vara några olyckar alls. Den effektiva körningen gör också att bränsleförbrukningen och avgaserna minskar. Dessutom kan vi utnyttja de vägar vi har på ett bättre sätt när vi kör närmare varandra och i smalare filer. Det är en jättevinst då nybyggnation av vägar är dyrt och ger en stor miljöpåverkan.

Tekniken med självkörande bilar är långt kommen. Erik Ström beskriver autonom körning som en stegvis process, där steg ett är helt manuell körning och steg fem är helt självkörande bilar. Redan idag har många bilar exempelvis farthållare, varningar om bilen lämnar filen eller automatisk inbromsning om avståndet till framförvarande bil blir för litet. Men hur lång tid det tar att implementera tekniken fullt ut beror på andra faktorer, som exempelvis kommersiella intressen och lagstiftning.

– Om det ändå skulle hända en olycka: Vem är ansvarig? Är det du, som sitter i bilen, trots att du inte kör? Eller är det biltillverkaren eller den som tillhandahåller avläsningstekniken? säger Erik Ström.
En annan del är tilliten. Dels måste biltillverkarna lita på varandra, så att de kan dela data med varandra. Dels måste allmänheten känna tillit.

För att vi ska kunna lita på bilarna krävs bland annat att kommunikation kan ske mellan bil och till exempel gångtrafikanter. Idag tar den som ska korsa gatan ögonkontakt med bilföraren, och en nick eller gest visar att det är fritt fram. Men hur blir det i framtiden? Sannolikt behöver bilarna kunna blinka eller ”le” för att visa att du har blivit registrerad, sedd.

En annan nöt att knäcka är integritetsfrågan. Hur hanterar man stora mängder data utan att kränka den personliga integriteten? Och hur skyddar man systemet mot hackning?

– Det finns alltid risk för hackning, men vi kan göra det så svårt att det inte är värt besväret. Sedan är det alltid en avvägning mellan nytta och risk. Det är ju likadant med internet – det innebär en hackningsrisk att vara där men de flesta av oss anser att det är värt risken, menar Erik Ström, och tillägger att det är oklart vem som ska ta kostnaderna för datasäkerhet.

Sannolikt komma de självkörande bilarna köra långsammare än vi är vana vid idag. Men det spelar ingen roll. Vi kommer ändå komma fram fortare, eftersom fler bilar kan rulla på vägarna samtidigt. Och:

– Du behöver inte lägga tid på att parkera. Du kan bara kliva ur när du är framme vid ditt mål, så parkerar bilen själv, säger Erik Ström.


Text: Mia Malmstedt
Foto: Oscar Mattsson/iStock


Sidansvarig Publicerad: må 23 sep 2019.