Mattias Wahde
Mattias Wahdes forskargrupp utvecklar algoritmer för självkörande gruvfordon, något som kan göra gruvindustrin säkrare och effektivare. 

Självkörande fordon kan göra gruvindustrin säkrare

​När lastbilarna själva kör i gruvan och på gruvområdet minskar risken för personskador samtidigt som arbetet blir effektivare. Chalmers medverkar i ett nystartat projekt där två självkörande gruvfordon ska utvecklas.
​– Självkörande fordon är viktigt i gruvindustrin av flera orsaker, berättar professor Mattias Wahde, professor i fordonsteknik och autonoma system på Chalmers. En viktig anledning är att man vill minimera risken för personskador genom att ha så få människor som möjligt i gruvan. Med självkörande fordon kan personalen istället styra och övervaka maskiner och utrustning från ett kontrollrum.
 

Säkert och helautomatiskt transportsystem

När fordonen kör själva kan också effektiviteten öka, till exempel genom att väntetiderna för de olika fordonen i gruvan minimeras. För detta ändamål kommer Mattias Wahdes forskargrupp att utveckla algoritmer för ruttplanering och koordination, både i gruvan och vid transporter från gruvan.
 
Syftet med projektet är att bygga ett säkert och effektivt helautomatiskt transportsystem, som fungerar i trånga utrymmen som gruvor, men också på allmänna vägar. Materialet från gruvan kan då transporteras förarlöst hela vägen från gruvområdet till anrikningsverket. Systemet ska kunna arbeta både med och utan stöd från olika infrastruktursystem som GPS, WiFi och 4G.
 

Två självkörande fordon utvecklas

Två olika transportsystem med självkörande lastbilar kommer att utvecklas i projektet. Båda ska ge såväl hög trafiksäkerhet som optimerad användning i gruvdrift. Gruvområdets befintliga infrastruktur kommer i viss utsträckning att anpassas till fordonen.
 
Ett av de två fordonen kommer att transportera malm från gruvan till ytan. Malmen transporteras sedan från omlastningsplanen till gruvan till anrikningsanläggningen av det andra fordonet, en självgående lastbil med släpvagn. Transporterna ska övervakas via ett trafikledningssystem.
 

FAKTA: Om projektet
Projektet Auto pilot site to plant pågår till mars 2019. Det finansieras av Vinnova och leds av AB Volvo.
Projektpartners är Chalmers, AB Volvo, Combitech och Boliden.
Kontakt: Mattias Wahde, 031 772 37 27, mattias.wahde@chalmers.se
 
Text: Malin Persson, Emilia Lundgren
Foto: Emilia Lundgren
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 19 feb 2018.