Ny styrkeområdesledare för Transport utsedd


​Balázs Kulcsár, professor på institutionen för elektroteknik på Chalmers, har utsetts till ny styrkeområdesledare för Transport med start den 1 april 2022. Han efterträder Sinisa Krajnovic vars förordnande löper ut efter sammanlagt sex år.
Balázs Kulcsár rekryterades till Chalmers som forskarassistent inom styrkeområde Transport 2011.

– Han har sedan dess varit aktiv i styrkeområdet och engagerad i dess utveckling, och har en tydlig
bild av akademins roll och utmaningar för att stödja framtida transportlösningar. Beslutet innebär att
styrkeområde Transport får en ny styrkeområdesledare med stark förankring i fakulteten, internationell erfarenhet och en holistisk syn på transportsystem, säger Anders Palmqvist, vicerektor för forskning och Chalmers styrkeområden.

Framtidens intelligenta transportsystem

Balázs Kulcsár ingår i forskargruppen Reglerteknik på institutionen för elektroteknik. Hans forskning handlar framför allt om design av intelligenta transportsystem, modellering av trafikflöden för styrning, linjära parametervarierande system och feldiagnostik. De projekt han är involverad i bidrar till, att med en helhetssyn, utveckla framtida transportsystem. Han har internationell erfarenhet från postdok-vistelser i USA och i Nederländerna.

Vad är bakgrunden till att du sökte du uppdraget?

– Att söka uppdraget var ett naturligt sätt att återgälda det jag har fått med mig från styrkeområde Transport och jag tar mig an det med en stark ansvarskänsla. Jag var den första forskarassistenten att rekryteras från utlandet till Chalmers styrkeområde Transport. Under dessa mer än tio år har jag verkligen uppskattat att växa upp i, och bidra till, styrkeområdet. Mentorskapet, de interna och externa nätverken och ledarskapet har alla varit väldigt värdefulla, säger Balázs Kulcsár.

Vilka erfarenheter tar du med dig?

– För det första vet jag av egen erfarenhet hur det är att vara forskare inom styrkeområde Transport och vad forskningsstöd innebär. För det andra har jag upplevt hur avgörande det är att tillhöra den här typen av starkt nätverk som samlar forskare med liknande intressen. Det är ett budskap som jag har lyft i både nationella och internationella forum och via forskning, undervisning och utvärdering. Med mina erfarenheter ser jag att jag kan fortsätta att bidra till styrkeområdet – men på ett annat plan.

Vilka möjligheter och prioriteringar ser du framför dig?

– Jag har många idéer om hur vi kan fortsätta att utveckla styrkeområdet. En viktig sak att förhålla sig till är att transportforskningen just nu genomgår ett paradigmskifte. Transport går till att bli en hållbar mobilitetstjänst som kräver synergier inom komplexa forskningsområden. Betydelsen av ett starkt forskarnätverk som samarbetar blir därmed allt större, säger Balázs.

– I ett bredare perspektiv bidrar forskningsprojekt inom transport till Chalmers ställning i Sverige och internationellt. Min ambition är att inspirera våra forskare att nå högre och högre med finansiering från styrkeområde Transport och samtidigt introducera dem till synsättet på mobilitetstjänster. Förhoppningsvis kan min egen resa inspirera andra forskare.

Hur ser du på samarbete med andra styrkeområden?

– Nuvarande forskningstrender kräver mer och mer tvärdisciplinära angreppssätt. Det gäller även transportvetenskap där fordonet har setts som den centrala delen av mobilitetstjänster. Men den är inte den enda delen av tjänsten. Därför hoppas jag på samarbete med andra styrkeområden för att skapa kvalitetsdriven forskning inom styrkeområdets temaområden och därigenom tillföra värde till varandra.

– Därutöver är det av stor betydelse att fortsätta att bygga starka strategiska partnerskap utanför Chalmers för att nå våra mål, säger Balázs Kulcsár.


Sidansvarig Publicerad: må 07 mar 2022.