Lars-Ola Bligård

Ny buss-styrning bra för föraren

​Det nya styrsystemet Volvo Dynamic Steering installerades på Göteborgs elbussar för två år sedan. Nu visar en studie från Chalmers att styrningen minskar förarnas problem med trötthet och smärta.

Trög styrning är ett återkommande problem bland tunga fordon och bussar, och kan orsaka besvär i axlar och armar hos förarna. Sommaren 2017 installerades Volvo Dynamic Steering, VDS, i elbussarna på linje 55 i Göteborg. Resultatet av en långtidsstudie som gjorts i samband med detta visar nu tydligt att arbetsrelaterade fysiska besvär kan minska med hjälp av den nya styrningen, som är en vidareutvecklad, avancerad servostyrning.

Studien har gjorts av Chalmersforskare och pågått över ett och ett halvt år. Den visar att de förare som rapporterade måttliga till mycket starka besvär före studien antingen upplevt en minskning till svaga eller inga besvär, eller inte upplevt någon ökning av besvären då de kört med VDS.
– Det är tydligt att VDS har haft en positiv inverkan på bussförarnas arbetsmiljö, säger Lars-Ola Bligård på institutionen för industri- och materialvetenskap som är en av forskarna bakom studien, och fortsätter:
– Vi har undersökt hur bussförares upplevda fysiska besvär påverkades över tid. Studien genomfördes som en enkätstudie över 1,5 år kompletterad med intervjuer. I medeltal deltog 14 förare i varje enkätomgång och sex förare kunde följas över alla våra fyra enkäter. Förarna fick uppskatta hur mycket besvär de hade i olika kroppsdelar vid de olika tillfällena.

 
Volvo Dynamic Steering tar bort vibrationer och stötar som annars fortplantar sig genom ratten. Samtidigt underlättas manövrering i trånga utrymmen, eftersom rattmotståndet minskar med upp till 70 procent i låga hastigheter. Ratten återgår också automatiskt till utgångsläget när rattgreppet lättar.

 
Generellt sett ställer sig förarna väldigt positiva till VDS.
– Att framföra en buss på ett säkert sätt och i tid i en ansträngd trafiksituation gör bussföraryrket till en stundtals påfrestande arbetsmiljö. Lösningar som Volvo Dynamic Steering är en välkommen och viktig utveckling för att våra förare ska få en bättre arbetsmiljö, säger Karl Orton, IT- och fleetdirektör på Keolis som är operatör på linjen.
Resultatet av rapporten öppnar nu för fortsatta studier, och Lars-Ola Bligård ser en fortsättning:
– Det vore bra med ytterligare studier för att klarlägga validiteten i sambandet mellan VDS och minskade besvär, då det var rätt få deltagare i denna studie. Det vore också intressant att studera om förare som kör mycket med VDS utvecklar färre och mindre allvarliga fysiska besvär än förare som inte kör med det nya styrsystemet.

Text: Mia Malmstedt / Olof Nordangård
Foto: Tina Koohnavard

 

Sidansvarig Publicerad: fr 30 aug 2019.