Magnus Granström ny profilledare

​Styrkeområde Transport har fått en ny profilledare. Magnus Granström, föreståndare för SAFER, arbetar en tid parallellt med Mats Svensson och tar sedan över som ledare för profilen Trafiksäkerhet.
Hej Magnus! Vad jobbar du med till vardags?

– SAFER, eller Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers som är det fulla namnet, är ett kompetenscentrum för trafik- och fordonssäkerhet. Som föreståndare handlar mitt dagliga arbete om att skapa en så bra plattform som möjligt för våra partners. Idag har vi 35 partners – däribland exempelvis Autoliv, AB Volvo, Volvo Cars, RISE, VTI och Trafikverket – och i vår plattform kan vi driva gemensamma forskningsprojekt, bygga kompetens och sprida kunskap.

Vad kommer du att tillföra till styrkeområde Transport?

– Jag tillför min breda erfarenhet från både akademi och industri – jag har bland annat arbetat 15 år inom AB Volvo. Dessutom kan jag bidra med ett internationellt nätverk, framförallt kring EU-aktiviteter.

Varför tackade du ja till rollen som profilledare, vad lockade dig?

– Denna roll har ett stort överlapp med min föreståndarroll på SAFER, så det kändes logiskt att tacka ja. Det är också mycket lärorikt att jobba tillsammans med övriga profilområden eftersom trafiksäkerhet hänger så intimt samman med andra aspekter, som till exempel transporteffektivitet.

Du går nu parallellt med Mats Svensson under en tid. Hur länge och vad innebär det?

– Ja, Mats och jag går parallellt under 2019. Det passar bra eftersom han gått in i en ny roll på sin avdelning under den gångna våren. Vi försöker dela på arbetsuppgifterna på lämpligt sätt, också baserat på vem av oss som är tillgänglig i olika sammanhang.

Vad ser du fram emot att arbeta med inom styrkeområdet?

– Jag känner att jag har haft en bra inblick redan tidigare via både Mats Svensson och styrkeområdesledaren Sinisa Krajnovic. Nu ser jag fram emot att ännu mer kunna arbeta med gemensamma roadmaps, utlysningar, EU-aktiviteter och annat!

Text: Mia Malmstedt
Foto: Henrik Sandsjö


Sidansvarig Publicerad: to 29 aug 2019.