Global sustainability goals

Länka till hållbarhetsmålen med nytt webbverktyg

​Hur kopplar din forskning mot FN:s hållbarhetsmål? På ett positivt sätt, inte alls – eller till och med negativt? Ett nytt webbverktyg gör det lättare att reflektera och hitta förbättringsområden för forskning såväl som utbildningsinsatser.
Att förhålla sig till FN:s hållbarhetsmål blir allt viktigare för Chalmers, liksom för andra lärosäten. Allt fler finansiärer ställer också krav på att kopplingar till målen redovisas redan i ansökningarna, och även samarbetspartners lägger tyngdpunkt vid hållbarhetsarbetet.

Men det är inte alltid helt enkelt att kartlägga hur, och på vilket sätt, det egna arbetet relaterar till de 17 målen. Därför har GMV, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, nu utvecklat ett verktyg med namnet SDG Impact assessment tool.
– Genom verktyget vägleds man att reflektera över hur man kopplar till målen. Det ligger öppet för alla, och det går bra att använda det på egen hand, berättar Maria Djupström, Chalmers hållbarhetsstrateg, som funnits med i framtagandet.

I verktyget utgår man från sin egen situation – sitt forskningsprojekt eller exempelvis sin utbildningsinsats – och får hjälp att kartlägga behov och potential. Vilka mål stärker projektet, och finns det mål som faktiskt motarbetas?
– På så sätt får man också en bild av samtiden, lagstiftning till exempel, och kan se vad man behöver förbättra. Det kan också ge en bild av möjliga framtida forskningsområden – var behöver vi forska vidare för att möta hållbarhetsmålen? säger Maria Djupström.
– Verktyget är självinstruerande, men det finns också hjälp att få via till exempel GMV. En av avsikterna är att kunna bättre komplettera forskningsansökningarna med information om kopplingar till de globala målen.

Styrkeområde Transport planerade att arrangera ett lunchseminarium med Maria Djupström och innovationsrådgivare Pip Dragonetti den 17 mars. Under seminariet skulle verktyget presenteras, både till innehåll och praktisk användning, och deltagarna få möjlighet att ställa egna frågor samt diskutera frågeställningar. Detta seminarium ställdes in på grund av Coronautbrottet. Nytt datum kommer senare!

Fotnot: Arbetet på GMV sker i samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.