Studentprojektet Solar Wharf Garage

Internationellt studentprojekt vann första pris

​Designa ett garage där båtar kan ladda sina elmotorer samtidigt som de skyddas mot väder och vind. Så löd uppdraget från Volvo Penta, som studenter från Chalmers och Penn State University gemensamt tog sig an. Och resultatet blev prisvinnande!
Eldrivna båtar har blivit allt vanligare, men de flesta marinor saknar tillräcklig kapacitet för att tillgodose behovet av laddning. Med detta problem i åtanke annonserade Volvo Penta i höstas ut ett kandidatarbete för att få förslag på lösningar. Det föreslagna arbetet var ett så kallat Capstone-projekt, vilket innebär att det är en del av Chalmers strategiska partnerskap med Volvo Group, och skulle genomföras av studenter på Chalmers tillsammans med studenter från Penn State University i Pennsylvania, USA.

Fyra studenter från Chalmers och fyra från Penn State har därför arbetat tillsammans i projektet hela våren. Och trots att Corona satt stopp för planerna på resor har det varit ett lyckat samarbete – så lyckat att studenternas ”Solar wharf garage” knep topplaceringen i Lockheed Martin Best Project Award. Detta är andra gången ett Capstone-projekt vunnit första pris under de sex år samarbetet pågått.

"Ett projekt av bra kvalitet"

Agnes Tunstad och Aime Vesmes var med i det vinnande teamet. Båda lockades förstås av möjligheten att knyta internationella kontakter, men inte bara.
– Det var ett roligt projekt att testa på, och att det var i samarbete med en global verksamhet gör det ju inte mindre intressant, säger Aime Vesmes, och Agnes Tunstad nickar och fyller i:
– Jag gillar båtar, och jag gillar förnybar energi! Dessutom verkade det från början vara bra kvalitet på projektet.

Aime Vesmes avslutar just tredje året på Maskinteknik – precis som de övriga två medverkade från Chalmers, Gustaf Malmsjö och Johan Kinell – medan Agnes Tunstad läser Automation och mekatronik. Projektet innebar därför inte bara ett samarbete över nationsgränser, utan ett samarbete över Chalmers sektionsgränser.
– Mycket är likt mellan utbildningarna, men det är också mycket som skiljer sig åt. Jag är glad för allt jag fått lära mig om produktutvecklingsprocessen, det var helt nytt för mig. Hade jag inte haft med mig projektkollegor från Maskinteknik så hade det här blivit mycket svårare, säger Agnes Tunstad.

Projektet har krävt mycket inlärning och mycket tid till förstudier för dem alla:
– Ja, utmaningen har varit att lära sig allt man behövde kunna. Jag visste till exempel inte hur solceller fungerade, eller vad man behöver tänka på i en marin miljö. Vi har verkligen lärt oss under vägen, säger Aime Vesmes.

Tvåbåtsgarage med 18 solpaneler

Den slutliga produkten är ett tvåbåtsgarage där båtarna laddas av nio solpaneler vardera. Panelerna har enligt beräkningarna betalat sig på knappa 13 år, och beräknas kunna vara i bruk mer än dubbelt så länge. Garaget är byggt av material som garanterar minsta möjliga risk för rost eller annan skada, och panelerna kan också vikas ner vid hårt väder.

Arbetet har utförts via Zoom, ett digitalt verktyg för videokommunikation. De åtta i gruppen var noga med att inte dela upp projektet i mindre bitar utan försöka att – så långt möjligt – samarbeta i alla delar. Det återspeglas i rapporten, menar de; risken är annars att rapporten blir ”hackig” och att det tydligt syns att den är utförd av olika personer i olika delar. Själva tror studenterna att det är en av anledningarna till vinsten. Och som Agnes Tunstad säger:
– Vad är det för mening med globala projekt om man inte jobbar ihop?

Responsen från Volvo Penta har bara varit positiv. I början hade studenterna tät kontakt med sin kontaktperson, som dock också betonade att han inte ville att de skulle bli för influerade utan tänka fritt.
– Bara våra idéer kan väcka något hos Volvo så är jag glad. Det var ju det alltihop syftade till; att vi skulle kunna ge idéer, säger Aime Vesmes.

Annorlunda utställning blev till en fördel

Planen var att Chalmersstudenterna skulle ha rest till Penn State i april. Resan fick naturligtvis ställas in. Men restriktionerna som Coronapandemin medfört har inte bara varit negativ. För Chalmersstudenterna blev vinsten ännu roligare när de fått möjlighet att medverka i en video i den virtuella utställning utifrån vilken vinnaren korades.
– Hade det bara varit en vanlig utställning med postrar, så hade det inte nog inte känts lika kul. Vi hade helt enkelt inte varit lika delaktiga. Men nu, med videon, var vi alla med på lika villkor, avslutar Agnes Tunstad.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Charles Strömblad (foto på Agnes Tunstad och Aime Vesmes) och Gustaf Malmsjö (Solar Wharf Garage och Öckerö hamn)

 

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.