Autonoma transporter

Hur når vi transporthimlen?

​Delade transporter, i självkörande och eldrivna fordon, är för många en framtidsdröm. Men hur når vi den? Med sin forskning om detta vann Sigma Dolins tredje pris i Earpas pitch-tävling för unga forskare.
Sigma Dolins jobbar på RISE och är doktorand på Chalmers i ett forskningsprojekt som till stor del finansieras av Keolis. I sitt arbete tittar hon på faktorer i kulturer och samhällen som kan underlätta, eller motverka, utvecklingen av en delad mobilitet.
– Nya former av transporter, som eldrivna och självkörande fordon, kan slås ihop med samåkningstjänster för att bilda en helt ny form av mobilitet. En dag kommer vi att ha elektriska, autonoma, uppkopplade fordon som kommer när vi behöver dem, och de tar oss till en magisk plats; transporthimlen! säger hon.

Bäst av allt: sammanhållning

I ”transporthimlen” har vi lägre utsläpp, färre olyckor och färre fordon på vägarna. Vi kan boka vilken typ av fordon som helst från en och samma app, och lägga mindre tid och pengar på resor. Men Sigma Dolins tycker ändå att det allra bästa med framtidsscenariot är den sociala sammanhållning som kan skapas.
– Om alla hade tillgång till bra och säkra transporter, ifall bilägande inte speglade den personliga identiteten eller ens tillgångar… om vi delade tio-femton minuter långa resor med människor som inte ser ut exakt som vi men ändå bor i samma grannskap… Jag tror att det skulle skapa intressanta och positiva förändringar i samhället, säger hon.
Men det är inte helt enkelt att uppnå.
– Vi kan inte prata om självkörande fordon som en åtråvärd produkt för konsumenter. Istället behöver vi förstå hur vi ska omformulera vad allmänna transporter är och kan bli. Det betyder att vi, som samhälle, behöver ändra hur vi agerar och ser på mobilitet.

Kulturella faktorer påverkar viljan att dela

Sigma Dolins, och hennes kollega på Aristotle University i Thessaloniki, tittar nu på delad mobilitet som ett sociotekniskt system. De arbetar med en internationell och longitudinell studie och fokuserar på kulturella faktorer som påverkar vår vilja att dela fordon med andra. Målet är att bygga upp ett index för att förstå samhälleliga attityder till mobilitet, delning och självkörande fordon. Indexet ska vara beskrivande men också kunna ge underlag för åtgärder; vilka riktlinjer, föreskrifter eller vilken service behövs för att få till en beteendeförändring?

Rädsla för främlingar begränsar

Det största hindret för att få folk att dela fordon med andra är, enligt Sigma Dolins, att vi faktiskt är rädda för varandra.
– Vi har inte en kultur där vi lär oss hur man ska uppföra sig om man är instängd med främlingar i ett litet utrymme. Det närmaste vi kommer delad mobilitet är att åka hiss – och då är vi oftast tysta under den knappa minut som färden tar. Pris är det enklaste och, just nu, mest effektiva sättet att få människor att prova att dela fordon med andra. Jag tror att pris och tillgänglighet är nyckeln till framgång, säger hon, och fortsätter:
– Jag tror att kulturella skillnader definitivt påverkar hur vi ser på privat och allmän yta. Invånare i asiatiska länder tenderar att ha en annorlunda inställning än vi, och pre Corona var trängsel på allmän plats väldigt vanligt där. Att dela med andra var en nödvändighet och därför normalt. Men asiatiska familjer har heller inte alltid en egen bil. En del av min studie blir därför att titta på hur många som har haft tillgång till egen bil under uppväxten, och hur det påverkar individernas beteenden senare i livet.

Viktigt att kunna kommunicera

Att delta i Earpas Young Researchers Competition var en väg till exponering mot industrin, men mer än någonting annat var det ett sätt att få feedback och slipa på presentationstekniken, förklarar Sigma Dolins.
– Jag tycker att det är viktigt att doktorander får den här typen av tillfällen. ”Fjärilar i magen-känslan” är förfärlig, så jag förstår att många undviker att presentera. Men att kommunicera vår forskning är 49 procent av arbetet!

Text: Mia Malmstedt
Foto: iStock och Birger Löfgren, Rise


Sidansvarig Publicerad: fr 06 nov 2020.