Resenärernas skiss till hållplats

Elbussens hållplats blev vardagsrum när resenärerna fick bestämma

​Ett vardagsrum med mycket växtlighet, där man kan träffas, plugga eller ta en fika. Det blev resultatet när chalmersforskare bad resenärer på elbusslinjen 55 att utforma en inomhushållplats där man vill stanna kvar.
På Electricitys ändhållplats på Lindholmen väntar bussen inomhus. Eldriften, ljudlös och utsläppsfri, gör att en hållplats kan placeras mitt i en miljö där vi vill ha det tyst, lugnt och rent.

– Utgångspunkten för inomhushållplatsen var från början att skapa en miljö där man ville stanna kvar, för att studera eller träffas, berättar Pontus Wallgren, forskare i industri- och materialvetenskap på Chalmers. Men när vi intervjuade bussresenärer visade det sig att hållplatsen visserligen är populär, men att inte många uppehåller sig där.

Under hösten har en grupp resenärer därför fått bidra till en vidareutveckling av hållplatsens interiör, i samarbete med forskarna och Electricitys parter.

– Deltagarna enades kring att göra hållplatsen mer som ett vardagsrum och mindre lik ett garage, och med mycket mer växtlighet, säger Pontus Wallgren. Nu är möbler och växter beställda, så snart kan resenärerna börja njuta av sitt nya vardagsrum.

Deltagare i workshop om ElecctriCitys inomhushållplatsInomhushållplatsens ansiktslyftning är en del av en studie, där forskarna undersökt hur förare och resenärer upplever bussarna och hållplatserna i projektet Electricity. Pontus Wallgren berättar att både bussar och hållplatser fått höga betyg. Bland annat upplevs bussarna som väl anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga, och lätta att köra mjukt och behagligt.

En utmaning för de som planerar kollektivtrafiken är den tid som krävs för att ladda vid ändhållplatser. På linje 55 som har en förhållandevis kort körtid på omkring 25 minuter behöver bussarna ladda trefyra minuter, men tidtabellen är lagd med en marginal på tio minuter mellan turerna.

– Förarna ser pausen som en fördel. De menar att det minskar stress och ryggbesvär och gör dem mer alerta i trafiken, avslutar Pontus Wallgren.

Resultaten från studien presenteras på ett seminarium på Chalmers den 24 januari 2018. Anmäl dig här >>

FAKTA OM STUDIEN
Studien ingår i European Bus System of the Future 2, ett projekt under ledning av International Association of Public Transport och delfinansierat av EU-programmet Horisont 2020.
Studien har genomförts av Pontus Wallgren, Oskar Rexfelt, Victor Bergh Alvergren, MariAnne Karlsson och Erik Ohlson, Chalmers.
Kontakt: Pontus Wallgren, 031 772 13 97, pontus.wallgren@chalmers.se 

FAKTA OM ELECTRICITY
ElectriCity pågår sedan två år tillbaka i Göteborg och är ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle där de medverkande utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. El- och hybridbussarna på linje 55, där olika tekniklösningar provas och utvecklas, rullar mellan Chalmers båda campus.

Bilder:
Skisser från workshopen. Foto Pontus Wallgren.
Pontus Wallgren. Foto Jenny Netzler.
Deltagare i workshopen. Foto Pontus Wallgren.

Text: Emilia LundgrenSidansvarig Publicerad: må 22 jan 2018.