Lyckat initiativseminarium för styrkeområde Transport

​Styrkeområde Transports initiativseminarium Transportation in the Age of Digitalisation lockade många och nöjda deltagare. Dagen kom att handla om såväl självkörande fordon som block-chain och anpassningar till en ny marknad.
Cirka 300 representanter från industri och akademi hade samlats när Sinisa Krajnovic, ledare för styrkeområde Transport, hälsade välkomna.
 Vi försöker alltid välja ett tema för vårt initiativseminarium som känns aktuellt. Just nu diskuteras automation och automobilitet, men också delad ekonomi, sade han.
Ny teknik gör det möjligt att märka gods, så att man inte bara vet var det är utan även vilken temperatur och luftfuktighet det befinner sig i. Även lastbilar kan skicka data, som berättar om dess status. Så:
 Hela trafiksystemet blir allt mer automatiserat. Transport handlar inte längre bara om att ha tillräckligt många bussar i stadsnätet, utan vilka appar vi använder.

Omöjligt att förutse utvecklingen
Robin Teigland, professor inom Management of Digitalisation, inledde dagen med att tala om hur samhälle och ekonomi förändras. Hon citerade Bill Gates:
 Vi överskattar alltid den utveckling som kommer att ske de närmaste två åren, men underskattar vad som kommer att hända de närmaste tio. Hur ska vi kunna arbeta när vi inte ens vet vad vi inte vet?
Ett sätt att tänka på marknadens behov är att fundera över vad vi behöver, och besvara frågan med ett verb istället för ett substantiv, menade Robin Teigland. För att illustrera visade hon en bild på en kvinna som vinkar efter taxi.
 Tänk på vad hon vill göra, istället för vad hon vill ha! Vart vill hon åka? Varför? Se tekniken som ett medel, inte som ett svar.

Varierande ämnen under dagen
Henrik Sahlin från Ericsson talade om autonoma bilar, tekniken som behövs och de utmaningar som måste lösas. Bilen måste kunna prata med andra bilar, med infrastruktur, fotgängare och nätverk. Hur fungerar det om man plötsligt tappar täckning? Behöver vi invänta 5G?
Chalmersprofessorn Maria Ljunggren Söderman berättade om nödvändiga metaller för fordonsindustrin – 25 stycken olika – som idag inte återvinns. MariAnne Karlsson, likaså professor från Chalmers, pratade om MaaS – Mobility as a Service.
 Vi ser att ett paradigmskifte är på väg. Framöver kan vi se aktörer som paketerar sina erbjudanden tillsammans – det kan få människor att ändra sitt beteende, till exempel genom att inte köpa bil, sade hon, och avlöstes av Hans Arby, vars företag Ubigo erbjuder just en sådan tjänst.
Under eftermiddagen talade även Érika Martins Silva Ramos från Göteborgs universitet om användarpreferenser, Klas Hedvall från Volvo GTT om fordonsunderhåll i en uppkopplad framtid, och Jonas Flodén från Göteborgs universitet om block-chain.
Sist ut innan den avslutande paneldiskussionen var Ikeas Stefan Holmberg som talade om företagets utmaningar på en ny marknad.
 Vi grundades i en tid när människor hade mer tid än pengar. Nu är det tvärtom; folk har pengar men inte tid. Våra varuhus ger inspiration men de flesta besökare börjar direkt leta efter genvägarna; de har inte tid och lust att gå runt i flera timmar.

Viktigt att säkra framtidens kompetens
Panelen diskuterade hur kompetensförsörjningen ska tryggas framöver och kunde konstatera att industrins behov är svåra att förutse, vilket leder till att kompetensen hos de studenter som utbildas just nu redan efterfrågas i industrin. Detta är bara en av flera faktorer som gör att ett tätare samarbete mellan akademi och industri blir allt viktigare framöver.
Styrkeområdesledaren Sinisa Krajnovic avslutade dagen med att berätta om sin vän, den pensionerade lastbilschauffören Peter. Peter arbetade ensam och var ofta ute på långkörningar. Han hade svårt att hitta en ersättare om han blev sjuk, och blev ibland tvungen att vänta länge på reservdelar på plats ute i Europa. Genom åren har han förlorat mycket tid med sin familj. Men framtidens lastbilschaufförer kommer att arbeta helt annorlunda, menade Krajnovic.
 Lastbilarna kommer att kunna samköras i karavan, så att endast den första chauffören verkligen jobbar. De andra kan passa på att ta skype-samtal med familjen. Eller så kan de rent av sitta hemma och fjärrstyra sin bil.
Nöjda deltagare lämnade Chalmers konferenshall Runan. Nästa år är det åter dags för initiativseminarium. Välkomna då!

Text och foto: Mia Malmstedt


Sidansvarig Publicerad: må 30 sep 2019.