Avtalssignering mellan Volvo och Chalmers

Volvo och Chalmers förnyar avtal

Chalmers och Volvo Group har förnyat sitt samarbetsavtal. Det nya avtalet löper fram till 2022 och innebär samarbeten både i forskning och utbildning. ”Ett oerhört viktigt partnerskap”, kommenterar Stefan Bengtsson, Chalmers rektor.

Det förnyade avtalet, som innebär att Volvo Group även framöver är en av Chalmers så kallade strategiska partners, uppmärksammades med en ceremoni den 9 oktober. Avtalet markerar fortsättningen på ett långvarigt samarbete som påbörjades redan 2009.

Strategiska partnerskap kännetecknas bland annat av omfattande forskningssamarbeten, större möjligheter för nyutexaminerade att få jobb, bredd över Chalmers olika disciplinområden och även spetsfrågeställningar inom utvalda områden.

–​ För oss är partnerskapet med Volvo Group oerhört viktigt. Chalmers driver på ett medvetet sätt högsta möjliga kvalitet i både utbildning och forskning, men det räcker inte – vi måste också samarbeta med näringsliv och samhälle. Samarbeten gör oss bättre och ger oss relevans i verksamheten, säger Stefan Bengtsson.

– Volvo är en mycket viktig samarbetspartner för oss, kanske den allra viktigaste. Vi har extremt stora samarbeten som vi värnar om.


Långsiktigt samarbete
Volvo Group startade 2009 programmet VG APP, Volvo Group Academic Partner Program. Inom ramen för detta har företaget idag nio partneruniversitet runt om i världen.
– VG APP är ett strategiskt och långsiktigt Volvo Group-initiativ, och består av tre moduler: Forskning, Rekrytering och Fortbildning. Vi fäster stor vikt vid just ordet partner. Det betyder att vi bygger en långsiktig relation som båda vinner på, och där vi båda kan växa tillsammans, säger Lars Stenqvist, verkställande vice vd på Volvo Group, och fortsätter:
– Chalmers har en exklusiv sits inom Volvo Group, då det är ett av enbart två universitet med vilka vi har samtliga tre moduler inom VG APP.

Samarbetet mellan Chalmers och Volvo Group har under åren som förflutit lett till stort antal nationella och internationella forskningsprojekt som i sin tur resulterat i en mångfald av vetenskapliga publikationer. Partnerskapet har även gett upphov till gemensamma doktorander, gästföreläsningar, kompetensutveckling och studentarbeten; däribland både examensarbeten och internationella studentprojekt. I det nya avtalet har tre samarbetsområden identifierats: Trafiksäkerhet och fordonsautomation, Framtida energieffektivitet, samt Material och tillverkning.

Med Göteborg som gemensamt nav
För Volvo Group är rekrytering och fortbildning prioriterade områden, menar Lars Stenqvist.
– För oss innebär partnerskapet med Chalmers förenklat att vi får större tillgång till forskare, samtidigt som vi aktivt kan ta del i utformning av utbildningar för att trygga tillförsel av kompetens i form av både nyrekrytering och fortbildning.

– Att Chalmers ligger i Göteborg, precis som Volvo Groups huvudkontor, ger samarbetet än större tyngd.
Göteborg är ”moderskeppet” inom Volvo Group och Chalmers därmed vår allra viktigaste samarbetspartner, avslutar Lars Stenqvist.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Johan Bodell

Sidansvarig Publicerad: må 30 mar 2020.