ElectriCity visar vägen framåt

​Fullskalig helelektrifierad busstrafik på flera linjer, upphandlingar för ett rekordstort antal elbussar, inomhushållplatser och otaliga tester. Dessutom ett breddat fokus på bland annat elektrifiering av sjötrafik och byggarbetsplatser, luftkvalitetsstudier och samhällsplanering. Det är några av resultaten från ElectriCity-samarbetet.
På försommaren 2015 började ett antal elektriska bussar trafikera linje 55 mellan Chalmers två campus, Lindholmen och Johanneberg. Elbusslinjen var, och är, en del i ElectriCity – ett samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle. Chalmers roll i samarbetet är att tillföra forskningsdimensionen i ett projekt för god luftkvalitet och låga bullernivåer.

Sedan 2015 har mycket hänt. Det som började i tester av elektrifierad busstrafik i en begränsad skala inom en demoarena har nu svällt till fullt elektrifierade busslinjer och Europas största upphandling av elbussar. Samtidigt har antalet partners blivit fler, med ABB och Transdev som de senaste medlemmarna. Men inte minst har demoarenorna utökats, liksom arbetet med att tillvarata de positiva effekter den renare och tystare elektrifieringen innebär.

Viktiga resultat och pågående arbeten 

Linje 55: Driften av demoarenan har förlängts och nya bussar testas på linjen. 
Linje EL16: Nya helelektriska högkapacitetsbussar för extratrafik på linje 16. 
Snabbladdstationer med hög effekt till linjer med hög trafikbelastning. 
Nya testhållplatser anpassade till den tystare och renare eldriften, både inom¬hus och utomhus. 
Nöjdare resenärer och förare, som ett resultat av att bussarna elektrifierats. 
Fungerande geostaket/Zone Management för linje 55 och linje EL16. 
En digital plattform där tidiga idéer till tjänster och produkter har tagits fram. 
En marin demonstrationsarena för test av eldrift i färjor för pendeltrafik är under framtagande. 

För att läsa mer om projektet, gå till ElectriCitys hemsida, där du också hittar den nya statusrapport för 2020.

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.