Syntolkning: Stefan Bengtsson och Mats Fägerhag signerar avtal
Enligt avtalet mellan CEVT och Chalmers, ska parterna tillsammans utveckla och förstärka utbildning, forskning och innovation inom bland annat självkörande bilar och artificiell intelligens.

CEVT och Chalmers blir strategiska partner

​Chalmers och fordonsutvecklaren CEVT har enats om ett tioårigt strategiskt partnerskapsavtal. Målet är att säkerställa långsiktig tillgång på såväl välutbildade ingenjörer som effektiv forskning.
​Den 7 september träffades Chalmers rektor Stefan Bengtsson och CEVTs VD Mats Fägerhag på Lindholmen för att skriva under avtalet.

– Samarbetet mellan CEVT och Chalmers är en investering för framtiden. Jag ser det som ett mycket strategiskt viktigt steg i att stärka både Chalmers, CEVT och näringslivet i västsverige, då kunskap, kompetensuppbyggnad och forskning och utveckling är nyckeln till framgång, säger Mats Fägerhag.

Syntolkning: Signering av avtalCEVT och Chalmers ska tillsammans sträva efter att utveckla och förstärka utbildning, forskning och innovation inom ett antal prioriterade områden. Dit hör bland annat självkörande bilar, hållbar mobilitet, artificiell intelligens och cybersäkerhet. Fordonsutvecklaren planerar att ha upp till fyra industridoktorander per år knutna till Chalmers och andelen chalmersstudenter som gör sina examensarbeten på CEVT ska också öka.

– För oss som lärosäte är avtalet särskilt värdefullt på områden som självkörande elektrifierade fordon och artificiell intelligens. Det handlar både om att få in relevanta forskningsfrågeställningar och att säkra möjligheter för våra studenter – såväl under som efter studierna, säger Stefan Bengtsson.

Chalmers har idag avtal om officiellt partnerskap med fjorton olika företag.

– Avtalet med CEVT innebär en intressant breddning av våra partneravtal. Vi utvecklar samarbetet med en snabbväxande aktör i fordonsbranschen vilket stärker både Chalmers och den västsvenska fordonsindustrin som jag ser det, säger Stefan Bengtsson.

Samarbetet kommer ytterst att styras av en årlig ledningskonferens där representanter för Chalmers respektive CEVT träffas för att utvärdera och definiera lämpliga samarbetsområden. På Chalmers kommer åtagandet att samordnas av styrkeområde Transport.

Text: Emilia Lundgren
Foto: Johan Bodell

FAKTA
Fordonsutvecklaren CEVT (China Euro Vehicle Technology) ägs av Zhejiang Geely Holding Group som även bland annat äger Lynk & Co, Volvo Personvagnar, Polestar och Lotus. Företaget har omkring 2000 anställda och har kontor i Göteborg och Trollhättan. Läs mer: https://www.cevt.se/
 
Pågående samarbetsprojekt mellan Chalmers och CEVT

Sidansvarig Publicerad: ti 11 sep 2018.