AoA Transport

Bred forskningshorisont med temaprojekt

​Totalt 28 ansökningar kom in när styrkeområde Transport utlyste finansiering av temaprojekt, och 19 beviljades. ”Mycket lyckat”, konstaterar vice styrkeområdesledare Kajsa Hulthén.
Tidigt i våras gick styrkeområde Transport ut med två utlysningar, ett för ettåriga projekt inom områdena Electromobility och Autonomous transport, samt ett för tvååriga projekt inom Transition to the transport system of the future.
– En av tankarna med utlysningarna är att uppmuntra till nya tvärdisciplinära samarbeten, säger Kajsa Hulthén.

Att just främja tvärdisciplinära samarbeten ligger i styrkeområdenas natur. Och resultatet blev lyckat, säger hon:
– Det är fantastiskt att se att forskningsprojekten spänner över en väldig bredd – allt ifrån renodlade teknikprojekt till mer samhällsvetenskapligt orienterade – och samlar forskare från sju av Chalmers tretton institutioner. Vi ser också att personer som aldrig förut arbetat tillsammans nu kommer att göra det inom ramen för våra projekt.

Logistik, färjor och e-handel

Bland projekten märks fokus på exempelvis eldrivna färjor, hinder och möjligheter för implementering av självkörande fordon, ny teknik i elbilarnas växellådor, säkerhet för de elcyklar som nu finns att hyra på gatan, miljöpåverkan hos kustnära båtar, integrering av transport- och elsystem, införandet av automatiserade logistiksystem, utmaningar i att förmå människor att dela fordon, segregation till följd av växande e-handel, brist på material för framtidens bilar – och mycket, mycket mer.

De inkomna projekten granskades av tre personer från varje profilområde inom styrkeområdet – Hållbara fordonsteknologier, Transporteffektivitet och kundanpassad logistik, Trafiksäkerhet – inklusive profilledarna. Baserat på denna utvärdering togs sedan beslut av styrkeområdets ledning.

Fyra kriterier för bedömning

Bedömningen gjordes utifrån fyra kriterier: hur väl projektet bidrar till styrkeområde Transports vision – till exempel genom att ge förväntad nytta, stärka nätverk mellan forskare eller visa potential för att få framtida extern finansiering – hur väl projektet relaterar till temaområdena, hur väl samarbetet mellan forskarna adderar något nytt till forskningsområdet, samt hur väl den tvärdisciplinära aspekten beskrivits.
– Trots att projekten är så olika, så hade bedömningsgruppen relativt stor konsensus kring vilka projekt som skulle finansieras, säger Kajsa Hulthén.

Projekten kommer att läggas upp på hemsidan research.chalmers.se, och uppföljning sker genom en halvtidsrapport och en avslutande rapport.
– Vi hoppas också kunna få ta del av intressanta resultat löpande genom att forskarna presenterar sin forskning på olika arrangemang arrangerade av styrkeområdet, såsom lunchseminarier, alla-forskar-dagar och initiativseminarier, avslutar Kajsa Hulthén.

Text: Mia Malmstedt
Bild: Boid


Sidansvarig Publicerad: to 27 jun 2019.