Händelser: Transporthttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 15 Feb 2021 21:38:49 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp.aspxMistra Carbon Exit Week: Möjligheter och utmaningar för personbilstrafiken att klara nollutsläpp<p>Online</p><p>​Detta webbinarium belyser hur trenderna inom elektrifiering, självkörande bilar och delningstjänster kan påverka den svenska personbilstrafikens möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp till nära noll innan 2045. På vilket sätt kan de underlätta och försvåra uppfyllelsen av utsläppsmålen? Vad har vi för styrmedel att tillgå för att nå målen?</p>​Deltagare: Daniel Johansson, docent Chalmers, Frances Sprei, docent Chalmers, Ella Rebalski, doktorand Chalmers samt representanter från näringslivet och myndigheter.​<br /><br /><a href="https://www.mistra.org/kalendarium/mistra-carbon-exit-week-mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp-fokus-pa-elektrifiering-sjalvkorande-bilar-och-delningstjanster/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan och mer information om webbinariet på Mistra Carbon Exit</a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxVREF Conference on Urban Freight<p>Online</p><p>​ Den 4:e VREF konferensen om Urban Freight kommer att presentera aktuella frågeställningar som påverkar stadstransportforskning och diskutera komplexiteten med utformning av stadsmiljöer och flödeshantering för beboeliga städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Borderless-traffic-safety-research---setting-the-plan-towards-2030-tredje-webinariet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Borderless-traffic-safety-research---setting-the-plan-towards-2030-tredje-webinariet.aspxVärdekedjan - att rapportera och anskaffa<p>Online, Teams</p><p>​Detta är det tredje av tre webinarier för att följa upp Stockholmsdeklarationen och de nio rekommendationerna i Saving lives beyond 2020 - the next steps. Målet med serien är att skapa förståelse och identifiera möjliga forskningsfrågor och -projekt. Webinarierna arrangeras i samarbete med trafiksäkerhetscentrumet Safer.​​</p>​<br /><a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/Pages/Borderless-traffic-safety-research---setting-the-plan-towards-2030-third-webinar.aspx">​Läs mer och registrera dig på den engelska sidan här!</a><br />