FRAMSKJUTET! Lunchseminarium: FN:s globala hållbarhetsmål - forskning, ansökningar och ranking

​​Ett lunchseminarium för alla som är intresserade av Chalmers nya verktyg, SDG impact assessment tool.
DETTA LUNCHSEMINARIUM HAR STÄLLTS IN PÅ GRUND AV CORONAUTBROTTET. ETT NYTT DATUM FÖR SEMINARIET KOMMER FRAMÖVER.

Chalmers har tillsammans med GU tagit fram ett IT-verktyg för att utföra kartläggningar gentemot de FN:s globala hållbarhetsmål. Verktyget kallas för SDG impact assessment tool och ligger öppet för alla att använda.
Ett av dess användningsområden kan vara att komplettera ansökningar med information om hur det tänkta forskningsprojektet kopplar till de globala målen och delmålen. Detta är också information som forskningsfinansiärer allt mer kräver i sina utlysningar.
 
Under detta lunchseminarium, lett av Chalmers Hållbarhetsstrateg Maria Djupström, går vi igenom verktyget både till innehåll och praktisk användning. Vi visar exempel på hur en kartläggning kan gå till och hur resultatet kan se ut.
Vi diskuterar tillsammans hur verktyget kan användas för att komplettera ansökningarna och hur svaret kan nyttjas till intern utveckling och ökad samverkan, samt hur informationen om vår forsknings kopplingar till SDG-er skulle kunna samlas in för mer komplett hållbarhetsrapportering och input till rankingsystem.

Läs mer om SDG impact assessment tool.

Välkommen till detta lunchseminarium! Vi bjuder på en lättare vegetarisk lunch. Vänligen notera att detta seminarium är för anställda på Chalmers och GU, och inte är avsett för studenter. Hjälp oss att minimera matavfall genom att maila oss på transport@chalmers.se​ om du får förhinder.

Kategori Seminarium
Plats: Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg
Tid: 2020-03-17 12:00
Sluttid: 2020-03-17 13:30

Publicerad: må 30 mar 2020.